ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

          Savitakkadukakusalattike
          nasavitakkadukanakusalattikaṃ
   [301] Savitakkaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nasavitakko nakusalo dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  savitakkaṃ  akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nasavitakko  naakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: tīṇi .
Abyākatamūlaṃ tīṇiyeva.
          Savicāradukakusalattike
          nasavicāradukanakusalattikaṃ
   [302] Savicāraṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nasavicāro  nakusalo dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  savicāraṃ  akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nasavicāro  naakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi .
Abyākatamūlaṃ tīṇiyeva.
          Sappītikadukakusalattike
          nasappītikadukanakusalattikaṃ
   [303] Sappītikaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nasappītiko nakusalo dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  appītikaṃ  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naappītiko
nakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: tīṇi .  sappītikaṃ akusalaṃ
dhammaṃ  paṭicca  nasappītiko  naakusalo  dhammo uppajjati hetupaccayā:
appītikaṃ  akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naappītiko  naakusalo  dhammo
uppajjati hetupaccayā: tīṇi. Abyākatamūlaṃ tīṇiyeva.
          Pītisagagatadukakusalattike
          napītisahagatadukanakusalattikaṃ
   [304]  Pītisahagataṃ  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca napītisahagato nakusalo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  pītisahagataṃ akusalaṃ dhammaṃ
paṭicca  napītisahagato  naakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
tīṇi. Abyākatamūlaṃ tīṇiyeva.
          Sukhasahagatadukakusalattike
          nasukhasahagatadukanakusalattikaṃ
   [305]  Sukhasahagataṃ  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca nasukhasahagato nakusalo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nasukhasahagataṃ  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca
nasukhasahagato  nakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  sukhasahagataṃ
kusalañca  nasukhasahagataṃ  kusalañca  dhammaṃ  paṭicca  nasukhasahagato  nakusalo
Dhammo  upapajjati  hetupaccayā:  tīṇi .  sukhasahagataṃ  akusalaṃ  dhammaṃ
paṭicca   nasukhasahagato  naakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
nasukhasahagataṃ  akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nanasukhasahagato  naakusalo  dhammo
uppajjati hetupaccayā: tīṇi. Abyākatamūlaṃ tīṇiyeva.
         Upekkhāsahagatadukakusalattike
         naupekkhāsahagatadukanakusalattikaṃ
   [306] Upekkhāsahagataṃ  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca naupekkhāsahagato
nakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  naupekkhāsahagataṃ  kusalaṃ
dhammaṃ  paṭicca  nanaupekkhāsahagato  nakusalo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  tīṇi.  upekkhāsahagataṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca naupekkhā-
sahagato  naakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  naupekkhā-
sahagataṃ  akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nanaupekkhāsahagato naakusalo dhammo
uppajjati hetupaccayā: tīṇi. Abyākatamūlaṃ tīṇiyeva.
          Kāmāvacaradukakusalattike
          nakāmāvacaradukanakusalattikaṃ
   [307]  Kāmāvacaraṃ  kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nakāmāvacaro nakusalo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nakāmāvacaraṃ  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca
nanakāmāvacaro  nakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  dve .
Kāmāvacaraṃ  akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nanakāmāvacaro  naakusalo dhammo
uppajjati hetupaccayā: ekaṃ. Abyākatamūlaṃ dve.
          Rūpāvacaradukakusalattike
          narūpāvacaradukanakusalattikaṃ
   [308]  Rūpāvacaraṃ  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca narūpāvacaro nakusalo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  narūpāvacaraṃ  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nanarūpāvacaro  nakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  dve .
Narūpāvacaraṃ  akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nanarūpāvacaro  naakusalo  dhammo
uppajjati hetupaccayā: ekaṃ. Abyākatamūlaṃ dve.
          Arūpāvacaradukakusalattike
          naarūpāvacaradukanakusalattikaṃ
   [309]  Arūpāvacaraṃ  kusalaṃ dhammaṃ paṭicca naarūpāvacaro nakusalo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  dve . naarūpāvacaraṃ akusalaṃ dhammaṃ
paṭicca  nanaarūpāvacaro  naakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
ekaṃ. Abyākatamūlaṃ dve.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 211-214. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=4158              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=4158              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=301&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=65              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=821              Contents of The Tipitaka Volume 45 https://84000.org/tipitaka/read/?index_45 https://84000.org/tipitaka/english/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]