ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

     Noāsavadukanasanidassanattike āsavadukasanidassanattikaṃ
   [460] Noāsavaṃ  nasanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca noāsavo
sanidassanasappaṭigho  dhammo uppajjati hetupaccayā: ekaṃ . nanoāsavaṃ
nasanidassanasappaṭighaṃ   dhammaṃ  paṭicca  noāsavo  sanidassanasappaṭigho
dhammo uppajjati hetupaccayā: ekaṃ. Gaṇitakena tīṇi.
   [461]  Noāsavaṃ  naanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca ... .
Purimanayena tīṇi pañhā.
@Footnote: 1 Ma. nava pañhā. 2 Ma. nava pañhāyeva.
   [462]  Noāsavaṃ  naanidassanaappaṭighaṃ  dhammaṃ paṭicca noāsavo
anidassanaappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [463] Hetuyā ekaṃ.
     Nasāsavadukanasanidassanattike sāsavadukasanidassanattikaṃ
   [464]  Nasāsavaṃ  nasanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  sāsavo
sanidassanasappaṭigho  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  ekaṃ  .
Naanāsavaṃ  nasanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  sāsavo  sanidassana-
sappaṭigho  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: ekaṃ  .  gaṇitakena
tīṇi. Nasāsava naanidassanaappaṭighamūlassa purimanayena tīṇi pañhā.
   [465]  Naanāsavaṃ  naanidassanaappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  sāsavo
anidassanaappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [466] Hetuyā ekaṃ.
        Naāsavasampayuttadukanasanidassanattike
         āsavasampayuttadukasanidassanattikaṃ
   [467]  Naāsavasampayuttaṃ  nasanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca
āsavavippayutto  sanidassanasappaṭigho  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
ekaṃ  .  naāsavavippayuttaṃ  nasanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ paṭicca āsava-
vippayutto   sanidassanasappaṭigho  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
ekaṃ  .  gaṇitakena  tīṇi  . naāsavasampayutta naanidassanasappaṭighamūle
tīṇiyeva.
   [468]  Naāsavasampayuttaṃ  naanidassanaappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca
āsavavippayutto    anidassanaappaṭigho    dhammo    uppajjati
hetupaccayā:.
   [469] Hetuyā ekaṃ.
         Naāsavasāsavadukanasanidassanattike
         āsavasāsavadukasanidassanattikaṃ
   [470]  Naāsavañcevanaanāsavañca   nasanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ
paṭicca  sāsavocevanocaāsavo  sanidassanasappaṭigho  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:   .   naanāsavañcevananocaāsavaṃ   nasanidassanasappaṭighaṃ
dhammaṃ  paṭicca  sāsavocevanocaāsavo  sanidassanasappaṭigho  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  . gaṇitakena tīṇi . naāsavañcevanaanāsava-
naanidassanasappaṭighamūlepi purimanayena tīṇiyeva.
   [471]   Naāsavañcevanaanāsavañca  naanidassanaappaṭighaṃ  dhammaṃ
paṭicca  sāsavocevanocaāsavo  anidassanaappaṭigho  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:.
   [472] Hetuyā ekaṃ.
   Naāsavañcevanaāsavasampayuttadukamattañhi pañhe nalabbhati 1-.
       Āsavavippayuttanasāsavadukanasanidassanattike
        āsavavippayuttasāsavadukasanidassanattikaṃ
   [473]  Āsavavippayuttaṃ nasāsavaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca
@Footnote:1. Ma. āsavaāsavasampayuttaduke pañhā nalabbhati.
Āsavavippayutto   sāsavo  sanidassanasappaṭigho  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  ekaṃ  .  āsavavippayuttaṃ  naanāsavaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ
dhammaṃ  paṭicca  āsavavippayutto  sāsavo  sanidassanasappaṭigho  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  ekaṃ . gaṇitakena tīṇi . āsavavippayutta-
sāsavaanidassanaappaṭighamūlepi purimanayeneva tīṇi pañhā.
   [474]  Āsavavippayuttaṃ  naanāsavaṃ  naanidassanaappaṭighaṃ  dhammaṃ
paṭicca   āsavavippayutto   sāsavo   anidassanaappaṭigho  dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [475] Hetuyā ekaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 418-421. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=8247              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=8247              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.3&item=460&items=16              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=115              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=2152              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com