ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

         Sanidassanattikakamavacaraduke
         nasanidassanattikanakamavacaradukam
   [681]  Anidassanaappatigham  kamavacaram dhammam paticca nasanidassana-
sappatigho nakamavacaro dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [682] Hetuya tini.
   [683]  Anidassanaappatigham nakamavacaram dhammam paticca naanidassana-
appatigho  nanakamavacaro  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  .pe.
Anidassanaappatigham  nakamavacaram  dhammam  paticca  nasanidassanasappatigho
nanakamavacaro  ca  naanidassanasappatigho  nanakamavacaro  ca dhamma
uppajjanti hetupaccaya:.
   [684] Hetuya cha.
         Sanidassanattikarupavacaraduke
         nasanidassanattikanarupavacaradukam
   [685]  Anidassanaappatigham  rupavacaram  dhammam paticca naanidassana-
appatigho narupavacaro dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [686] Hetuya cha.
   [687]  Anidassanaappatigham  narupavacaram dhammam paticca nasanidassana-
sappatigho nanarupavacaro dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [688] Hetuya tini.
         Sanidassanattikaarupavacaradukam
         nasanidassanattikanaarupavacaraduke
   [689]  Anidassanaappatigham  arupavacaram dhammam paticca naanidassana-
appatigho naarupavacaro dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [690] Hetuya cha.
   [691] Anidassanaappatigham naarupavacaram dhammam paticca 1- nasanidassana-
sappatigho nanaarupavacaro dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [692] Hetuya tini.
         Sanidassanattikapariyapannaduke
         nasanidassanattikanapariyapannadukam
   [693]  Anidassanaappatigham pariyapannam dhammam paccaya nasanidassana-
sappatigho naapariyapanno 2- dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [694] Hetuya tini.
   [695]  Anidassanaappatigham apariyapannam dhammam paticca naanidassana-
appatigho  naapariyapanno  dhammo uppajjati hetupaccaya: anidassana-
appatigham  apariyapannam dhammam paticca nasanidassanasappatigho naapariyapanno
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  .pe. anidassanaappatigham apariyapannam
dhammam  paticca  nasanidassanasappatigho  naapariyapanno  ca  naanidassana-
sappatigho naapariyapanno ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:.
   [696] Hetuya cha.
         Sanidassanattikaniyyanikaduke
         nasanidassanattikananiyyanikadukam
   [697]  Anidassanaappatigham  niyyanikam  dhammam paticca naanidassana-
appatigho naniyyaniko dhammo uppajjati hetupaccaya:.
@Footnote: 1 Ma. paccaya. 2 Ma. napariyapanno.
   [698] Hetuya cha.
   [699]  Anidassanaappatigham aniyyanikam dhammam paccaya nasanidassana-
sappatigho naaniyyaniko dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [700] Hetuya tini.
      Sanidassanattikaniyataduke nasanidassanattikananiyatadukam
   [701]  Anidassanaappatigham niyatam dhammam paccaya 1- naanidassana-
appatigho naniyato dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [702] Hetuya cha.
   [703]  Anidassanaappatigham aniyatam dhammam paticca 2- nasanidassana-
sappatigho naaniyato dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [704] Hetuya tini.
          Sanidassanattikasauttaraduke
          nasanidassanattikanasauttaradukam
   [705]  Anidassanaappatigham  sauttaram  dhammam paccaya nasanidassana-
sappatigho nasauttaro dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [706] Hetuya tini.
   [707]  Anidassanaappatigham  anuttaram  dhammam paticca naanidassana-
appatigho naanuttaro dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [708] Hetuya cha.
@Footnote: 1 Ma. paticca. 2 Ma. paccaya.
      Sanidassanattikasaranaduke nasanidassanattikanasaranadukam
   [709]  Anidassanaappatigham  saranam  dhammam  paticca  naanidassana-
appatigho nasarano dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [710] Hetuya cha.
   [711]  Anidassanaappatigham  aranam  dhammam  paccaya  nasanidassana-
sappatigho naarano dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [712] Hetuya tini.
     Sahajatavarampi sampayuttavarampi paticcavarasadisam.
   [713]  Sanidassanasappatigho  arano  dhammo nasanidassanasappatighassa
naaranassa dhammassa arammanapaccayena paccayo:.
   Yatha  kusalattike  panhavarassa  anulomampi  paccaniyampi
anulomapaccaniyampi paccaniyanulomampi ganitam evam ganetabbam.
       Anulomapaccaniyatikadukapatthanam nitthitam.
                ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 290-294. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=5726&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=5726&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=681&items=33              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=87              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=1201              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com