ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

          Abhidhammapitake patthanam
          paccaniyanulomapatthanam
            -------
      namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa
          paccaniyanulomatikapatthanam
          nakusalattikekusalattikam
   [1] Nakusalam dhammam paticca akusalo dhammo uppajjati hetupaccaya:
akusalam  ekam  khandham paticca tayo khandha dve khandhe paticca dve
khandha . nakusalam dhammam paticca abyakato dhammo uppajjati hetupaccaya:
vipakabyakatam  kiriyabyakatam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha
cittasamutthananca  rupam . nakusalam dhammam paticca akusalo ca abyakato
ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:. Tini.
   [2] Naakusalam dhammam paticca kusalo dhammo uppajjati hetupaccaya:
naakusalam  dhammam  paticca  abyakato  dhammo  uppajjati hetupaccaya:
naakusalam  dhammam  paticca  kusalo  ca  abyakato ca dhamma uppajjanti
hetupaccaya: tini.
   [3]  Naabyakatam  dhammam  paticca  abyakato dhammo uppajjati
hetupaccaya:  naabyakatam  dhammam  paticca  kusalo  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:  naabyakatam  dhammam  paticca  akusalo  dhammo uppajjati
Hetupaccaya:  naabyakatam  dhammam  paticca  kusalo  ca abyakato ca
dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:  naabyakatam  dhammam paticca akusalo
ca abyakato ca dhamma uppajjanti hetupaccaya: panca.
   [4] Nakusalanca  naabyakatanca  dhammam  paticca  akusalo dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  nakusalanca  naabyakatanca  dhammam paticca
abyakato  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  nakusalanca naabyakatanca
dhammam paticca akusalo ca abyakato ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:
tini.
   [5] Naakusalanca  naabyakatanca  dhammam  paticca  kusalo dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  naakusalanca  naabyakatanca  dhammam  paticca
abyakato  dhammo  uppajjati  hetupaccaya: naakusalanca naabyakatanca
dhammam paticca kusalo ca abyakato ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:
tini.
   [6] Nakusalanca naakusalanca dhammam paticca abyakato dhammo uppajjati
hetupaccaya: ekam.
   [7] Nakusalam dhammam paticca akusalo dhammo uppajjati arammana-
paccaya:  nakusalam  dhammam  paticca  abyakato  dhammo  uppajjati
arammanapaccaya:  .  naakusalam  dhammam  paticca  kusalo  dhammo
uppajjati  arammanapaccaya:  naakusalam  dhammam  paticca  abyakato
dhammo  uppajjati  arammanapaccaya:  .  naabyakatam  dhammam  paticca
Kusalo  dhammo  uppajjati  arammanapaccaya:  naabyakatam  dhammam
paticca  akusalo  dhammo  uppajjati  arammanapaccaya:  . nakusalanca
naabyakatanca   dhammam   paticca   akusalo   dhammo  uppajjati
arammanapaccaya:  .  naakusalanca  naabyakatanca  dhammam  paticca
kusalo   dhammo   uppajjati  arammanapaccaya:  .  nakusalanca
naakusalanca   dhammam   paticca   abyakato   dhammo  uppajjati
arammanapaccaya:.
   [8]  Hetuya  attharasa  arammane nava adhipatiya attharasa
avigate attharasa.
   [9] Nakusalam dhammam paticca akusalo dhammo uppajjati nahetupaccaya:
nakusalam  dhammam  paticca  abyakato dhammo uppajjati nahetupaccaya:
.pe. nakusalanca naakusalanca dhammam paticca abyakato dhammo uppajjati
nahetupaccaya:.
   [10]  Nakusalam  dhammam  paticca  abyakato  dhammo  uppajjati
naarammanapaccaya:  .pe.  nakusalanca  naakusalanca  dhammam  paticca
abyakato dhammo uppajjati naarammanapaccaya:.
   [11] Nahetuya cha naarammane cha naadhipatiya attharasa novigate
cha.
   [12] Hetupaccaya naarammane cha.
   [13] Nahetupaccaya arammane cha.
     Sahajatavarampi sampayuttavarampi paticcavarasadisam.
   [14] Nakusalam dhammam paccaya kusalo dhammo uppajjati hetupaccaya:
nakusalam  dhammam paccaya akusalo dhammo uppajjati hetupaccaya: nakusalam
dhammam paccaya abyakato dhammo uppajjati hetupaccaya: nakusalam dhammam
paccaya kusalo ca abyakato ca dhamma uppajjanti hetupaccaya: nakusalam
dhammam paccaya akusalo ca abyakato ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:
panca . naakusalam dhammam paccaya akusalo dhammo uppajjati hetupaccaya:
panca . naabyakatam dhammam paccaya abyakato dhammo ... Yattha panca.
Nakusalanca naabyakatanca dhammam paccaya ... yattha tini . naakusalanca
naabyakatanca dhammam paccaya ... yattha tini .  nakusalanca naakusalanca
dhammam paccaya kusalo dhammo uppajjati hetupaccaya: yattha panca.
   [15] Hetuya chabbisati arammane terasa avigate chabbisati.
   [16] Samsatthavare hetuya nava .pe. Avigate nava .pe.
   [17] Nakusalo  dhammo akusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo:
nakusalo  dhammo abyakatassa dhammassa hetupaccayena paccayo: nakusalo
dhammo akusalassa ca abyakatassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo:.
Naakusalo dhammo kusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo: tini. Naabyakato
dhammo abyakatassa dhammassa hetupaccayena paccayo: panca. Nakusalo ca
Naabyakato ca dhamma akusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo: tini.
Naakusalo  ca  naabyakato ca dhamma kusalassa dhammassa hetupaccayena
paccayo: tini . nakusalo ca naakusalo ca dhamma abyakatassa dhammassa
hetupaccayena paccayo: ekam.
   [18] Nakusalo dhammo kusalassa dhammassa arammanapaccayena paccayo:
tini . naakusalo dhammo akusalassa dhammassa arammanapaccayena paccayo:
tini .  naabyakato  dhammo  abyakatassa  dhammassa arammanapaccayena
paccayo: tini .  nakusalo ca naabyakato ca dhamma kusalassa dhammassa
arammanapaccayena paccayo: nakusalo ca naabyakato ca dhamma akusalassa
dhammassa arammanapaccayena paccayo: nakusalo  ca naabyakato ca dhamma
abyakatassa dhammassa arammanapaccayena paccayo: tini.
   {18.1} Naakusalo ca naabyakato ca dhamma kusalassa dhammassa
arammanapaccayena  paccayo:  naakusalo  ca  naabyakato  ca dhamma
akusalassa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  naakusalo  ca
naabyakato  ca  dhamma  abyakatassa  dhammassa  arammanapaccayena
paccayo:  tini . nakusalo ca naakusalo ca dhamma kusalassa dhammassa
arammanapaccayena paccayo: tini.
   [19]  Hetuya  attharasa  arammane  attharasa  adhipatiya
tevisa avigate dvavisa.
         Panhavaram vittharetabbam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 353-358. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=6957&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=6957&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.3&item=1&items=19              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=100              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=1693              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com