ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

       Noupadanagocchakadukanasanidassanattike
        upadanagocchakadukasanidassanattikam
   [513]   Noupadanam   nasanidassanasappatigham  dhammam  paticca
Noupadano sanidassanasappatigho dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [514] Hetuya tini.
        Nokilesagocchakadukanasanidassanattike
         kilesagocchakadukasanidassanattikam
   [515]  Nokilesam  nasanidassanasappatigham  dhammam paticca nokileso
sanidassanasappatigho dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [516] Hetuya tini.
       Nadassanenapahatabbadukanasanidassanattike
        dassanenapahatabbadukasanidassanattikam
   [517]  Nadassanenapahatabbam  nasanidassanasappatigham  dhammam  paticca
nadassanenapahatabbo    sanidassanasappatigho   dhammo   uppajjati
hetupaccaya:.
   [518] Hetuya tini.
        Nabhavanayapahatabbadukanasanidassanattike
        bhavanayapahatabbadukasanidassanattikam
   [519]  Nabhavanayapahatabbam  nasanidassanasappatigham  dhammam  paticca
nabhavanayapahatabbo    sanidassanasappatigho   dhammo   uppajjati
hetupaccaya:.
   [520] Hetuya tini.
       Nadassanenapahatabbahetukadukanasanidassanattike
       dassanenapahatabbahetukadukasanidassanattikam
   [521]   Nadassanenapahatabbahetukam  nasanidassanasappatigham  dhammam
paticca   nadassanenapahatabbahetuko   sanidassanasappatigho   dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [522] Hetuya tini.
       Nabhavanayapahatabbahetukadukanasanidassanattike
       bhavanayapahatabbahetukadukasanidassanattikam
   [523]   Nabhavanayapahatabbahetukam  nasanidassanasappatigham  dhammam
paticca   nabhavanayapahatabbahetuko   sanidassanasappatigho   dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [524] Hetuya tini.
     Nasavitakkadukanasanidassanattike savitakkadukasanidassanattikam
   [525]  Nasavitakkam  nasanidassanasappatigham  dhammam  paticca avitakko
sanidassanasappatigho dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [526] Hetuya tini.
     Nasavicaradukanasanidassanattike savicaradukasanidassanattikam
   [527]  Nasavicaram  nasanidassanasappatigham  dhammam  paticca avicaro
sanidassanasappatigho dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [528] Hetuya tini.
     Nasappitikadukanasanidassanattike sappitikadukasanidassanattikam
   [529]  Nasappitikam  nasanidassanasappatigham  dhammam  paticca appitiko
sanidassanasappatigho dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [530] Hetuya tini.
    Napitisahagatadukanasanidassanattike pitisahagatadukasanidassanattikam
   [531]  Napitisahagatam nasanidassanasappatigham dhammam paticca napitisahagato
sanidassanasappatigho dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [532] Hetuya tini.
    Nasukhasahagatadukanasanidassanattike sukhasahagatadukasanidassanattikam
   [533]  Nasukhasahagatam nasanidassanasappatigham dhammam paticca nasukhasahagato
sanidassanasappatigho dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [534] Hetuya tini.
        Naupekkhasahagatadukanasanidassanattike
         upekkhasahagatadukasanidassanattikam
   [535]  Naupekkhasahagatam  nasanidassanasappatigham  dhammam  paticca
naupekkhasahagato sanidassanasappatigho dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [536] Hetuya tini.
         Nakamavacaradukanasanidassanattike
         kamavacaradukasanidassanattikam
   [537]   Nakamavacaram   nasanidassanasappatigham  dhammam  paticca
Nakamavacaro sanidassanasappatigho dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [538] Hetuya tini.
    Narupavacaradukanasanidassanattike rupavacaradukasanidassanattikam
   [539]  Narupavacaram nasanidassanasappatigham dhammam paticca narupavacaro
sanidassanasappatigho dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [540] Hetuya tini.
         Naarupavacaradukanasanidassanattike
         arupavacaradukasanidassanattikam
   [541] Naarupavacaram nasanidassanasappatigham dhammam paticca naarupavacaro
sanidassanasappatigho dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [542] Hetuya tini.
         Napariyapannadukanasanidassanattike
         pariyapannadukasanidassanattikam
   [543] Napariyapannam nasanidassanasappatigham dhammam paticca apariyapanno
sanidassanasappatigho dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [544] Hetuya tini.
    Naniyyanikadukanasanidassanattike niyyanikadukasanidassanattikam
   [545]  Naniyyanikam nasanidassanasappatigham dhammam paticca aniyyaniko
sanidassanasappatigho dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [546] Hetuya tini.
      Naniyatadukanasanidassanattike niyatadukasanidassanattikam
   [547]  Naniyatam  nasanidassanasappatigham  dhammam  paticca  aniyato
sanidassanasappatigho dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [548] Hetuya tini.
     Nasauttaradukanasanidassanattike sauttaradukasanidassanattikam
   [549]  Nasauttaram  nasanidassanasappatigham  dhammam  paticca sauttaro
sanidassanasappatigho dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [550] Hetuya tini.
      Nasaranadukanasanidassanattike saranadukasanidassanattikam
   [551]  Nasaranam  nasanidassanasappatigham  dhammam  paticca  arano
sanidassanasappatigho  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  ekam  .
Naaranam   nasanidassanasappatigham  dhammam  paticca  arano  sanidassana-
sappatigho  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  ekam  .  nasaranam
nasanidassanasappatighanca      naaranam      nasanidassanasappatighanca
dhammam   paticca   arano  sanidassanasappatigho  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:.
   [552] Hetuya tini. Anidassanasappatighe tiniyeva.
   [553]  Nasaranam  naanidassanaappatigham  dhammam  paticca  arano
anidassanaappatigho dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [554] Hetuya ekam adhipatiya ekam avigate ekam.
   [555]  Nasaranam  nasanidassanasappatigham  dhammam  paticca  arano
Sanidassanasappatigho dhammo uppajjati nahetupaccaya: ekam.
   [556]  Nasaranam  nasanidassanasappatigham  dhammam  paticca  arano
sanidassanasappatigho dhammo uppajjati naarammanapaccaya: tini.
   [557]  Nahetuya  ekam  naarammane  tini  naadhipatiya tini
noavigate tini.
   [558] Hetupaccaya naarammane tini.
   [559] Naarammanapaccaya hetuya tini.
      Sahajatavarampi paccayavarampi nissayavarampi
      samsatthavarampi sampayuttavarampi vittharetabbam.
   [560]   Nasarano   nasanidassanasappatigho  dhammo  aranassa
sanidassanasappatighassa   dhammassa   hetupaccayena   paccayo:  .
Naarano   nasanidassanasappatigho   dhammo   aranassa   sanidassana-
sappatighassa dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [561]  Hetuya  dve  adhipatiya  dve  avigate dve .
Yatha kusalattike panhavarassa anulomampi paccaniyampi anulomapaccaniyampi
paccaniyanulomampi ganitam evam ganetabbam.
        Paccaniyanulomadukattikapatthanam nitthitam.
               -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 426-432. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=8410&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=8410&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.3&item=513&items=49              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=117              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=2205              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com