ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

         Kusalattikahetusampayuttaduke
         nakusalattikanahetusampayuttadukam
   [365] Kusalam hetusampayuttam dhammam paticca nakusalo nahetusampayutto
dhammo uppajjati hetupaccaya: sahetukadukasadisam.
          Kusalattikahetusahetukaduke
         nakusalattikanahetusahetukadukam
   [366]  Kusalam  hetuncevasahetukanca  dhammam  paticca  naakusalo
nahetucevanaahetukoca   dhammo   uppajjati   hetupaccaya:  kusalam
hetuncevasahetukanca   dhammam   paticca  naabyakato  nahetuceva-
naahetukoca  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  kusalam  hetunceva-
sahetukanca   dhammam   paticca   naakusalo  nahetucevanaahetukoca
naabyakato  nahetucevanaahetukoca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:
tini  .  akusalam  hetuncevasahetukanca  dhammam  paticca  nakusalo
nahetucevanaahetukoca   dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  tini .
Abyakatam  hetuncevasahetukanca  dhammam  paticca  nakusalo  nahetuceva-
naahetukoca  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  ...  naakusalo
nahetucevanaahetukoca  dhammo  uppajjati  hetupaccaya: ... nakusalo
nahetucevanaahetukoca   naakusalo   nahetucevanaahetukoca   dhamma
uppajjanti hetupaccaya: tini.
   [367] Hetuya nava.
   [368]  Kusalam  sahetukancevanacahetum  dhammam  paticca  naakusalo
naahetukocevananahetuca  dhammo  ...  naabyakato  naahetukoceva-
nanahetuca  dhammo ... naakusalo naahetukocevananahetuca naabyakato
naahetukocevananahetuca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya: tini .
Akusalam  sahetukancevanacahetum  dhammam  paticca  nakusalo naahetukoceva-
nanahetuca  dhammo ...  akusalam sahetukancevanacahetum  dhammam  paticca
naabyakato  naahetukocevananahetuca dhammo ... nakusalo naahetuko-
cevananahetuca naabyakato naahetukocevananahetuca dhamma ... tini.
Abyakatam  sahetukancevanacahetum  dhammam paticca nakusalo naahetukoceva-
nahetuca dhammo ...  naakusalo naahetukocevananahetuca dhammo ...
Nakusalo   naahetukocevananahetuca   naakusalo   naahetukoceva-
nanahetuca dhamma uppajjanti hetupaccaya: tini.
   [369] Hetuya nava.
         Kusalattikahetuhetusampayuttaduke
        nakusalattikanahetuhetusampayuttadukam
   [370]  Kusalam  hetuncevahetusampayuttanca   dhammam  paticca
naakusalo  nahetucevanahetuvippayuttoca  dhammo  ...  naabyakato
nahetucevanahetuvippayuttoca  dhammo  ...  naakusalo  nahetuceva-
nahetuvippayuttoca  naabyakato  nahetucevanahetuvippayutto  dhamma
uppajjanti  hetupaccaya:  tini . akusalam tini katabbam . abyakatam
Tini  katabbam  .  nava  .  kusalam  hetusampayuttancevanacahetum dhammam
paticca   naakusalo   nahetuvippayuttocevananahetuca  dhammo  ...
Naabyakato  nahetuvippayuttocevananahetuca  dhammo  ...  naakusalo
nahetuvippayuttocevananahetuca    naabyakato    nahetuvippayutto-
cevananahetuca  dhamma  ...  tini  .  akusalam hetusampayuttanceva-
nacahetum dhammam paticca ... Tini. Abyakatam tini. Nava .pe.
         Kusalattikanahetusahetukaduke
         nakusalattikanahetunasahetukadukam
   [371] Kusalam nahetum sahetukam  dhammam  paticca  nakusalo nahetu
nasahetuko dhammo ...  naakusalo  nahetu  nasahetuko  dhammo ...
Nakusalo  nahetu  nasahetuko ca  naakusalo  nahetu  nasahetuko  ca
dhamma ... . akusalam nahetum sahetukam ... Tini. Abyakatam nahetumsahetukam
dhammam paticca nakusalo ... naakusalo ... nakusalo nahetu nasahetuko
ca  naakusalo nahetu nasahetuko  ca  dhamma ... Tini . abyakatam
nahetumahetukam  dhammam  paticca nakusalo nahetu naahetuko dhammo ...
Naakusalo  nahetu naahetuko dhammo ... nakusalo nahetu naahetuko
ca  naakusalo  nahetu naahetuko ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:
tini.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 230-232. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=4526&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=4526&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=365&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=71              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=885              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com