ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

         Upādinnupādāniyattikahetuduke
         naupādinnupādāniyattikanahetudukaṃ
   [468] Upādinnupādāniyaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca naupādinnupādāniyo
nahetu  dhammo  uppajjati hetupaccayā: upādinnupādāniyaṃ hetuṃ dhammaṃ
paṭicca  naanupādinnupādāniyo  nahetu  dhammo uppajjati hetupaccayā:
upādinnupādāniyaṃ  hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  naanupādinnaanupādāniyo
nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  upādinnupādāniyaṃ  hetuṃ
dhammaṃ  paṭicca  naupādinnupādāniyo  nahetu  ca  naanupādinna-
anupādāniyo  nahetu  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:
upādinnupādāniyaṃ   hetuṃ   dhammaṃ  paṭicca  naanupādinnupādāniyo
nahetu   ca   naanupādinnaanupādāniyo   nahetu   ca  dhammā
Uppajjanti  hetupaccayā:  pañca  .  anupādinnupādāniyaṃ  hetuṃ
dhammaṃ  paṭicca  naupādinnupādāniyo  nahetu  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  tīṇi  .  anupādinnaanupādāniyaṃ  hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca
naanupādinnaanupādāniyo   nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
pañca.
   [469] Hetuyā terasa.
   [470] Upādinnupādāniyaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca naanupādinnupādāniyo
nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [471] Hetuyā nava.
        Saṅkiliṭṭhasaṅkilesikattikahetuduke
        nasaṅkiliṭṭhasaṅkilesikattikanahetudukaṃ
   [472]  Saṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ  hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca nasaṅkiliṭṭha-
saṅkilesiko nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [473] Hetuyā terasa.
   [474]  Saṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ  nahetuṃ dhammaṃ paṭicca naasaṅkiliṭṭha-
saṅkilesiko nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [475] Hetuyā nava.
       Vitakkattikahetuduke navitakkattikanahetudukaṃ
   [476]  Savitakkasavicāraṃ  hetuṃ  dhammaṃ paṭicca nasavitakkasavicāro
nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [477] Hetuyā paṇṇarasa.
   [478] Savitakkasavicāraṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca naavitakkavicāramatto
nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [479] Hetuyā aṭṭhavīsa.
        Pītittikahetuduke napītittikanahetudukaṃ
   [480]  Pītisahagataṃ hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  napītisahagato  nahetu
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [481] Hetuyā aṭṭhavīsa.
   [482]  Pītisahagataṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  naupekkhāsahagato
nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [483] Hetuyā aṭṭhārasa.
       Dassanattikahetuduke nadassanattikanahetudukaṃ
   [484]  Dassanenapahātabbaṃ  hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  nadassanena-
pahātabbo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [485] Hetuyā terasa.
   [486]  Dassanenapahātabbaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca nabhāvanāya-
pahātabbo nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [487] Hetuyā nava.
        Dassanenapahātabbahetukattikahetuduke
        nadassanenapahātabbahetukattikanahetudukaṃ
   [488]   Dassanenapahātabbahetukaṃ   hetuṃ   dhammaṃ  paṭicca
Nadassanenapahātabbahetuko nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [489] Hetuyā soḷasa.
   [490]   Dassanenapahātabbahetukaṃ   nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca
nabhāvanāyapahātabbahetuko nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [491] Hetuyā nava.
          Ācayagāmittikahetuduke
          naācayagāmittikanahetudukaṃ
   [492]  Ācayagāmiṃ  hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca naācayagāmī nahetu
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [493] Hetuyā terasa.
   [494]  Ācayagāmiṃ  nahetuṃ dhammaṃ paṭicca naācayagāmī nanahetu
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [495] Hetuyā nava.
       Sekkhattikahetuduke nasekkhattikanahetudukaṃ
   [496]  Sekkhaṃ  hetuṃ  dhammaṃ paṭicca nasekkho nahetu dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [497] Hetuyā terasa.
   [498] Sekkhaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca naasekkho nanahetu dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [499] Hetuyā nava.



             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 258-261. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=5088              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=5088              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=468&items=32              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=78              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=988              Contents of The Tipitaka Volume 45 https://84000.org/tipitaka/read/?index_45 https://84000.org/tipitaka/english/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]