ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

       Kusalattikahīnattike nakusalattikanahīnattikaṃ
   [798]  Akusalaṃ  hīnaṃ  dhammaṃ  paṭicca naakusalo nahīno dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [799] Hetuyā tīṇi.
   [800]  Abyākataṃ  majjhimaṃ  dhammaṃ  paccayā  naabyākato
namajjhimo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [801] Hetuyā cha.
   [802]  Kusalaṃ  paṇītaṃ  dhammaṃ  paṭicca nakusalo napaṇīto dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [803] Hetuyā pañca.
      Kusalattikamicchattattike nakusalattikanamicchattattikaṃ
   [804]  Akusalaṃ  micchattaniyataṃ  dhammaṃ  paṭicca  naakusalo
namicchattaniyato dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [805] Hetuyā tīṇi.
   [806] Kusalaṃ sammattaniyataṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nasammattaniyato
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [807] Hetuyā tīṇi.
   [808]  Abyākataṃ  aniyataṃ  dhammaṃ  paccayā  naabyākato
naaniyato dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [809] Hetuyā pañca.
         Kusalattikamaggārammaṇattike
         nakusalattikanamaggārammaṇattikaṃ
   [810] Kusalaṃ maggārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo namaggārammaṇo
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [811] Hetuyā cha.
   [812]  Kusalaṃ  maggahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo namaggahetuko
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [813] Hetuyā tīṇi.
   [814]  Kusalaṃ  maggādhipatiṃ  dhammaṃ paṭicca nakusalo namaggādhipati
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [815] Hetuyā cha.
      Kusalattikauppannattike nakusalattikanauppannattikaṃ
   [816]  Kusalo  anuppanno  dhammo  nakusalassa  naanuppannassa
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:.
   [817] Ārammaṇe cha.
          Uppādī anuppannasadisaṃ.
       Kusalattikaatītattike nakusalattikanaatītattikaṃ
   [818]  Kusalo  atīto  dhammo  nakusalassa naatītassa dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo:.
   [819] Ārammaṇe cha.
          Anāgataṃ atītasadisaṃ.
         Kusalattikaatītārammaṇattike
         nakusalattikanaatītārammaṇattikaṃ
   [820] Kusalaṃ atītārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo naatītārammaṇo
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [821] Hetuyā nava.
   [822]  Kusalaṃ  anāgatārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo
naanāgatārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [823] Hetuyā nava.
   [824]  Kusalaṃ  paccuppannārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo
napaccuppannārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [825] Hetuyā nava.
         Kusalattikaajjhattārammaṇattike
         nakusalattikanaajjhattārammaṇattikaṃ
   [826]  Kusalaṃ  ajjhattārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo
naajjhattārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [827] Hetuyā nava.
   [828]   Kusalaṃ  bahiddhārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo
nabahiddhārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [829] Hetuyā nava.
     Kusalattikasanidassanattike nakusalattikanasanidassanattikaṃ
   [830]  Abyākato  sanidassanasappaṭigho  dhammo  naabyākatassa
nasanidassanasappaṭighassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:.
   [831] Ārammaṇe cha.
          Tīṇi veditakaṃ kātabbaṃ.
   [832]  Abyākataṃ  anidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo
naanidassanasappaṭigho   dhammo   uppajjati  hetupaccayā:  abyākataṃ
anidassanasappaṭighaṃ   dhammaṃ   paṭicca  naakusalo  naanidassanasappaṭigho
dhammo   uppajjati   hetupaccayā:   abyākataṃ  anidassanasappaṭighaṃ
dhammaṃ   paṭicca   nakusalo   naanidassanasappaṭigho  ca  naakusalo
naanidassanasappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   [833] Hetuyā tīṇi.
   [834]  Kusalaṃ  anidassanaappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo
naanidassanaappaṭigho   dhammo   uppajjati   hetupaccayā:   kusalaṃ
anidassanaappaṭighaṃ   dhammaṃ   paṭicca  naakusalo  naanidassanaappaṭigho
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  kusalaṃ anidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca
Nakusalo   naanidassanaappaṭigho  ca  naakusalo  naanidassanaappaṭigho
ca  dhammā  uppajjanti hetupaccayā: tīṇi . akusalaṃ anidassanaappaṭighaṃ
dhammaṃ  paṭicca  naakusalo  naanidassanaappaṭigho  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  akusalaṃ  anidassanaappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo
naanidassanaappaṭigho   dhammo   uppajjati   hetupaccayā:  akusalaṃ
anidassanaappaṭighaṃ   dhammaṃ   paṭicca   nakusalo  naanidassanaappaṭigho
ca   naakusalo   naanidassanaappaṭigho   ca  dhammā  uppajjanti
hetupaccayā:  tīṇi  .  abyākataṃ  anidassanaappaṭighaṃ  dhammaṃ paṭicca
nakusalo   naanidassanaappaṭigho   dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
abyākataṃ  anidassanaappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naakusalo  naanidassana-
appaṭigho  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: abyākataṃ anidassana-
appaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo  naanidassanaappaṭigho  ca naakusalo
naanidassanaappaṭigho  ca  dhammā  uppajjanti hetupaccayā: tīṇi .
Kusalaṃ    anidassanaappaṭighañca    abyākataṃ   anidassanaappaṭighañca
dhammaṃ   paṭicca   nakusalo  naanidassanaappaṭigho  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  tīṇi  .  akusalaṃ  anidassanaappaṭighañca  abyākataṃ
anidassanaappaṭighañca   dhammaṃ  paṭicca  nakusalo  naanidassanaappaṭigho
dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [835] Hetuyā paṇṇarasa.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 306-310. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=6031              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=6031              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=798&items=38              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=91              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=1318              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com