ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

     Sanidassanattikakusalattike nasanidassanattikanakusalattikaṃ
   [861]  Anidassanaappaṭighaṃ  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca naanidassana-
appaṭigho  nakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  anidassana-
appaṭighaṃ  kusalaṃ   dhammaṃ  paṭicca  nasanidassanasappaṭigho  nakusalo
dhammo   uppajjati  hetupaccayā:  .pe.  anidassanaappaṭighaṃ  kusalaṃ
dhammaṃ  paṭicca  nasanidassanasappaṭigho  nakusalo  ca  naanidassanasappaṭigho
nakusalo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   [862] Hetuyā cha.
   [863]  Anidassanaappaṭighaṃ  akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naanidassana-
appaṭigho  naakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  anidassana-
appaṭighaṃ   akusalaṃ   dhammaṃ  paṭicca  nasanidassanasappaṭigho  naakusalo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .pe.  anidassanaappaṭighaṃ  akusalaṃ
dhammaṃ   paṭicca  nasanidassanasappaṭigho  naakusalo  ca  naanidassana-
sappaṭigho naakusalo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   [864] Hetuyā cha.
   [865]  Anidassanaappaṭighaṃ  abyākataṃ dhammaṃ paccayā nasanidassana-
sappaṭigho  naabyākato  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: anidassana-
appaṭighaṃ   abyākataṃ   dhammaṃ   paccayā   naanidassanasappaṭigho
Naabyākato   dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  anidassanaappaṭighaṃ
abyākataṃ  dhammaṃ  paccayā  nasanidassanasappaṭigho  naabyākato  ca
naanidassanasappaṭigho   naabyākato   ca   dhammā   uppajjanti
hetupaccayā:.
   [866] Hetuyā tīṇi.
    Sanidassanattikavedanāttike nasanidassanattikanavedanāttikaṃ
   [867]  Anidassanaappaṭighaṃ  sukhāyavedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ paṭicca
naanidassanaappaṭigho   nasukhāyavedanāyasampayutto   dhammo  uppajjati
hetupaccayā:.
   [868] Hetuyā cha.
   [869]   Anidassanaappaṭighaṃ   dukkhāyavedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ
paṭicca   naanidassanaappaṭigho   nadukkhāyavedanāyasampayutto   dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [870] Hetuyā cha.
   [871]  Anidassanaappaṭighaṃ  adukkhamasukhāyavedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ
paṭicca    naanidassanaappaṭigho    naadukkhamasukhāyavedanāyasampayutto
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [872] Hetuyā cha.
     Sanidassanattikavipākattike nasanidassanattikanavipākattikaṃ
   [873] Anidassanaappaṭighaṃ vipākaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho
Navipāko dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [874] Hetuyā cha.
   [875]  Anidassanaappaṭighaṃ  vipākadhammadhammaṃ  paṭicca  naanidassana-
appaṭigho navipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [876] Hetuyā cha.
   [877]  Anidassanaappaṭighaṃ  nevavipākanavipākadhammadhammaṃ  paṭicca
nasanidassanasappaṭigho    nanevavipākanavipākadhammadhammo    uppajjati
hetupaccayā:.
   [878] Hetuyā tīṇi.
        Sanidassanattikaupādinnupādāniyattike
       nasanidassanattikanaupādinnupādāniyattikaṃ
   [879]  Anidassanaappaṭighaṃ  upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca
naanidassanaappaṭigho   naupādinnupādāniyo   dhammo   uppajjati
hetupaccayā:.
   [880] Hetuyā cha.
   [881]  Anidassanaappaṭighaṃ  anupādinnaanupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca
naanidassanaappaṭigho   naanupādinnaanupādāniyo   dhammo   uppajjati
hetupaccayā:.
   [882] Hetuyā cha.
       Sanidassanattikasaṅkiliṭṭhasaṅkilesikattike
       nasanidassanattikanasaṅkiliṭṭhasaṅkilesikattikaṃ
   [883]  Anidassanaappaṭighaṃ  saṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ  dhammaṃ  paṭicca
naanidassanaappaṭigho   nasaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko   dhammo   uppajjati
hetupaccayā:.
   [884] Hetuyā cha.
   [885]  Anidassanaappaṭighaṃ  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ  dhammaṃ  paccayā
nasanidassanasappaṭigho   naasaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko   dhammo   uppajjati
hetupaccayā:.
   [886] Hetuyā tīṇi.
   [887]  Anidassanaappaṭighaṃ  asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikaṃ  dhammaṃ  paṭicca
naanidassanaappaṭigho   naasaṅkiliṭṭhaasaṅkilesiko   dhammo   uppajjati
hetupaccayā:.
   [888] Hetuyā cha.
     Sanidassanattikavitakkattike nasanidassanattikanavitakkattikaṃ
   [889]   Anidassanaappaṭighaṃ  savitakkasavicāraṃ  dhammaṃ  paṭicca
naanidassanaappaṭigho    nasavitakkasavicāro    dhammo   uppajjati
hetupaccayā:.
   [890] Hetuyā cha.
   [891]  Anidassanaappaṭighaṃ  avitakkavicāramattaṃ  dhammaṃ  paṭicca
Naanidassanaappaṭigho   naavitakkavicāramatto   dhammo   uppajjati
hetupaccayā:.
   [892] Hetuyā cha.
   [893] Anidassanaappaṭighaṃ avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassana-
sappaṭigho naavitakkaavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [894] Hetuyā tīṇi.
            Saṅkhittaṃ.
        Sanidassanattikaajjhattārammaṇattike
        nasanidassanattikanaajjhattārammaṇattikaṃ
   [895] Anidassanaappaṭighaṃ ajjhattārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca ... Cha.
   [896] Anidassanaappaṭighaṃ bahiddhārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassana-
appaṭigho  nabahiddhārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā: anidassana-
appaṭighaṃ   bahiddhārammaṇaṃ   dhammaṃ   paṭicca   nasanidassanasappaṭigho
nabahiddhārammaṇo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  anidassanaappaṭighaṃ
bahiddhārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naanidassanasappaṭigho  nabahiddhārammaṇo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā: .pe. anidassanaappaṭighaṃ bahiddhārammaṇaṃ
dhammaṃ  paṭicca  nasanidassanasappaṭigho  nabahiddhārammaṇo  ca  naanidassana-
sappaṭigho nabahiddhārammaṇo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   [897] Hetuyā cha avigate cha.
         Pañhāvāraṃ vitthāretabbaṃ.
        Anulomapaccanīyatikattikapaṭṭhānaṃ niṭṭhitaṃ.
                -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 315-320. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=6208              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=6208              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=861&items=37              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=93              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=1381              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com