ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

      Nakusalattikanasappaccayaduke kusalattikasappaccayadukaṃ
   [583]  Nakusalo  nasappaccayo  dhammo  kusalassa  sappaccayassa
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:. Cha.
          Saṅkhataṃ sappaccayasadisaṃ.
      Nakusalattikanasanidassanaduke kusalattikasanidassanadukaṃ
   [584]  Nakusalaṃ nasanidassanaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato sanidassano
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [585] Hetuyā cha.
   [586]  Nakusalo  naanidassano  dhammo  kusalassa  anidassanassa
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:. Navapañhā kātabbā.
      Nakusalattikanasappaṭighaduke kusalattikasappaṭighadukaṃ
   [587]  Nakusalaṃ  nasappaṭighaṃ  dhammaṃ paṭicca abyākato sappaṭigho
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [588] Hetuyā cha.
   [589]  Nakusalaṃ  naappaṭighaṃ  dhammaṃ paṭicca abyākato appaṭigho
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [590] Hetuyā tīṇi.
        Nakusalattikanarūpīduke kusalattikarūpīdukaṃ
   [591]  Nakusalaṃ  narūpiṃ  dhammaṃ  paṭicca abyākato rūpī dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [592] Hetuyā cha.
   [593]  Nakusalaṃ  naarūpiṃ dhammaṃ paṭicca abyākato arūpī dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [594] Hetuyā tīṇi.
       Nakusalattikanalokiyaduke kusalattikalokiyadukaṃ
   [595]  Nakusalaṃ  nalokiyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato lokiyo
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [596] Hetuyā pañca.
   [597]  Nakusalaṃ  nalokuttaraṃ  dhammaṃ paccayā kusalo lokuttaro
dhammo uppajjati hetupaccayā: ... Abyākato lokuttaro dhammo ....
Chapañhā kātabbā.
    Nakusalattikanakenaciviññeyyaduke kusalattikakenaciviññeyyadukaṃ
   [598]  Nakusalaṃ  nakenaciviññeyyaṃ  1-  dhammaṃ paṭicca akusalo
kenaciviññeyyo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [599] Hetuyā aṭṭhārasa.
   [600]  Nakusalaṃ  nakenacinaviññeyyaṃ  1- dhammaṃ paṭicca akusalo
kenacinaviññeyyo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [601] Hetuyā aṭṭhārasa.
       Nakusalattikanoāsavaduke kusalattikaāsavadukaṃ
   [602] Nakusalaṃ noāsavaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo āsavo dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [603] Hetuyā tīṇi.
   [604] Nakusalaṃ nanoāsavaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo noāsavo dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [605] Hetuyā nava.
       Nakusalattikanasāsavaduke kusalattikasāsavadukaṃ
   [606] Nakusalaṃ nasāsavaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato sāsavo dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [607] Hetuyā pañca.
@Footnote: 1 Ma. nakenaciiññeyyaṃ.
    Nakusalattikanaāsavasampayuttaduke kusalattikaāsavasampayuttadukaṃ
   [608] Nakusalaṃ naāsavasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo āsavasampayutto
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [609] Hetuyā tīṇi.
   [610] Nakusalaṃ naāsavavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo āsavavippayutto
dhammo uppajjati hetupaccayā:. Nava.
     Nakusalattikanaāsavasāsavaduke kusalattikaāsavasāsavadukaṃ
   [611]  Nakusalaṃ  naāsavañcevanaanāsavañca dhammaṃ paṭicca akusalo
āsavocevasāsavoca dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [612] Hetuyā tīṇi.
   [613]  Nakusalaṃ naanāsavañcevananocaāsavaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo
āsavocevanocaāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [614] Hetuyā nava.
        Nakusalattikanaāsavaāsavasampayuttaduke
        kusalattikaāsavaāsavasammapayuttadukaṃ
   [615]   Nakusalaṃ   naāsavañcevanaāsavavippayuttañca   dhammaṃ
paṭicca  akusalo  āsavocevaāsavasampayuttoca  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:.
   [616] Hetuyā tīṇi.
   [617]  Nakusalaṃ  naāsavavippayuttañcevananocaāsavaṃ  dhammaṃ paṭicca
Akusalo   āsavasampayuttocevanocaāsavo   dhammo   uppajjati
hetupaccayā:. Tīṇi.
        Nakusalattikaāsavavippayuttanasāsavaduke
        kusalattikaāsavavippayuttasāsavadukaṃ
   [618] Nakusalaṃ āsavavippayuttaṃ nasāsavaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato
āsavavippayutto sāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [619] Hetuyā pañca.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 437-441. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=8617              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=8617              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.3&item=583&items=37              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=119              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=2275              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com