ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

   Hetudukadassanenapahatabbaduke nahetudukanadassanenapahatabbadukam
   [1021] Hetum dassanenapahatabbam dhammam paticca nahetu nadassanena-
pahatabbo dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1022] Hetuya tini.
   [1023]  Nahetum  nadassanenapahatabbam  dhammam  paticca  nanahetu
nanadassanenapahatabbo dhammo uppajjati hetupaccaya: tiniyeva.
        Hetudukadassanenapahatabbahetukaduke
        nahetudukanadassanenapahatabbahetukadukam
   [1024] Hetum dassanenapahatabbahetukam ... Tiniyeva.
   [1025]  Nahetum nadassanenapahatabbahetukam dhammam paticca nanahetu
nanadassanenapahatabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1026] Hetuya ekam.
             .pe.
        Hetudukasaranaduke nahetudukanasaranadukam
   [1027]  Hetum  saranam  dhammam paticca nahetu  nasarano dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  nahetum  saranam  dhammam  paticca  nanahetu
nasarano  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  hetum  sarananca  nahetum
sarananca  dhammam  paticca  nahetu  nasarano  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:
   [1028] Hetuya tini.
   [1029]  Nahetum aranam dhammam paccaya nanahetu naarano dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [1030] Nahetum aranam dhammam paticca 1- nanahetu naarano dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  nahetum  aranam  dhammam  paticca  2- nahetu
naarano ca nanahetu naarano ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:.
   [1031] Hetuya tini.
               --------------
       Sahetukadukahetuduke nasahetukadukanahetudukam
   [1032] Sahetukam hetum dhammam paticca nasahetuko nahetu dhammo
uppajjati hetupaccaya: tini . ahetukam hetum dhammam paticca naahetuko
nahetu dhammo uppajjati hetupaccaya: tini.
   [1033] Hetuya cha.
   [1034]  Sahetukam  nahetum  dhammam  paticca naahetuko nanahetu
@Footnote: 1-2 Ma. paccaya.
Dhammo uppajjati hetupaccaya.
   [1035] Hetuya tini.
     Hetusampayuttadukahetuduke nahetusampayuttadukanahetudukam
   [1036]  Hetusampayuttam  hetum  dhammam  paticca nahetusampayutto
nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  tini .  hetuvippayuttam
hetum  dhammam  paticca  nahetuvippayutto  nahetu  dhammo uppajjati
hetupaccaya: tini.
   [1037] Hetuya cha.
   [1038]  Hetusampayuttam  nahetum  dhammam paticca nahetuvippayutto
nanahetu dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1039] Hetuya tini.
     Hetusahetukadukahetuduke nahetusahetukadukanahetudukam
   [1040]   Hetuncevasahetukanca   hetum   dhammam   paticca
nahetucevanaahetukoca nahetu dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1041] Hetuya ekam.
   [1042]   Sahetukancevanacahetum   nahetum   dhammam  paticca
naahetukocevananahetuca nanahetu dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1043] Hetuya ekam.
   Hetuhetusampayuttadukahetuduke nahetuhetusampayuttadukanahetudukam
   [1044]  Hetuncevahetusampayuttanca  hetum  dhammam  paticca
Nahetucevanahetuvippayuttoca nahetu dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1045] Hetuya ekam.
   [1046] Hetusampayuttancevanacahetum nahetum dhammam paticca nahetu-
vippayuttocevananahetuca nanahetu dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1047] Hetuya ekam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 333-336. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=6566&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=6566&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=1021&items=27              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=96              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=1541              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com