ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

       Nosannojanagocchakadukanasanidassanattike
        sannojanagocchakadukasanidassanattikam
   [476] Nosannojanam nasanidassanasappatigham dhammam paticca nosannojano
sanidassanasappatigho dhammo uppajjati hetupaccaya:. Tini panha.
        Noganthagocchakadukanasanidassanattike
         ganthagocchakadukasanidassanattikam
   [477]  Nogantham  nasanidassanasappatigham  dhammam  paticca  nogantho
sanidassanasappatigho dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [478] Hetuya tini.
        Nooghagocchakadukanasanidassanattike
         oghagocchakadukasanidassanattikam
   [479]  Noogham  nasanidassanasappatigham  dhammam  paticca  noogho
sanidassanasappatigho dhammo uppajjati hetupaccaya: .
   [480] Hetuya tini.
        Noyogagocchakadukanasanidassanattike
         yogagocchakadukasanidassanattikam
   [481]  Noyogam  nasanidassanasappatigham  dhammam  paticca  noyogo
sanidassanasappatigho dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [482] Hetuya tini.
        Nonivaranagocchakadukanasanidassanattike
         nivaranagocchakadukasanidassanattikam
   [483]  Nonivaranam  nasanidassanasappatigham  dhammam paticca nonivarano
sanidassanasappatigho dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [484] Hetuya tini.
       Noparamasagocchakadukanasanidassanattike
        paramasagocchakadukasanidassanattikam
   [485]   Noparamasam   nasanidassanasappatigham  dhammam  paticca
noparamaso sanidassanasappatigho dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [486] Hetuya tini.
         Nasarammanadukanasanidassanattike
          sarammanadukasanidassanattikam
   [487]  Nasarammanam   nasanidassanasappatigham   dhammam   paticca
anarammano  sanidassanasappatigho  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
ekam  .  naanarammanam  nasanidassanasappatigham  dhammam paticca anarammano
sanidassanasappatigho  dhammo  uppajjati hetupaccaya: ekam . ganitakena
tini. Anidassanasappatighe tiniyeva.
   [488]  Nasarammanam naanidassanaappatigham dhammam paticca anarammano
anidassanaappatigho dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [489] Hetuya ekam.
      Nocittadukanasanidassanattike cittadukasanidassanattikam
   [490]  Nocittam  nasanidassanasappatigham  dhammam  paticca  nocitto
sanidassanasappatigho  dhammo  uppajjati hetupaccaya: ekam . nanocittam
nasanidassanasappatigham   dhammam   paticca  nocitto  sanidassanasappatigho
dhammo uppajjati hetupaccaya: ekam. Ganitakena tini.
     Nacetasikadukanasanidassanattike cetasikadukasanidassanattikam
   [491]  Nacetasikam  nasanidassanasappatigham  dhammam  paticca cetasiko
sanidassanasappatigho dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [492] Hetuya tini.
        Nacittasampayuttadukanasanidassanattike
         cittasampayuttadukasanidassanattikam
   [493]  Nacittasampayuttam  nasanidassanasappatigham  dhammam  paticca
cittavippayutto sanidassanasappatigho dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [494] Hetuya tini.
         Nacittasamsatthadukanasanidassanattike
         cittasamsatthadukasanidassanattikam
   [495] Nacittasamsattham nasanidassanasappatigham dhammam paticca cittasamsattho
sanidassanasappatigho dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [496] Hetuya tini.
        Nocittasamutthanadukanasanidassanattike
         cittasamutthanadukasanidassanattikam
   [497]  Nocittasamutthanam  nasanidassanasappatigham  dhammam  paticca
cittasamutthano    sanidassanasappatigho    dhammo    uppajjati
hetupaccaya:. Cittasamutthanarupeneva tini.
         Nocittasahabhudukanasanidassanattike
          cittasahabhudukasanidassanattikam
   [498]   Nocittasahabhum   nasanidassanasappatigham  dhammam  paticca
nocittasahabhu sanidassanasappatigho dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [499] Hetuya tini.
        Nocittanuparivattidukanasanidassanattike
         cittanuparivattidukasanidassanattikam
   [500]  Nocittanuparivattim  nasanidassanasappatigham  dhammam  paticca
nocittanuparivatti sanidassanasappatigho dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [501] Hetuya tini.
       Nocittasamsatthasamutthanadukanasanidassanattike
        cittasamsatthasamutthanadukasanidassanattikam
   [502]  Nocittasamsatthasamutthanam  nasanidassanasappatigham  dhammam paticca
nocittasamsatthasamutthano   sanidassanasappatigho   dhammo   uppajjati
hetupaccaya:.
   [503] Hetuya tini.
      Nacittasamsatthasamutthanasahabhudukanasanidassanattike
       cittasamsatthasamutthanasahabhudukasanidassanattikam
   [504]  Nocittasamsatthasamutthanasahabhum  nasanidassanasappatigham  dhammam
paticca   nocittasamsatthasamutthanasahabhu   sanidassanasappatigho   dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [505] Hetuya tini.
     Nacittasamsatthasamutthananuparivattidukanasanidassanattike
      cittasamsatthasamutthananuparivattidukasanidassanattikam
   [506]   Nocittasamsatthasamutthananuparivattim   nasanidassanasappatigham
Dhammam   paticca   nocittasamsatthasamutthananuparivatti  sanidassanasappatigho
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [507] Hetuya tini.
         Naajjhattikadukanasanidassanattike
         ajjhattikadukasanidassanattikam
   [508]  Naajjhattikam  nasanidassanasappatigham  dhammam  paticca bahiro
sanidassanasappatigho  dhammo  uppajjati  hetupaccaya: ekam . nabahiram
nasanidassanasappatigham   dhammam   paticca   bahiro  sanidassanasappatigho
dhammo uppajjati hetupaccaya: ekam. Ganitakena tini.
     Naupadadukanasanidassanattike upadadukasanidassanattikam
   [509]  Naupada  nasanidassanasappatigham  dhammam  paticca  upada
sanidassanasappatigho dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [510] Hetuya ekam.
    Naupadinnadukanasanidassanattike upadinnadukasanidassanattikam
   [511]  Naupadinnam nasanidassanasappatigham dhammam paticca anupadinno
sanidassanasappatigho dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [512] Hetuya tini.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 421-426. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=8305&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=8305&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.3&item=476&items=37              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=116              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=2168              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com