ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

          Chagocchakadukakusalattike
          chagocchakadukanakusalattikaṃ
   [280]  Nosaññojanaṃ  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nosaññojano
nakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  noganthaṃ  kusalaṃ  dhammaṃ
paṭicca   nogantho  nakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
nooghaṃ  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  noogho  nakusalo dhammo uppajjati
hetupaccayā:  noyogaṃ  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca noyogo nakusalo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nonīvaraṇaṃ  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nonīvaraṇo  nakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  noparāmāsaṃ
kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  noparāmāso  nakusalo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:.
          Nasārammaṇadukanakusalattike
          nasārammaṇadukanakusalattikaṃ
   [281]  Sārammaṇaṃ  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca nasārammaṇo nakusalo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  ekaṃ  .  sārammaṇaṃ akusalaṃ dhammaṃ
paṭicca  nasārammaṇo  naakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
ekaṃ.
       Cittadukakusalattike nacittadukanakusalattikaṃ
   [282]  Cittaṃ  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca nacitto nakusalo dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  cittaṃ  akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nacitto  naakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi .
Nocittaṃ   abyākataṃ   dhammaṃ  paccayā  nanocitto  naabyākato
dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
          Cetasikadukakusalattike
          nacetasikadukanakusalattikaṃ
   [283]  Cetasikaṃ  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nacetasiko  nakusalo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  cetasikaṃ  akusalaṃ  dhammaṃ
paṭicca  nacetasiko  naakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
tīṇi  .  acetasikaṃ  abyākataṃ  dhammaṃ  paccayā  naacetasiko
naabyākato dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
         Cittasampayuttadukakusalattike
         nacittasampayuttadukanakusalattikaṃ
   [284]  Cittasampayuttaṃ  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca nacittasampayutto
nakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: ekaṃ  .  cittasampayuttaṃ
akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nacittasampayutto  naakusalo  dhammo uppajjati
hetupaccayā: ekaṃ. Abyākatamūlaṃ tīṇiyeva.
          Cittasaṃsaṭṭhadukakusalattike
          nacittasaṃsaṭṭhadukanakusalattikaṃ
   [285]  Cittasaṃsaṭṭhaṃ  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nacittasaṃsaṭṭho
nakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  ekaṃ  . cittasaṃsaṭṭhaṃ
akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nacittasaṃsaṭṭho  naakusalo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā: ekaṃ. Abyākatamūlaṃ tīṇiyeva.
         Cittasamuṭṭhānadukakusalattike
         nocittasamuṭṭhānadukanakusalattikaṃ
   [286]  Cittasamuṭṭhānaṃ  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca nanocittasamuṭṭhāno
nakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  cittasamuṭṭhānaṃ
akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nanocittasamuṭṭhāno naakusalo dhammo uppajjati
hetupaccayā: tīṇi. Abyākatamūlaṃ tīṇiyeva.
          Cittasahabhudukakusalattike
          nocittasahabhudukanakusalattikaṃ
   [287]  Cittasahabhuṃ  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca nocittasahabhū nakusalo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā: nava  . cittasahabhuṃ  akusalaṃ dhammaṃ
paṭicca  nocittasahabhū  naakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
nava. Abyākatamūlaṃ tīṇiyeva.
         Cittānuparivattidukakusalattike
         nocittānuparivattidukanakusalattikaṃ
   [288]  Cittānuparivattiṃ  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca nocittānuparivattī
nakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nava  .  cittānuparivattiṃ
akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nocittānuparivattī  naakusalo dhammo uppajjati
hetupaccayā: nava. Abyākatamūlaṃ tīṇiyeva.
        Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānadukakusalattike
        nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānadukanakusalattikaṃ
   [289]  Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ  kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nocittasaṃsaṭṭha-
samuṭṭhāno naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
        Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhudukakusalattike
       nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhudukanakusalattikaṃ
   [290]   Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuṃ   akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhū  naakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
tīṇi. Abyākatamūlaṃ tīṇiyeva.
       Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattidukakusalattike
      nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattidukanakusalattikaṃ
   [291]  Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattiṃ  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattī   nakusalo   dhammo   uppajjati
hetupaccayā:  tīṇi  .  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattiṃ  akusalaṃ  dhammaṃ
Paṭicca    nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattī   naakusalo   dhammo
uppajjati hetupaccayā: tīṇi. Abyākatamūlaṃ tīṇiyeva.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 204-208. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=4020              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=4020              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=280&items=12              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=63              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=800              Contents of The Tipitaka Volume 45 https://84000.org/tipitaka/read/?index_45 https://84000.org/tipitaka/english/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]