ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

        Sanidassanattikacittanuparivattiduke
        nasanidassanattikanocittanuparivattidukam
   [619]   Anidassanaappatigham  cittanuparivattim  dhammam  paticca
naanidassanaappatigho    nocittanuparivatti    dhammo   uppajjati
hetupaccaya:.
   [620] Hetuya cha.
        Sanidassanattikacittasamsatthasamutthanaduke
        nasanidassanattikanocittasamsatthasamutthanadukam
   [621]  Anidassanaappatigham  cittasamsatthasamutthanam  dhammam  paticca
naanidassanaappatigho   nocittasamsatthasamutthano   dhammo   uppajjati
hetupaccaya:.
   [622] Hetuya cha.
       Sanidassanattikacittasamsatthasamutthanasahabhuduke
      nasanidassanattikanocittasamsatthasamutthanasahabhudukam
   [623]  Anidassanaappatigham  cittasamsatthasamutthanasahabhum  dhammam paticca
naanidassanaappatigho   nocittasamsatthasamutthanasahabhu   dhammo  uppajjati
Hetupaccaya:.
   [624] Hetuya cha.
      Sanidassanattikacittasamsatthasamutthananuparivattiduke
      nasanidassanattikanocittasamsatthasamutthananuparivattidukam
   [625]  Anidassanaappatigham  cittasamsatthasamutthananuparivattim  dhammam
paticca     naanidassanaappatigho    nocittasamsatthasamutthananuparivatti
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [626] Hetuya cha.
         Sanidassanattikaajjhattikaduke
         nasanidassanattikanaajjhattikadukam
   [627]  Anidassanaappatigham  ajjhattikam  dhammam paticca naanidassana-
appatigho  naajjhattiko  dhammo  uppajjati  hetupaccaya: anidassana-
appatigham  ajjhattikam  dhammam  paticca  nasanidassanasappatigho  naajjhattiko
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  .pe.  anidassanaappatigham  ajjhattikam
dhammam  paticca  nasanidassanasappatigho  naajjhattiko  ca  naanidassana-
sappatigho naajjhattiko ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:.
   [628] Hetuya cha.
   [629]  Anidassanaappatigham  bahiram  dhammam  paticca  naanidassana-
appatigho nabahiro dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [630] Hetuya ekadasa.
          Sanidassanattikaupadaduke
          nasanidassanattikanaupadadukam
   [631]  Anidassanaappatigham  upada  dhammam  paticca nasanidassana-
sappatigho naupada dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [632] Hetuya tini.
   [633]  Anidassanasappatigham  noupada dhammam paticca naanidassana-
sappatigho  nanoupada  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  .pe.
Anidassanaappatigham   noupada  dhammam  paticca  naanidassanaappatigho
nanoupada  dhammo  uppajjati  hetupaccaya: cha . anidassanasappatigham
noupada  ca  anidassanaappatigham  noupada  ca  dhammam  paticca
nasanidassanasappatigho  nanoupada  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
cha.
   [634] Hetuya attharasa.
         Sanidassanattikaupadinnaduke
         nasanidassanattikanaupadinnadukam
   [635]  Anidassanaappatigham  upadinnam  dhammam paticca naanidassana-
appatigho  naupadinno  dhammo  uppajjati  hetupaccaya: anidassana-
appatigham  upadinnam  dhammam  paticca  nasanidassanasappatigho  naupadinno
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  .pe.  anidassanaappatigham  upadinnam
Dhammam  paticca  nasanidassanasappatigho  naupadinno  ca  naanidassana-
sappatigho naupadinno ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:.
   [636] Hetuya cha.
        Sanidassanattikaupadanagocchakaduke
        nasanidassanattikanoupadanagocchakadukam
   [637]  Anidassanaappatigham  upadanam  dhammam paticca naanidassana-
appatigho noupadano dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [638] Hetuya cha.
         Sanidassanattikakilesagocchakaduke
         nasanidassanattikanokilesagocchakadukam
   [639]  Anidassanaappatigham  kilesam  dhammam  paticca  naanidassana-
appatigho nokileso dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [640] Hetuya cha.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 281-284. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=5535&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=5535&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=619&items=22              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=84              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=1139              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com