ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

          Kusalattika sappaccayaduke
          nakusalattika nasappaccayadukaṃ
   [372]   Abyākato   appaccayo  dhammo  naabyākatassa
Naappaccayassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  ... nakusalassa
naappaccayassa  dhammassa  ...  naakusalassa  naappaccayassa  dhammassa
...  naakusalassa  naappaccayassa  ca  naabyākatassa naappaccayassa ca
dhammassa  ...  nakusalassa  naappaccayassa ca naakusalassa naappaccayassa
ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: pañca.
          Asaṅkhataṃ appaccayasadisaṃ.
          Kusalattikasanidassanaduke
          nakusalattikanasanidassanadukaṃ
   [373] Abyākato sanidassano dhammo naabyākatassa nasanidassanassa
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: ... nakusalassa nasanidassanassa .pe.
Chapañhā kātabbā . kusalaṃ anidassanaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo naanidassano
dhammo .... Akusalena tīṇiyeva. Abyākatena tīṇiyeva. Nava.
          Kusalattikasappaṭighaduke
          nakusalattikanasappaṭighadukaṃ
   [374]  Abyākataṃ  sappaṭighaṃ  dhammaṃ paṭicca nakusalo nasappaṭigho
dhammo ... naakusalo nasappaṭigho dhammo ... nakusalo nasappaṭigho ca
naakusalo  nasappaṭigho  ca  dhammā  ...  tīṇi . kusalaṃ appaṭighena
tīṇi  .  akusalaṃ appaṭighena tīṇi  .  abyākataṃ appaṭighena tīṇi .
Kusalaṃ  appaṭighañca  abyākataṃ  appaṭighañca  tīṇi . akusalaṃ appaṭighañca
Abyākataṃ appaṭighañca tīṇi. Paṇṇarasa.
       Kusalattika rūpīduke nakusalattika narūpīdukaṃ
   [375] Abyākataṃ rūpiṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo narūpī ... Naakusalo
narūpī ... nakusalo narūpī ca naakusalo narūpī ca dhammā ... Tīṇi. Kusalaṃ
arūpiṃ dhammaṃ paṭicca ... Tīṇi . akusalaṃ arūpiṃ dhammaṃ paṭicca ... tīṇi.
Abyākataṃ arūpiṃ dhammaṃ paṭicca ... Tīṇi. Nava.
      Kusalattika lokiyaduke nakusalattika nalokiyadukaṃ
   [376]  Abyākataṃ  lokiyaṃ dhammaṃ paṭicca naabyākato nalokiyo
dhammo uppajjati hetuppaccayā: ... nakusalo nalokiyo dhammo ...
Naakusalo  nalokiyo dhammo ... naakusalo nalokiyo ca naabyākato
nalokiyo ca dhammā ... nakusalo nalokiyo ca naakusalo nalokiyo ca
dhammā ... pañca . kusalaṃ lokuttaraṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nalokuttaro
dhammo ... naakusalo nalokuttaro dhammo ... nakusalo nalokuttaro
ca naakusalo nalokuttaro ca ... tīṇi  .  abyākataṃ lokuttaraṃ dhammaṃ
paṭicca  nakusalo  nalokuttaro dhammo  ...  naakusalo  nalokuttaro
dhammo ... nakusalo nalokuttaro ca naakusalo nalokuttaro ca dhammā
uppajjanti hetupaccayā: tīṇi.
         Kusalattikakenaciviññeyyaduke
         nakusalattikanakenaciviññeyyadukaṃ
   [377]  Kusalaṃ  kenaciviññeyyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo
Nakenaciviññeyyo  dhammo  ...   naakusalo   nakenaciviññeyyo
dhammo  ...  naabyākato  nakenaciviññeyyo dhammo . saṅkhittaṃ .
Kenaciviññeyye  tīṇi  .  ekūnavīsati  .  kusalaṃ  kenacinaviññeyyaṃ
dhammaṃ  paṭicca  nakusalo  nakenacinaviññeyyo  dhammo  ... naakusalo
nakenacinaviññeyyo  dhammo  ...  naabyākato  nakenacinaviññeyyo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā: .pe.  etena upāyena kenaci-
naviññeyye ekūnavīsatipañhā kātabbā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 232-235. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=4584              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=4584              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=372&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=72              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=892              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com