ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

       Kusalattikahinattike nakusalattikanahinattikam
   [798]  Akusalam  hinam  dhammam  paticca naakusalo nahino dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [799] Hetuya tini.
   [800]  Abyakatam  majjhimam  dhammam  paccaya  naabyakato
namajjhimo dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [801] Hetuya cha.
   [802]  Kusalam  panitam  dhammam  paticca nakusalo napanito dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [803] Hetuya panca.
      Kusalattikamicchattattike nakusalattikanamicchattattikam
   [804]  Akusalam  micchattaniyatam  dhammam  paticca  naakusalo
namicchattaniyato dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [805] Hetuya tini.
   [806] Kusalam sammattaniyatam dhammam paticca nakusalo nasammattaniyato
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [807] Hetuya tini.
   [808]  Abyakatam  aniyatam  dhammam  paccaya  naabyakato
naaniyato dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [809] Hetuya panca.
         Kusalattikamaggarammanattike
         nakusalattikanamaggarammanattikam
   [810] Kusalam maggarammanam dhammam paticca nakusalo namaggarammano
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [811] Hetuya cha.
   [812]  Kusalam  maggahetukam dhammam paticca nakusalo namaggahetuko
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [813] Hetuya tini.
   [814]  Kusalam  maggadhipatim  dhammam paticca nakusalo namaggadhipati
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [815] Hetuya cha.
      Kusalattikauppannattike nakusalattikanauppannattikam
   [816]  Kusalo  anuppanno  dhammo  nakusalassa  naanuppannassa
dhammassa arammanapaccayena paccayo:.
   [817] Arammane cha.
          Uppadi anuppannasadisam.
       Kusalattikaatitattike nakusalattikanaatitattikam
   [818]  Kusalo  atito  dhammo  nakusalassa naatitassa dhammassa
arammanapaccayena paccayo:.
   [819] Arammane cha.
          Anagatam atitasadisam.
         Kusalattikaatitarammanattike
         nakusalattikanaatitarammanattikam
   [820] Kusalam atitarammanam dhammam paticca nakusalo naatitarammano
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [821] Hetuya nava.
   [822]  Kusalam  anagatarammanam  dhammam  paticca  nakusalo
naanagatarammano dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [823] Hetuya nava.
   [824]  Kusalam  paccuppannarammanam  dhammam  paticca  nakusalo
napaccuppannarammano dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [825] Hetuya nava.
         Kusalattikaajjhattarammanattike
         nakusalattikanaajjhattarammanattikam
   [826]  Kusalam  ajjhattarammanam  dhammam  paticca  nakusalo
naajjhattarammano dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [827] Hetuya nava.
   [828]   Kusalam  bahiddharammanam  dhammam  paticca  nakusalo
nabahiddharammano dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [829] Hetuya nava.
     Kusalattikasanidassanattike nakusalattikanasanidassanattikam
   [830]  Abyakato  sanidassanasappatigho  dhammo  naabyakatassa
nasanidassanasappatighassa dhammassa arammanapaccayena paccayo:.
   [831] Arammane cha.
          Tini veditakam katabbam.
   [832]  Abyakatam  anidassanasappatigham  dhammam  paticca  nakusalo
naanidassanasappatigho   dhammo   uppajjati  hetupaccaya:  abyakatam
anidassanasappatigham   dhammam   paticca  naakusalo  naanidassanasappatigho
dhammo   uppajjati   hetupaccaya:   abyakatam  anidassanasappatigham
dhammam   paticca   nakusalo   naanidassanasappatigho  ca  naakusalo
naanidassanasappatigho ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:.
   [833] Hetuya tini.
   [834]  Kusalam  anidassanaappatigham  dhammam  paticca  nakusalo
naanidassanaappatigho   dhammo   uppajjati   hetupaccaya:   kusalam
anidassanaappatigham   dhammam   paticca  naakusalo  naanidassanaappatigho
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  kusalam anidassanaappatigham dhammam paticca
Nakusalo   naanidassanaappatigho  ca  naakusalo  naanidassanaappatigho
ca  dhamma  uppajjanti hetupaccaya: tini . akusalam anidassanaappatigham
dhammam  paticca  naakusalo  naanidassanaappatigho  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:  akusalam  anidassanaappatigham  dhammam  paticca  nakusalo
naanidassanaappatigho   dhammo   uppajjati   hetupaccaya:  akusalam
anidassanaappatigham   dhammam   paticca   nakusalo  naanidassanaappatigho
ca   naakusalo   naanidassanaappatigho   ca  dhamma  uppajjanti
hetupaccaya:  tini  .  abyakatam  anidassanaappatigham  dhammam paticca
nakusalo   naanidassanaappatigho   dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
abyakatam  anidassanaappatigham  dhammam  paticca  naakusalo  naanidassana-
appatigho  dhammo  uppajjati  hetupaccaya: abyakatam anidassana-
appatigham  dhammam  paticca  nakusalo  naanidassanaappatigho  ca naakusalo
naanidassanaappatigho  ca  dhamma  uppajjanti hetupaccaya: tini .
Kusalam    anidassanaappatighanca    abyakatam   anidassanaappatighanca
dhammam   paticca   nakusalo  naanidassanaappatigho  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:  tini  .  akusalam  anidassanaappatighanca  abyakatam
anidassanaappatighanca   dhammam  paticca  nakusalo  naanidassanaappatigho
dhammo uppajjati hetupaccaya: tini.
   [835] Hetuya pannarasa.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 306-310. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=6031&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=6031&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=798&items=38              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=91              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=1318              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com