ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

    Nasanidassanadukanasanidassanattike sanidassanadukasanidassanattikaṃ
   [438]  Nasanidassanaṃ  nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassano
sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [439] Hetuyā ekaṃ.
   [440]   Nasanidassanaṃ   naanidassanasappaṭighaṃ   dhammaṃ  paṭicca
anidassano anidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [441] Hetuyā ekaṃ.
   [442]  Nasanidassanaṃ  naanidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca anidassano
anidassanaappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [443] Hetuyā ekaṃ.
     Nasappaṭighadukanasanidassanattike sappaṭighadukasanidassanattikaṃ
   [444]  Nasappaṭighaṃ  nasanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca sappaṭigho
sanidassanasappaṭigho  dhammo  uppajjati hetupaccayā: ekaṃ . naappaṭighaṃ
nasanidassanasappaṭighaṃ   dhammaṃ  paṭicca  naappaṭigho  sanidassanasappaṭigho
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  ekaṃ  .  nasappaṭighaṃ  nasanidassana-
sappaṭighañca   naappaṭighaṃ   nasanidassanasappaṭighañca   dhammaṃ  paṭicca
sappaṭigho   sanidassanasappaṭigho   dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
ekaṃ. Sabbattha tīṇi.
   [445]  Nasappaṭighaṃ  naanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca sappaṭigho
anidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [446] Hetuyā ekaṃ.
   [447]  Naappaṭighaṃ  naanidassanaappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca appaṭigho
anidassanaappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [448] Hetuyā ekaṃ.
      Narūpīdukanasanidassanattike rūpīdukasanidassanattikaṃ
   [449] Narūpiṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca rūpī sanidassanasappaṭigho
Dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [450] Hetuyā tīṇi.
   [451] Narūpiṃ naanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca rūpī anidassanasappaṭigho
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [452] Hetuyā tīṇi.
   [453] Naarūpiṃ naanidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca rūpī anidassanaappaṭigho
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [454] Hetuyā ekaṃ.
     Nalokiyadukanasanidassanattike lokiyadukasanidassanattikaṃ
   [455]  Nalokiyaṃ  nasanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  lokiyo
sanidassanasappaṭigho  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  ekaṃ  .
Nanalokuttaraṃ  nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca lokiyo sanidassanasappaṭigho
dhammo   uppajjati   hetupaccayā:   ekaṃ   .   gaṇitakena
gaṇetabbā tīṇi pañhā.
   [456]  Nalokiyaṃ  naanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  lokiyo
anidassanasappaṭigho .... Tīṇiyeva pañhā kātabbā.
   [457]  Nalokuttaraṃ  naanidassanaappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca lokiyo
anidassanaappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [458] Hetuyā ekaṃ.
        Nakenaciviññeyyadukanasanidassanattike
        kenaciviññeyyadukasanidassanattikaṃ
   [459] Nakenaciviññeyyaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca kenaci-
viññeyyo   sanidassanasappaṭigho  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
... kenacinaviññeyyo sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā:
...  kenaciviññeyyo  sanidassanasappaṭigho  ca  kenacinaviññeyyo
sanidassanasappaṭigho  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  tīṇi .
Nakenacinaviññeyyaṃ  nasanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca ... tīṇiyeva .
Nakenaciviññeyyaṃ     nasanidassanasappaṭighañca     nakenacinaviññeyyaṃ
nasanidassanasappaṭighañca  dhammaṃ paṭicca ... tīṇiyeva . sabbattha nava .
Nakenaciviññeyya   naanidassanasappaṭighassa  purimasadisaṃ  navapañhaṃ  1-
kātabbā      .     nakenaciviññeyyanaanidassanaappaṭighamūlassa
navapañhameva 2-.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 415-418. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=8189              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=8189              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.3&item=438&items=22              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=114              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=2130              Contents of The Tipitaka Volume 45 https://84000.org/tipitaka/read/?index_45 https://84000.org/tipitaka/english/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]