ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

       Parittattikahetuduke naparittattikanahetudukaṃ
   [500]  Parittaṃ  hetuṃ dhammaṃ paṭicca namahaggato nahetu dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [501] Hetuyā terasa.
   [502]  Parittaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca naparitto nanahetu dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [503] Hetuyā cuddasa.
         Parittārammaṇattikahetuduke
         naparittārammaṇattikanahetudukaṃ
   [504]  Parittārammaṇaṃ  hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  naparittārammaṇo
nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [505] Hetuyā ekavīsa.
   [506]  Parittārammaṇaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ paṭicca namahaggatārammaṇo
nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā:
   [507] Hetuyā nava.
        Hīnattikahetuduke nahīnattikanahetudukaṃ
   [508]  Hīnaṃ  hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahīno  nahetu  dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [509] Hetuyā terasa.
   [510]  Hīnaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ paṭicca namajjhimo nanahetu dhammo
Uppajjati hetupaccayā:.
   [511] Hetuyā nava.
      Micchattattikahetuduke namicchattattikanahetudukaṃ
   [512]  Micchattaniyataṃ  hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  namicchattaniyato
nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [513] Hetuyā terasa.
   [514]  Micchattaniyataṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasammattaniyato
nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [515] Hetuyā nava.
          Maggārammaṇattikahetuduke
          namaggārammaṇattikanahetudukaṃ
   [516]  Maggārammaṇaṃ  hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  namaggārammaṇo
nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [517] Hetuyā pañcavīsa.
   [518]  Maggārammaṇaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  namaggahetuko
nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [519] Hetuyā terasa.
      Uppannattikahetuduke nauppannattikanahetudukaṃ
   [520]  Uppanno  hetu  dhammo  naanuppannassa  nahetussa
dhammassa   hetupaccayena   paccayo:  uppanno  hetu  dhammo
Nauppādissa  nahetussa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  uppanno
hetu  dhammo  naanuppannassa  nahetussa ca nauppādissa nahetussa ca
dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [521] Hetuyā tīṇi.
       Atītattikahetuduke naatītattikanahetudukaṃ
   [522]  Paccuppanno hetu dhammo naatītassa nahetussa dhammassa
hetupaccayena  paccayo:  paccuppanno  hetu  dhammo  naanāgatassa
nahetussa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  paccuppanno  hetu
dhammo  naatītassa  nahetussa  ca  naanāgatassa nahetussa ca dhammassa
hetupaccayena paccayo:
   [523] Hetuyā tīṇi.
          Atītārammaṇattikahetuduke
          naatītārammaṇattikanahetudukaṃ
   [524]  Atītārammaṇaṃ  hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  naatītārammaṇo
nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [525] Hetuyā ekavīsa.
   [526]  Atītārammaṇaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca naanāgatārammaṇo
nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [527] Hetuyā nava.
      Ajjhattattikahetuduke naajjhattattikanahetudukaṃ
   [528]  Ajjhattaṃ  hetuṃ dhammaṃ paṭicca nabahiddhā nahetu dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  bahiddhā  hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  naajjhatto
nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [529] Hetuyā dve.
   [530]  Ajjhattaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  nabahiddhā  nanahetu
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  bahiddhā  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca
naajjhatto nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [531] Hetuyā dve.
         Ajjhattārammaṇattikahetuduke
         naajjhattārammaṇattikanahetudukaṃ
   [532]  Ajjhattārammaṇaṃ  hetuṃ  dhammaṃ paṭicca naajjhattārammaṇo
nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [533] Hetuyā cha.
   [534]  Ajjhattārammaṇaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ paṭicca nabahiddhārammaṇo
nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [535] Hetuyā dve.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 262-265. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=5160              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=5160              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=500&items=36              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=79              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=1020              Contents of The Tipitaka Volume 45 https://84000.org/tipitaka/read/?index_45 https://84000.org/tipitaka/english/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]