ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

         Sanidassanattikakāmāvacaraduke
         nasanidassanattikanakāmāvacaradukaṃ
   [681]  Anidassanaappaṭighaṃ  kāmāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassana-
sappaṭigho nakāmāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [682] Hetuyā tīṇi.
   [683]  Anidassanaappaṭighaṃ nakāmāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca naanidassana-
appaṭigho  nanakāmāvacaro  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .pe.
Anidassanaappaṭighaṃ  nakāmāvacaraṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasanidassanasappaṭigho
nanakāmāvacaro  ca  naanidassanasappaṭigho  nanakāmāvacaro  ca dhammā
uppajjanti hetupaccayā:.
   [684] Hetuyā cha.
         Sanidassanattikarūpāvacaraduke
         nasanidassanattikanarūpāvacaradukaṃ
   [685]  Anidassanaappaṭighaṃ  rūpāvacaraṃ  dhammaṃ paṭicca naanidassana-
appaṭigho narūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [686] Hetuyā cha.
   [687]  Anidassanaappaṭighaṃ  narūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassana-
sappaṭigho nanarūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [688] Hetuyā tīṇi.
         Sanidassanattikaarūpāvacaradukaṃ
         nasanidassanattikanaarūpāvacaraduke
   [689]  Anidassanaappaṭighaṃ  arūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca naanidassana-
appaṭigho naarūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [690] Hetuyā cha.
   [691] Anidassanaappaṭighaṃ naarūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca 1- nasanidassana-
sappaṭigho nanaarūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [692] Hetuyā tīṇi.
         Sanidassanattikapariyāpannaduke
         nasanidassanattikanapariyāpannadukaṃ
   [693]  Anidassanaappaṭighaṃ pariyāpannaṃ dhammaṃ paccayā nasanidassana-
sappaṭigho naapariyāpanno 2- dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [694] Hetuyā tīṇi.
   [695]  Anidassanaappaṭighaṃ apariyāpannaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassana-
appaṭigho  naapariyāpanno  dhammo uppajjati hetupaccayā: anidassana-
appaṭighaṃ  apariyāpannaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho naapariyāpanno
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .pe. anidassanaappaṭighaṃ apariyāpannaṃ
dhammaṃ  paṭicca  nasanidassanasappaṭigho  naapariyāpanno  ca  naanidassana-
sappaṭigho naapariyāpanno ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   [696] Hetuyā cha.
         Sanidassanattikaniyyānikaduke
         nasanidassanattikananiyyānikadukaṃ
   [697]  Anidassanaappaṭighaṃ  niyyānikaṃ  dhammaṃ paṭicca naanidassana-
appaṭigho naniyyāniko dhammo uppajjati hetupaccayā:.
@Footnote: 1 Ma. paccayā. 2 Ma. napariyāpanno.
   [698] Hetuyā cha.
   [699]  Anidassanaappaṭighaṃ aniyyānikaṃ dhammaṃ paccayā nasanidassana-
sappaṭigho naaniyyāniko dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [700] Hetuyā tīṇi.
      Sanidassanattikaniyataduke nasanidassanattikananiyatadukaṃ
   [701]  Anidassanaappaṭighaṃ niyataṃ dhammaṃ paccayā 1- naanidassana-
appaṭigho naniyato dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [702] Hetuyā cha.
   [703]  Anidassanaappaṭighaṃ aniyataṃ dhammaṃ paṭicca 2- nasanidassana-
sappaṭigho naaniyato dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [704] Hetuyā tīṇi.
          Sanidassanattikasauttaraduke
          nasanidassanattikanasauttaradukaṃ
   [705]  Anidassanaappaṭighaṃ  sauttaraṃ  dhammaṃ paccayā nasanidassana-
sappaṭigho nasauttaro dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [706] Hetuyā tīṇi.
   [707]  Anidassanaappaṭighaṃ  anuttaraṃ  dhammaṃ paṭicca naanidassana-
appaṭigho naanuttaro dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [708] Hetuyā cha.
@Footnote: 1 Ma. paṭicca. 2 Ma. paccayā.
      Sanidassanattikasaraṇaduke nasanidassanattikanasaraṇadukaṃ
   [709]  Anidassanaappaṭighaṃ  saraṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naanidassana-
appaṭigho nasaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [710] Hetuyā cha.
   [711]  Anidassanaappaṭighaṃ  araṇaṃ  dhammaṃ  paccayā  nasanidassana-
sappaṭigho naaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [712] Hetuyā tīṇi.
     Sahajātavārampi sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.
   [713]  Sanidassanasappaṭigho  araṇo  dhammo nasanidassanasappaṭighassa
naaraṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:.
   Yathā  kusalattike  pañhāvārassa  anulomampi  paccanīyampi
anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
       Anulomapaccanīyatikadukapaṭṭhānaṃ niṭṭhitaṃ.
                ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 290-294. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=5726              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=5726              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=681&items=33              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=87              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=1201              Contents of The Tipitaka Volume 45 https://84000.org/tipitaka/read/?index_45 https://84000.org/tipitaka/english/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]