ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

     Noasavadukanasanidassanattike asavadukasanidassanattikam
   [460] Noasavam  nasanidassanasappatigham  dhammam  paticca noasavo
sanidassanasappatigho  dhammo uppajjati hetupaccaya: ekam . nanoasavam
nasanidassanasappatigham   dhammam  paticca  noasavo  sanidassanasappatigho
dhammo uppajjati hetupaccaya: ekam. Ganitakena tini.
   [461]  Noasavam  naanidassanasappatigham  dhammam  paticca ... .
Purimanayena tini panha.
@Footnote: 1 Ma. nava panha. 2 Ma. nava panhayeva.
   [462]  Noasavam  naanidassanaappatigham  dhammam paticca noasavo
anidassanaappatigho dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [463] Hetuya ekam.
     Nasasavadukanasanidassanattike sasavadukasanidassanattikam
   [464]  Nasasavam  nasanidassanasappatigham  dhammam  paticca  sasavo
sanidassanasappatigho  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  ekam  .
Naanasavam  nasanidassanasappatigham  dhammam  paticca  sasavo  sanidassana-
sappatigho  dhammo  uppajjati  hetupaccaya: ekam  .  ganitakena
tini. Nasasava naanidassanaappatighamulassa purimanayena tini panha.
   [465]  Naanasavam  naanidassanaappatigham  dhammam  paticca  sasavo
anidassanaappatigho dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [466] Hetuya ekam.
        Naasavasampayuttadukanasanidassanattike
         asavasampayuttadukasanidassanattikam
   [467]  Naasavasampayuttam  nasanidassanasappatigham  dhammam  paticca
asavavippayutto  sanidassanasappatigho  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
ekam  .  naasavavippayuttam  nasanidassanasappatigham  dhammam paticca asava-
vippayutto   sanidassanasappatigho  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
ekam  .  ganitakena  tini  . naasavasampayutta naanidassanasappatighamule
tiniyeva.
   [468]  Naasavasampayuttam  naanidassanaappatigham  dhammam  paticca
asavavippayutto    anidassanaappatigho    dhammo    uppajjati
hetupaccaya:.
   [469] Hetuya ekam.
         Naasavasasavadukanasanidassanattike
         asavasasavadukasanidassanattikam
   [470]  Naasavancevanaanasavanca   nasanidassanasappatigham  dhammam
paticca  sasavocevanocaasavo  sanidassanasappatigho  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:   .   naanasavancevananocaasavam   nasanidassanasappatigham
dhammam  paticca  sasavocevanocaasavo  sanidassanasappatigho  dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  . ganitakena tini . naasavancevanaanasava-
naanidassanasappatighamulepi purimanayena tiniyeva.
   [471]   Naasavancevanaanasavanca  naanidassanaappatigham  dhammam
paticca  sasavocevanocaasavo  anidassanaappatigho  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:.
   [472] Hetuya ekam.
   Naasavancevanaasavasampayuttadukamattanhi panhe nalabbhati 1-.
       Asavavippayuttanasasavadukanasanidassanattike
        asavavippayuttasasavadukasanidassanattikam
   [473]  Asavavippayuttam nasasavam nasanidassanasappatigham dhammam paticca
@Footnote:1. Ma. asavaasavasampayuttaduke panha nalabbhati.
Asavavippayutto   sasavo  sanidassanasappatigho  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:  ekam  .  asavavippayuttam  naanasavam nasanidassanasappatigham
dhammam  paticca  asavavippayutto  sasavo  sanidassanasappatigho  dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  ekam . ganitakena tini . asavavippayutta-
sasavaanidassanaappatighamulepi purimanayeneva tini panha.
   [474]  Asavavippayuttam  naanasavam  naanidassanaappatigham  dhammam
paticca   asavavippayutto   sasavo   anidassanaappatigho  dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [475] Hetuya ekam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 418-421. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=8247&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=8247&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.3&item=460&items=16              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=115              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=2152              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com