ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

         Anulomapaccanīyatikattikapaṭṭhānaṃ
      kusalattikavedanāttike nakusalattikanavedanāttikaṃ
   [714] Kusalaṃ sukhāyavedanāyasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nasukhāya-
vedanāyasampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  kusalaṃ sukhāya-
vedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naakusalo nasukhāyavedanāyasampayutto
dhammo  uppajjati  hetupaccayā: .pe.  kusalaṃ sukhāyavedanāyasampayuttaṃ
Dhammaṃ paṭicca nakusalo nasukhāyavedanāyasampayutto ca naakusalo nasukhāya-
vedanāyasampayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: pañca.
   [715] Akusalaṃ  sukhāyavedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ paṭicca naakusalo
nasukhāyavedanāyasampayutto   dhammo  uppajjati  hetupaccayā: akusalaṃ
sukhāyavedanāya  sampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo  nasukhāyavedanāya-
sampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: .pe. akusalaṃ sukhāya-
vedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo  nasukhāyavedanāyasampayutto
ca naakusalo nasukhāyavedanāyasampayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:
pañca.
   [716]  Abyākataṃ  sukhāyavedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nakusalo  nasukhāyavedanāyasampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
abyākataṃ  sukhāyavedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naakusalo nasukhāya-
vedanāyasampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  abyākataṃ
sukhāyavedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo  nasukhāyavedanāya-
sampayutto  ca  naakusalo  nasukhāyavedanāyasampayutto  ca  dhammā
uppajjanti hetupaccayā: tīṇi.
   [717] Hetuyā terasa ārammaṇe nava avigate terasa.
   [718]  Abyākataṃ  sukhāyavedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nakusalo    nasukhāyavedanāyasampayutto    dhammo    uppajjati
Nahetupaccayā: tīṇi.
   [719] Kusalaṃ sukhāyavedanāyasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nasukhāya-
vedanāyasampayutto dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā: kusalaṃ sukhāya-
vedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naakusalo nasukhāyavedanāyasampayutto
dhammo  uppajjati  naārammaṇapaccayā:  kusalaṃ sukhāyavedanāyasampayuttaṃ
dhammaṃ paṭicca nakusalo nasukhāyavedanāyasampayutto ca naakusalo nasukhāya-
vedanāyasampayutto  ca dhammā uppajjanti naārammaṇapaccayā: tīṇi .
Akusalaṃ sukhāyavedanāyasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nasukhāyavedanāya-
sampayutto  dhammo  uppajjati  naārammaṇapaccayā: tīṇi . abyākataṃ
sukhāyavedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ paṭicca nakusalo nasukhāyavedanāyasampayutto
dhammo  uppajjati  naārammaṇapaccayā: abyākataṃ sukhāyavedanāyasampayuttaṃ
dhammaṃ  paṭicca  naakusalo  nasukhāyavedanāyasampayutto  dhammo uppajjati
naārammaṇapaccayā:  abyākataṃ  sukhāyavedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nakusalo  nasukhāyavedanāyasampayutto  ca  naakusalo  nasukhāyavedanāya-
sampayutto ca dhammā uppajjanti naārammaṇapaccayā: tīṇi.
   [720]  Nahetuyā  tīṇi  naārammaṇe  nava naadhipatiyā terasa
novigate nava.
   [721] Hetupaccayā naārammaṇe nava.
   [722] Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi.
      Sahajātavārampi paccayavārampi nissayavārampi
     saṃsaṭṭhavārampi sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.
   [723] Kusalo sukhāyavedanāyasampayutto dhammo nakusalassa nasukhāya-
vedanāyasampayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo: .pe.
          Ārammaṇe aṭṭhārasa.
         Pañhāvāraṃ vitthāretabbaṃ.
   [724]  Akusalaṃ dukkhāyavedanāyasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo
nadukkhāyavedanāyasampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  akusalaṃ
dukkhāyavedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo  nadukkhāyavedanāya-
sampayutto  dhammo uppajjati hetupaccayā: .pe.  akusalaṃ dukkhāya-
vedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo nadukkhāyavedanāyasampayutto
ca  naakusalo  nadukkhāyavedanāyasampayutto  ca  dhammā  uppajjanti
hetupaccayā:.
   [725] Hetuyā pañca ārammaṇe cha avigate aṭṭha.
   [726]  Abyākataṃ  dukkhāyavedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nakusalo    nadukkhāyavedanāyasampayutto    dhammo    uppajjati
nahetupaccayā:  abyākataṃ  dukkhāyavedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca
naakusalo  nadukkhāyavedanāyasampayutto  dhammo uppajjati nahetupaccayā:
abyākataṃ   dukkhāyavedanāyasampayuttaṃ   dhammaṃ   paṭicca   nakusalo
Nadukkhāyavedanāyasampayutto   ca   naakusalo   nadukkhāyavedanāya-
sampayutto ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā:.
   [727] Nahetuyā tīṇi.
      Sahajātavārampi pañhāvārampi vitthāretabbaṃ.
   [728]  Kusalaṃ  adukkhamasukhāyavedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nakusalo   naadukkhamasukhāyavedanāyasampayutto   dhammo   uppajjati
hetupaccayā:.
   [729] Hetuyā terasa sabbattha vitthāro.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 294-298. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=5804              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=5804              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=714&items=16              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=88              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=1234              Contents of The Tipitaka Volume 45 https://84000.org/tipitaka/read/?index_45 https://84000.org/tipitaka/english/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]