ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

         Paccanīyānulomatikadukapaṭṭhānaṃ
        nakusalattikahetuduke kusalattikahetudukaṃ
   [562] Nakusalaṃ nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  akusalo  hetu dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  nakusalaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato
hetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  naakusalaṃ nahetuṃ  dhammaṃ
paṭicca  kusalo  hetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: naakusalaṃ
nahetuṃ dhammaṃ paṭicca abyākato hetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
Naabyākataṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  kusalo  hetu  dhammo uppajjati
hetupaccayā:  naabyākataṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  akusalo hetu
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  nakusalaṃ  nahetuñca  naabyākataṃ
nahetuñca  dhammaṃ  paṭicca  akusalo  hetu  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  .  naakusalaṃ  nahetuñca  naabyākataṃ  nahetuñca  dhammaṃ
paṭicca  kusalo  hetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  . nakusalaṃ
nahetuñca  naakusalaṃ  nahetuñca  dhammaṃ  paṭicca  abyākato  hetu
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [563] Hetuyā nava.
   [564]  Nakusalaṃ  nanahetuṃ dhammaṃ paṭicca akusalo nahetu dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  nakusalaṃ  nanahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca abyākato
nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  naakusalaṃ
Nanahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca kusalo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā:
naakusalaṃ  nanahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca abyākato nahetu dhammo uppajjati
hetupaccayā:  tīṇi  .  naabyākataṃ nanahetuṃ dhammaṃ paṭicca abyākato
nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: pañca . nakusalaṃ nanahetuñca
naabyākataṃ  nanahetuñca dhammaṃ paṭicca akusalo nahetu dhammo uppajjati
hetupaccayā:  tīṇi  .  naakusalaṃ  nanahetuñca  naabyākataṃ nanahetuñca
dhammaṃ  paṭicca:  ... tīṇi . nakusalaṃ nanahetuñca naakusalaṃ nanahetuñca
dhammaṃ paṭicca abyākato nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā: ekaṃ.
   [565] Hetuyā aṭṭhārasa.
      Nakusalattikanasahetukaduke kusalattikasahetukadukaṃ
   [566] Nakusalaṃ nasahetukaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo sahetuko dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  nakusalaṃ  nasahetukaṃ  dhammaṃ paṭicca abyākato
sahetuko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  naakusalaṃ  nasahetukaṃ
dhammaṃ  paṭicca abyākato sahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā: .
Naabyākataṃ  nasahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  akusalo  sahetuko  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  .  nakusalaṃ  nasahetukañca  naabyākataṃ
nasahetukañca  dhammaṃ  paṭicca  akusalo  sahetuko  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  .  nakusalaṃ  nasahetukañca  naakusalaṃ  nasahetukañca
dhammaṃ paṭicca abyākato sahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [567] Hetuyā cha.
   [568]  Nakusalaṃ  naahetukaṃ  dhammaṃ paṭicca abyākato ahetuko
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  naakusalaṃ  naahetukaṃ  dhammaṃ
paṭicca  abyākato  ahetuko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: .
Naabyākataṃ  naahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato  ahetuko  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  .  nakusalaṃ  naahetukañca  naabyākataṃ
naahetukañca  dhammaṃ  paṭicca  abyākato  ahetuko  dhammo uppajjati
hetupaccayā:  .  naakusalaṃ  naahetukañca  naabyākataṃ  naahetukañca
dhammaṃ  paṭicca abyākato ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā: .
Nakusalaṃ  naahetukañca  naakusalaṃ  naahetukañca  dhammaṃ paṭicca abyākato
ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [569] Hetuyā cha.
    Nakusalattikanahetusampayuttaduke kusalattikahetusampayuttadukaṃ
   [570] Nakusalaṃ nahetusampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo hetusampayutto
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nakusalaṃ nahetusampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca
abyākato  hetusampayutto  dhammo uppajjati hetupaccayā . naakusalaṃ
nahetusampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato  hetusampayutto  dhammo
uppajjati hetupaccayā:. Sahetukasadisaṃ.
   [571] Hetuyā cha.
   [572]  Nakusalaṃ  nahetuvippayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato
hetuvippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā: ahetukasadisaṃ. Cha.
     Nakusalattikanahetusahetukaduke kusalattikahetusahetukadukaṃ
   [573]  Nakusalaṃ  nahetuñcevanaahetukañca  dhammaṃ paṭicca akusalo
hetucevasahetukoca  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: nakusalaṃ nahetuñ-
cevanaahetukañca  dhammaṃ  paṭicca  abyākato  hetucevasahetukoca
dhammo uppajjati hetupaccayā:  .  naakusale dve  . naabyākate
dve  .  paṭhamaṃ  gaṇitakena  ekaṃ . dutiyaṃ gaṇitakena ekaṃ . tatiyaṃ
gaṇitakena ekaṃ. Sabbattha navapañhā.
   [574]  Nakusalaṃ  naahetukañcevananahetuñca dhammaṃ paṭicca akusalo
sahetukocevanacahetu dhammo uppajjati hetupaccayā: hetucevasahetukasadisaṃ.
Nava.
        Nakusalattikanahetuhetusampayuttaduke
         kusalattikahetuhetusampayuttadukaṃ
   [575]  Nakusalaṃ  nahetuñcevanahetuvippayuttañca  dhammaṃ  paṭicca
akusalo hetucevahetusampayuttoca dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [576] Hetuyā nava.
   [577]  Nakusalaṃ  nahetuvippayuttañcevananahetuñca  dhammaṃ  paṭicca
akusalo hetusampayuttocevanacahetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [578] Hetuyā nava.
    Nakusalattikanahetunasahetukaduke kusalattikanahetusahetukadukaṃ
   [579]  Nakusalaṃ  nahetuṃ  nasahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca abyākato
nahetu sahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [580] Hetuyā tīṇi.
   [581]  Nakusalaṃ  nahetuṃ  naahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  akusalo
nahetuahetuko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: . gaṇitakaṃ ekaṃ .
Tīṇi  pañhā  .  naakusalaṃ nahetuṃ naahetukaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato
nahetu ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [582] Hetuyā cha.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 433-437. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=8531              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=8531              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.3&item=562&items=21              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=118              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=2254              Contents of The Tipitaka Volume 45 https://84000.org/tipitaka/read/?index_45 https://84000.org/tipitaka/english/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]