ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

      Sappaccayadukakusalattike nasappaccayadukanakusalattikaṃ
   [269]  Sappaccayaṃ  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca naappaccayo nakusalo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  ekaṃ  .  sappaccayaṃ akusalaṃ dhammaṃ
paṭicca  naappaccayo  naakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
ekaṃ  .  sappaccayaṃ  abyākataṃ  dhammaṃ  paccayā  naappaccayo
naabyākato dhammo uppajjati hetupaccayā: ekaṃ.
          Saṅkhataṃ sappaccayasadisaṃ.
      Sanidassanadukakusalattike nasanidassanadukanakusalattikaṃ
   [270]  Anidassanaṃ  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca naanidassano nakusalo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  akusalaṃ  kusalasadisaṃ .
Anidassanaṃ  abyākataṃ  dhammaṃ  paccayā  nasanidassano  naabyākato
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
          Sappaṭighadukakusalattike
          nasappaṭighadukanakusalattikaṃ
   [271]  Appaṭighaṃ  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naappaṭigho  nakusalo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  appaṭighaṃ  akusalaṃ  dhammaṃ
paṭicca  naappaṭigho  naakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
tīṇi. Abyākate ekaṃ.
        Rūpīdukakusalattike narūpīdukanakusalattikaṃ
   [272]  Arūpiṃ  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naarūpī nakusalo dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  ekaṃ  .  arūpī akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca
naarūpī  naakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  ekaṃ  . rūpiṃ
abyākataṃ  dhammaṃ  paccayā  naarūpī  naabyākato  dhammo  uppajjati
hetupaccayā: ekaṃ.
       Lokiyadukakusalattike nalokiyadukanakusalattikaṃ
   [273]  Lokiyaṃ  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nalokuttaro  nakusalo
dhammo  uppajjati hetupaccayā: dve . lokiyaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca
nalokuttaro  naakusalo  dhammo  uppajjati hetupaccayā: ekaṃ .
Lokiyaṃ  abyākataṃ  dhammaṃ  paccayā  nalokiyo  naabyākato  dhammo
uppajjati hetupaccayā: dve.
         Kenaciviññeyyadukakusalattike
         nakenaciviññeyyadukanakusalattikaṃ
   [274]  Kenaciviññeyyaṃ  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca nakenaciviññeyyo
nakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nava  .  kenaciviññeyyaṃ
akusalaṃ   dhammaṃ   paṭicca  nakenaciviññeyyo  naakusalo  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  nava  .  kenaciviññeyyaṃ  abyākataṃ  dhammaṃ
paccayā   nakenaciviññeyyo   naabyākato   dhammo   uppajjati
hetupaccayā: nava.
       Āsavadukakusalattike noāsavadukanakusalattikaṃ
   [275]  Noāsavaṃ  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca nanoāsavo nakusalo
dhammo  uppajjati hetupaccayā: ekaṃ . āsavaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca
noāsavo  naakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi .
Noāsavaṃ  abyākataṃ  dhammaṃ  paccayā nanoāsavo naabyākato dhammo
uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
       Sāsavadukakusalattike nasāsavadukanakusalattikaṃ
   [276]  Sāsavaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca naanāsavo nakusalo dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  anāsavaṃ  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca naanāsavo
nakusalo  dhammo uppajjati hetupaccayā:  dve  .  sāsavaṃ  akusalaṃ
dhammaṃ  paṭicca  naanāsavo  naakusalo  dhammo uppajjati hetupaccayā:
ekaṃ .  sāsavaṃ  abyākataṃ  dhammaṃ  paccayā  nasāsavo naabyākato
dhammo uppajjati hetupaccayā: dve.
         Āsavasampayuttadukakusalattike
         naāsavasampayuttadukanakusalattikaṃ
   [277]  Āsavavippayuttaṃ  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca naāsavasampayutto
nakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  ekaṃ .  āsavasampayuttaṃ
akusalaṃ   dhammaṃ   paṭicca  naāsavasampayutto  naakusalo  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:   tīṇi   .  āsavavippayuttaṃ  abyākataṃ
dhammaṃ  paccayā  naāsavasampayutto  naabyākato  dhammo  uppajjati
Hetupaccayā: tīṇi.
          Āsavasāsavadukakusalattike
         naāsavasāsavadukanakusalattikaṃ
   [278]  Sāsavañcevanocaāsavaṃ  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca naāsavo-
cevanaanāsavoca  nakusalo  dhammo  uppajjati hetupaccayā: ekaṃ .
Āsavañcevasāsavañca   akusalaṃ   dhammaṃ   paṭicca   naāsavoceva-
naanāsavoca  naakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi .
Sāsavañcevanocaāsavaṃ  abyākataṃ  dhammaṃ  paccayā  naanāsavoceva
nanocaāsavo naabyākato dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
         Āsavocevaāsavasampayuttadukaṃ
       navagocchakaṃ antarā lokuttarapariyāyena
    pañhe nalabbhatime pañca  nahime natthi nasandissanti.
        Āsavavippayuttasāsavadukakusalattike
        āsavavippayuttanasāsavadukanakusalattikaṃ
   [279] Āsavavippayuttaṃ  sāsavaṃ  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca āsava-
vippayutto  naanāsavo  nakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
ekaṃ  . āsavavippayuttaṃ anāsavaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca āsavavippayutto
naanāsavo  nakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  ekaṃ .
Āsavavippayuttaṃ  sāsavaṃ  akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  āsavavippayutto
naanāsavo  naakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  ekaṃ .
Āsavavippayuttaṃ  sāsavaṃ  abyākataṃ  dhammaṃ  paccayā  āsavavippayutto
nasāsavo naabyākato dhammo uppajjati hetupaccayā: dve.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 200-204. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=3940              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=3940              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=269&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=62              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=789              Contents of The Tipitaka Volume 45 https://84000.org/tipitaka/read/?index_45 https://84000.org/tipitaka/english/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]