ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

         Noogha yoga nīvaraṇagocchakadukaṃ
   [116]  Nooghaṃ dhammaṃ paṭicca .. noyogaṃ dhammaṃ paṭicca ..
Oghagocchakayogagocchakesu  āmasanaṃ  āsavagocchake  āmasanasadisaṃ .
Nonīvaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca ... nīvaraṇagocchake āmasanaṃ saññojanagocchake
āmasanasadisaṃ.
          Noparāmāsagocchakadukaṃ
   [117]  Noparāmāsaṃ  dhammaṃ  paṭicca  noparāmāso  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  .  saṅkhittaṃ  . naparāmāsasampayuttaṃ dhammaṃ
paṭicca  naparāmāsasampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: .
Naparāmāsañcevanaaparāmaṭṭhañca   dhammaṃ   paṭicca   naparāmāsoceva-
naaparāmaṭṭhoca   dhammo   ...  naaparāmaṭṭhocevananocaparāmāso
dhammo   ...   naparāmāsocevanaaparāmaṭṭhoca  naaparāmaṭṭhoceva-
nanocaparāmāso   ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  .
Naaparāmaṭṭhañcevananocaparāmāsaṃ   dhammaṃ   paṭicca  naparāmāsoceva-
naaparāmaṭṭhoca  dhammo  uppajjati hetupaccayā: . naparāmāsañceva-
naaparāmaṭṭhañca   naaparāmaṭṭhañcevananocaparāmāsañca   dhammaṃ  paṭicca
naparāmāsocevanaaparāmaṭṭhoca dhammo uppajjati hetupaccayā:.
            Nasārammaṇadukaṃ
   [118]  Nasārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nasārammaṇo dhammo uppajjati
hetupaccayā:  nasārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naanārammaṇo  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  nasārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasārammaṇo ca
naanārammaṇo  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā: . naanārammaṇaṃ
Dhammaṃ   paṭicca  naanārammaṇo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
naanārammaṇaṃ   dhammaṃ   paṭicca   nasārammaṇo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:   naanārammaṇaṃ   dhammaṃ  paṭicca  nasārammaṇo  ca
naanārammaṇo   ca   dhammā   uppajjanti   hetupaccayā:  .
Nasārammaṇañca   naanārammaṇañca   dhammaṃ   paṭicca   nasārammaṇo
dhammo   uppajjati  hetupaccayā:  nasārammaṇañca  naanārammaṇañca
dhammaṃ  paṭicca  naanārammaṇo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
nasārammaṇañca   naanārammaṇañca   dhammaṃ   paṭicca   nasārammaṇo
ca naanārammaṇo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   [119] Hetuyā nava avigate nava sabbattha vitthāro.
            Nacittadukaṃ
   [120]  Nacittaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nacitto  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  nacittaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nanocitto  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:   nacittaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nacitto  ca nanocitto ca
dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   [121] Hetuyā pañca sabbattha pañca.
            Nacetasikadukaṃ
   [122] Nacetasikaṃ  dhammaṃ paṭicca  nacetasiko dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  nacetasikaṃ  dhammaṃ  paṭicca naacetasiko dhammo uppajjati
hetupaccayā:  nacetasikaṃ dhammaṃ paṭicca nacetasiko  ca naacetasiko ca
Dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  .  naacetasikaṃ  dhammaṃ  paṭicca
naacetasiko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  naacetasikaṃ dhammaṃ
paṭicca  nacetasiko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  naacetasikaṃ
dhammaṃ  paṭicca  nacetasiko  ca  naacetasiko ca dhammā uppajjanti
hetupaccayā:  .  nacetasikañca naacetasikañca dhammaṃ paṭicca nacetasiko
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nacetasikañca  naacetasikañca  dhammaṃ
paṭicca  naacetasiko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nacetasikañca
naacetasikañca  dhammaṃ  paṭicca  nacetasiko  ca naacetasiko ca dhammā
uppajjanti hetupaccayā:.
   [123] Hetuyā nava avigate nava sabbattha vitthāro.
           Nacittasampayuttadukaṃ
   [124]  Nacittasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca nacittasampayutto dhammo
uppajjati hetupaccayā: cittaṃ  dhammaṃ  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ .
Nacittasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nacittavippayutto  dhammo  uppajjati
hetupaccayā: cittaṃ dhammaṃ paṭicca cittasampayuttakā khandhā.
        Paccanīyadukamattāni navattabbaṃ dhammaṃ
         pūretuṃ navanavapañhāni karotu.
           Nacittasaṃsaṭṭhadukaṃ
   [125]  Nacittasaṃsaṭṭhaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nacittasaṃsaṭṭho  dhammo
uppajjati hetupaccayā: nava.
           Nacittasamuṭṭhānadukaṃ
   [126]  Nacittasamuṭṭhānaṃ  dhammaṃ  paṭicca nacittasamuṭṭhāno dhammo
uppajjati hetupaccayā: nava.
            Nacittasahabhudukaṃ
   [127]  Nacittasahabhuṃ  dhammaṃ paṭicca nacittasahabhū dhammo uppajjati
hetupaccayā: nava.
           Nacittānuparivattidukaṃ
   [128]  Nacittānuparivattiṃ  dhammaṃ paṭicca nacittānuparivattī dhammo
uppajjati hetupaccayā: nava.
          Nacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānadukaṃ
   [129]  Nacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca nacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno
dhammo uppajjati hetupaccayā: nava.
         Nacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhudukaṃ
   [130]  Nacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuṃ  dhammaṃ  paṭicca  nacittasaṃsaṭṭha-
samuṭṭhānasahabhū dhammo uppajjati hetupaccayā: nava.
        Nacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattidukaṃ
   [131]  Nacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattiṃ  dhammaṃ paṭicca na citta-
saṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattī dhammo uppajjati hetupaccayā: nava.
   [132] Hetuyā nava avigate nava sabbattha vitthāro.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 36-40. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=731              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=731              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.1&item=116&items=17              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=10              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=116              Contents of The Tipitaka Volume 45 https://84000.org/tipitaka/read/?index_45 https://84000.org/tipitaka/english/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]