ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

       Naasavadukanakusalattike asavadukakusalattikam
   [224] Naasavam nakusalam dhammam paccaya noasavo kusalo dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [225] Hetuya ekam.
   [226] Naasavam naakusalam dhammam paccaya asavo akusalo dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [227] Hetuya tini.
   [228] Naasavam naabyakatam dhammam paticca noasavo abyakato
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  .  nanoasavam  naabyakatam  dhammam
paticca  noasavo  abyakato  dhammo  uppajjati  hetupaccaya: .
Dukamulakam ekam. Tini .pe.
       Nasasavadukanakusalattike sasavadukakusalattikam
   [229] Naanasavam nakusalam dhammam paccaya anasavo kusalo dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [230] Hetuya dve.
   [231] Naanasavam naakusalam dhammam paccaya asavo akusalo dhammo
uppajjati hetupaccaya:
   [232] Hetuya ekam.
         Naasavasampayuttadukanakusalattike
         asavasampayuttadukakusalattikam
   [233]  Naasavasampayuttam nakusalam dhammam paccaya asavavippayutto
kusalo dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [234] Hetuya ekam.
   [235] Naasavasampayuttam naakusalam dhammam paccaya asavasampayutto
akusalo dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [236] Hetuya tini.
   [237]   Naasavasampayuttam   naabyakatam   dhammam   paticca
Asavavippayutto abyakato dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [238] Hetuya tini.
     Naasavasasavadukanakusalattike asavasasavadukakusalattikam
   [239]  Naasavancevanaanasavanca  nakusalam  dhammam  paccaya
sasavocevanocaasavo kusalo dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [240] Hetuya ekam.
   [241]  Naasavancevanaanasavanca  naakusalam  dhammam  paccaya
asavocevasasavoca akusalo dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [242] Hetuya tini.
   [243]  Naasavancevanaanasavanca  naabyakatam  dhammam  paticca
sasavocevanocaasavo abyakato dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [244] Hetuya tini.
       Asavancevaasavasampayuttadukam natthi.
        Asavavippayuttanasasavadukanakusalattike
        asavavippayuttasasavadukakusalattikam
   [245] Asavavippayuttam naanasavam nakusalam dhammam paccaya asava-
vippayutto  anasavo  kusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
asavavippayuttam  naanasavam  nakusalam  dhammam  paccaya  asavavippayutto
sasavo kusalo dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [246] Hetuya dve.
   [247]  Asavavippayuttam  naanasavam  naakusalam  dhammam  paccaya
asavavippayutto sasavo akusalo dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [248] Hetuya ekam.
   [249] Asavavippayuttam nasasavam naabyakatam dhammam paticca asava-
vippayutto  sasavo  abyakato  dhammo uppajjati hetupaccaya: .
Asavavippayuttam  naanasavam  abyakatam  dhammam  paticca  asavavippayutto
sasavo abyakato dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [250] Hetuya dve.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 391-394. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=7712&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=7712&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.3&item=224&items=27              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=109              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=1916              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com