ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

     Kilesagocchakadukanakusalattike kilesagocchakadukakusalattikaṃ
   [292] Nokilesaṃ naakusalaṃ dhammaṃ paccayā kileso akusalo dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [293] Hetuyā tīṇi.
        Nadassanenapahātabbadukanakusalattike
         dassanenapahātabbadukakusalattikaṃ
   [294]  Nadassanenapahātabbaṃ  nakusalaṃ dhammaṃ paccayā nadassanena-
pahātabbo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [295] Hetuyā ekaṃ.
   [296]  Nadassanenapahātabbaṃ naakusalaṃ  dhammaṃ paccayā dassanena-
pahātabbo  akusalo  dhammo  uppajjati hetupaccayā:  nadassanena-
pahātabbaṃ  naakusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  nadassanenapahātabbo  akusalo
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [297] Hetuyā dve.
   [298] Nadassanenapahātabbaṃ naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca nadassanena-
pahātabbo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā: . Nanadassanena-
pahātabbaṃ  naabyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca nadassanenapahātabbo abyākato
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [299] Hetuyā dve.
        Nabhāvanāyapahātabbadukanakusalattike
         bhāvanāyapahātabbadukakusalattikaṃ
   [300]  Nabhāvanāya  pahātabbaṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ  paccayā
nabhāvanāya pahātabbo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [301] Hetuyā ekaṃ.
       Nadassanenapahātabbahetukadukanakusalattike
        dassanenapahātabbahetukadukakusalattikaṃ
   [302]  Nadassanenapahātabbahetukaṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ  paccayā
nadassanenapahātabbahetuko kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [303] Hetuyā ekaṃ.
       Nabhāvanāyapahātabbahetukadukanakusalattike
        bhāvanāyapahātabbahetukaduka kusalattikaṃ
   [304]  Nabhāvanāya  pahātabbahetukaṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ  paccayā
nabhāvanāya pahātabbahetuko kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:
   [305] Hetuyā ekaṃ.
      Nasavitakkadukanakusalattike savitakkadukakusalattikaṃ
   [306] Nasavitakkaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā savitakko kusalo dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [307] Hetuyā tīṇi.
      Nasavicāradukanakusalattike savicāradukakusalattikaṃ
   [308] Nasavicāraṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā savicāro kusalo dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [309] Hetuyā tīṇi.
      Nasappītikadukanakusalattike sappītikadukakusalattikaṃ
   [310]  Nasappītikaṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  sappītiko kusalo
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [311] Hetuyā tīṇi.
      Napītisahagatadukanakusalattike pītisahagatadukakusalattikaṃ
   [312]  Napītisahagataṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ paccayā pītisahagato kusalo
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [313] Hetuyā tīṇi.
      Nasukhasahagatadukanakusalattike sukhasahagatadukakusalattikaṃ
   [314]  Nasukhasahagataṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ paccayā sukhasahagato kusalo
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [315] Hetuyā tīṇi.
         Naupekkhāsahagatadukanakusalattike
         upekkhāsahagatadukakusalattikaṃ
   [316]  Naupekkhāsahagataṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā upekkhāsahagato
kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [317] Hetuyā tīṇi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 399-402. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=7859              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=7859              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.3&item=292&items=26              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=111              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=1984              Contents of The Tipitaka Volume 45 https://84000.org/tipitaka/read/?index_45 https://84000.org/tipitaka/english/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]