ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

      Nahetudukanasanidassanattike hetudukasanidassanattikam
   [424]  Nahetum  nasanidassanasappatigham  dhammam  paticca  nahetu
sanidassanasappatigho  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  ekam  .
Nanahetum  nasanidassanasappatigham  dhammam  paticca  nahetu  sanidassana-
sappatigho  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  ekam  .  ganitakena
tini panha. Nahetu naanidassanasappatighamulepi tiniyeva.
   [425]  Nahetum  naanidassanaappatigham  dhammam  paticca  nahetu
anidassanaappatigho dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [426] Hetuya ekam.
     Nasahetukadukanasanidassanattike sahetukadukasanidassanattikam
   [427]  Nasahetukam  nasanidassanasappatigham  dhammam  paticca ahetuko
sanidassanasappatigho  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  ekam  .
Naahetukam  nasanidassanasappatigham  dhammam  paticca  ahetuko  sanidassana-
sappatigho  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  ekam  .  ganitakena
tini panha. Nasahetukanaanidassanasappatighamulepi tiniyeva.
   [428]  Nasahetukam  naanidassanaappatigham  dhammam  paticca ahetuko
anidassanaappatigho dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [429] Hetuya ekam.
     Nahetusampayuttam nasanidassanasappatigham sahetukadukasadisam
            tini panha.
     Hetucevasahetukadukahetucevahetusampayuttadukamattanhi
           panhe nolabbhati.
        Nahetunasahetukadukanasanidassanattike
         nahetusahetukadukasanidassanattikam
   [430] Nahetum nasahetukam nasanidassanasappatigham dhammam paticca nahetu
ahetuko  sanidassanasappatigho  dhammo uppajjati hetupaccaya: ekam .
Nahetum  naahetukam  nasanidassanasappatigham  dhammam  paticca nahetu ahetuko
sanidassanasappatigho  dhammo  uppajjati hetupaccaya: ekam . ganitakena
tini.
   [431] Nahetum nasahetukam naanidassanasappatigham dhammam paticca ....
Tiniyeva.
   [432]  Nahetum  nasahetukam  naanidassanaappatigham  dhammam  paticca
nahetu ahetuko anidassanaappatigho dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [433] Hetuya ekam.
    Nasappaccayadukanasanidassanattike sappaccayadukasanidassanattikam
   [434]  Naappaccayam  nasanidassanasappatigham dhammam paticca sappaccayo
sanidassanasappatigho dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [435] Hetuya ekam.
   [436]   Naappaccayam   naanidassanasappatigham   dhammam  paticca
sappaccayo anidassanasappatigho dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [437] Hetuya ekam.
      Naappaccayanaanidassanaappatighamulepi ekameva.
         Nasankhatam nasappaccayasadisam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 413-415. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=8146&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=8146&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.3&item=424&items=14              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=113              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=2116              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com