ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

      Sappaccayadukahetuduke nasappaccayadukanahetudukaṃ
   [1048] Sappaccayaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca naappaccayo nahetu dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [1049] Hetuyā ekaṃ.
   [1050]  Sappaccayaṃ  nahetuṃ dhammaṃ paṭicca naappaccayo nanahetu
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1051] Hetuyā ekaṃ.
          Saṅkhataṃ sappaccayasadisaṃ.
      Sanidassanadukahetuduke nasanidassanadukanahetudukaṃ
   [1052] Anidassanaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca naanidassano nahetu dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [1053] Hetuyā tīṇi.
   [1054]  Anidassanaṃ  nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassano nanahetu
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1055] Hetuyā ekaṃ.
       Sappaṭighadukahetuduke nasappaṭighadukanahetudukaṃ
   [1056]  Appaṭighaṃ  hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  naappaṭigho  nahetu
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1057] Hetuyā tīṇi.
   [1058]  Appaṭighaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca nasappaṭigho nanahetu
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1059] Hetuyā ekaṃ.
        Rūpīdukahetuduke narūpīdukanahetudukaṃ
   [1060] Arūpiṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca naarūpī nahetu dhammo uppajjati
hetupaccayā:.
   [1061] Hetuyā tīṇi.
   [1062] Rūpiṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca narūpī nanahetu dhammo uppajjati
hetupaccayā: arūpiṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca naarūpī nanahetu dhammo uppajjati
hetupaccayā:.
   [1063] Hetuyā tīṇi.
       Lokiyadukahetuduke nalokiyadukanahetudukaṃ
   [1064] Lokiyaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca nalokuttaro nahetu dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  ekaṃ  .  lokuttaraṃ hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca
nalokuttaro nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [1065] Hetuyā cattāri.
   [1066]  Lokiyaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca nalokuttaro nanahetu
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  ekaṃ  .  lokuttaraṃ nahetuṃ dhammaṃ
paṭicca nalokiyo nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā: ekaṃ.
   [1067] Hetuyā dve.
         Kenaciviññeyyadukahetuduke
         nakenaciviññeyyadukanahetudukaṃ
   [1068]  Kenaciviññeyyaṃ  hetuṃ dhammaṃ paṭicca nakenaciviññeyyo
nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: tīṇi  .  kenacinaviññeyyaṃ
hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  nakenacinaviññeyyo  nahetu  dhammo uppajjati
hetupaccayā:  tīṇi  .  kenaciviññeyyaṃ  hetuñca  kenacinaviññeyyaṃ
hetuñca  dhammaṃ  paṭicca  nakenaciviññeyyo  nahetu  dhammo uppajjati
hetupaccayā: tīṇi.
   [1069] Hetuyā nava.
   [1070]  Kenaciviññeyyaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nakenaciviññeyyo
nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1071] Hetuyā nava.
       Āsavadukahetuduke noāsavadukanahetudukaṃ
   [1072]  Āsavaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca noāsavo nahetu dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  noāsavaṃ hetuṃ  dhammaṃ paṭicca
nanoāsavo  nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  ekaṃ .
Āsavaṃ  hetuñca  noāsavaṃ  hetuñca dhammaṃ paṭicca noāsavo nahetu
dhammo uppajjati hetupaccayā: ekaṃ.
   [1073] Sabbattha pañca.
   [1074]  Noāsavaṃ  nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nanoāsavo nanahetu
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1075] Hetuyā pañca.
       Sāsavadukahetuduke nasāsavadukanahetudukaṃ
   [1076]  Sāsavaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca naanāsavo nahetu dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  ekaṃ  .  anāsavaṃ  hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca
naanāsavo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [1077] Hetuyā cattāri. Lokiyadukasadisaṃ.
         Āsavasampayuttadukahetuduke
         naāsavasampayuttadukanahetudukaṃ
   [1078]  Āsavasampayuttaṃ  hetuṃ dhammaṃ paṭicca naāsavasampayutto
nahetu  dhammo  uppajjati hetupaccayā:  tīṇi  .  āsavavippayuttaṃ
hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  naāsavavippayutto  nahetu  dhammo uppajjati
hetupaccayā:  tīṇi  .  āsavasampayuttaṃ  hetuñca  āsavavippayuttaṃ
hetuñca  dhammaṃ  paṭicca  naāsavasampayutto  nahetu  dhammo uppajjati
hetupaccayā: tīṇi.
   [1079] Hetuyā nava.
   [1080]  Āsavasampayuttaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca naāsavasampayutto
nanahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: tīṇi  .  āsavavippayuttaṃ
nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  naāsavasampayutto  nanahetu  dhammo uppajjati
hetupaccayā: ekaṃ.
   [1081] Hetuyā cattāri.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 336-340. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=6625              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=6625              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=1048&items=34              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=97              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=1568              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com