ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

        Sanidassanattikacittānuparivattiduke
        nasanidassanattikanocittānuparivattidukaṃ
   [619]   Anidassanaappaṭighaṃ  cittānuparivattiṃ  dhammaṃ  paṭicca
naanidassanaappaṭigho    nocittānuparivattī    dhammo   uppajjati
hetupaccayā:.
   [620] Hetuyā cha.
        Sanidassanattikacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaduke
        nasanidassanattikanocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānadukaṃ
   [621]  Anidassanaappaṭighaṃ  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ  dhammaṃ  paṭicca
naanidassanaappaṭigho   nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno   dhammo   uppajjati
hetupaccayā:.
   [622] Hetuyā cha.
       Sanidassanattikacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuduke
      nasanidassanattikanocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhudukaṃ
   [623]  Anidassanaappaṭighaṃ  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuṃ  dhammaṃ paṭicca
naanidassanaappaṭigho   nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhū   dhammo  uppajjati
Hetupaccayā:.
   [624] Hetuyā cha.
      Sanidassanattikacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattiduke
      nasanidassanattikanocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattidukaṃ
   [625]  Anidassanaappaṭighaṃ  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattiṃ  dhammaṃ
paṭicca     naanidassanaappaṭigho    nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattī
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [626] Hetuyā cha.
         Sanidassanattikaajjhattikaduke
         nasanidassanattikanaajjhattikadukaṃ
   [627]  Anidassanaappaṭighaṃ  ajjhattikaṃ  dhammaṃ paṭicca naanidassana-
appaṭigho  naajjhattiko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: anidassana-
appaṭighaṃ  ajjhattikaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasanidassanasappaṭigho  naajjhattiko
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .pe.  anidassanaappaṭighaṃ  ajjhattikaṃ
dhammaṃ  paṭicca  nasanidassanasappaṭigho  naajjhattiko  ca  naanidassana-
sappaṭigho naajjhattiko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   [628] Hetuyā cha.
   [629]  Anidassanaappaṭighaṃ  bāhiraṃ  dhammaṃ  paṭicca  naanidassana-
appaṭigho nabāhiro dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [630] Hetuyā ekādasa.
          Sanidassanattikaupādāduke
          nasanidassanattikanaupādādukaṃ
   [631]  Anidassanaappaṭighaṃ  upādā  dhammaṃ  paṭicca nasanidassana-
sappaṭigho naupādā dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [632] Hetuyā tīṇi.
   [633]  Anidassanasappaṭighaṃ  noupādā dhammaṃ paṭicca naanidassana-
sappaṭigho  nanoupādā  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .pe.
Anidassanaappaṭighaṃ   noupādā  dhammaṃ  paṭicca  naanidassanaappaṭigho
nanoupādā  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: cha . anidassanasappaṭighaṃ
noupādā  ca  anidassanaappaṭighaṃ  noupādā  ca  dhammaṃ  paṭicca
nasanidassanasappaṭigho  nanoupādā  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
cha.
   [634] Hetuyā aṭṭhārasa.
         Sanidassanattikaupādinnaduke
         nasanidassanattikanaupādinnadukaṃ
   [635]  Anidassanaappaṭighaṃ  upādinnaṃ  dhammaṃ paṭicca naanidassana-
appaṭigho  naupādinno  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: anidassana-
appaṭighaṃ  upādinnaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasanidassanasappaṭigho  naupādinno
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .pe.  anidassanaappaṭighaṃ  upādinnaṃ
Dhammaṃ  paṭicca  nasanidassanasappaṭigho  naupādinno  ca  naanidassana-
sappaṭigho naupādinno ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   [636] Hetuyā cha.
        Sanidassanattikaupādānagocchakaduke
        nasanidassanattikanoupādānagocchakadukaṃ
   [637]  Anidassanaappaṭighaṃ  upādānaṃ  dhammaṃ paṭicca naanidassana-
appaṭigho noupādāno dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [638] Hetuyā cha.
         Sanidassanattikakilesagocchakaduke
         nasanidassanattikanokilesagocchakadukaṃ
   [639]  Anidassanaappaṭighaṃ  kilesaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naanidassana-
appaṭigho nokileso dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [640] Hetuyā cha.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 281-284. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=5535              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=5535              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=619&items=22              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=84              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=1139              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com