ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

     Nasanidassanattikanoāsavaduke sanidassanattikaāsavadukaṃ
   [732]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  noāsavaṃ  dhammaṃ paṭicca anidassana-
appaṭigho āsavo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [733] Hetuyā tīṇi.
   [734]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  nanoāsavaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassana-
sappaṭigho noāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [735] Hetuyā ekavīsa.
      Nasanidassanattikanasāsavadukasanidassanattikasāsavadukaṃ
   [736]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  nasāsavaṃ  dhammaṃ  paṭicca sanidassana-
sappaṭigho sāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [737] Hetuyā ekavīsa.
        Nasanidassanattikaāsavasampayuttaduke
         sanidassanattikaāsavasampayuttadukaṃ
   [738]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  naāsavasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca
anidassanaappaṭigho āsavasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [739] Hetuyā tīṇi.
   [740]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  naāsavavippayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca
sanidassanasappaṭigho  āsavavippayutto  dhammo uppajjati hetupaccayā: .
Ekavīsa.
         Nasanidassanattikanaāsavasāsavaduke
         sanidassanattikaāsavasāsavadukaṃ
   [741]   Nasanidassanasappaṭighaṃ  naāsavañcevanaanāsavañca  dhammaṃ
paṭicca  anidassanaappaṭigho  āsavocevasāsavoca  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:.
   [742] Hetuyā tīṇi.
   [743]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  naanāsavañcevananocaāsavaṃ  dhammaṃ
paṭicca  sanidassanasappaṭigho  sāsavocevanocaāsavo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:.
   [744] Hetuyā ekavīsa.
       Nasanidassanattikanaāsavaāsavasampayuttaduke
        sanidassanattikaāsavaāsavasampayuttadukaṃ
   [745]   Nasanidassanasappaṭighaṃ   naāsavañcevanaāsavavippayuttañca
dhammaṃ  paṭicca  anidassanaappaṭigho  āsavocevaāsavasampayuttoca  dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [746] Hetuyā tīṇi.
   [747]   Nasanidassanasappaṭighaṃ   naāsavavippayuttañcevananocaāsavaṃ
Dhammaṃ   paṭicca   anidassanaappaṭigho  āsavasampayuttocevanocaāsavo
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [748] Hetuyā tīṇi.
       Nasanidassanattikaāsavavippayuttanasāsavaduke
       sanidassanattikaāsavavippayuttasāsavadukaṃ
   [749]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  āsavavippayuttaṃ  nasāsavaṃ  dhammaṃ
paṭicca  sanidassanasappaṭigho  āsavavippayutto  sāsavo dhammo uppajjati
hetupaccayā:. Ekavīsa.
   [750]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  āsavavippayuttaṃ  naanāsavaṃ  dhammaṃ
paṭicca   anidassanaappaṭigho   āsavavippayutto  anāsavo  dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [751] Hetuyā tīṇi.
       Nasanidassanattikanosaññojanagocchakaduke
        nasanidassanattikasaññojanagocchakadukaṃ
   [752]   Nasanidassanasappaṭighaṃ   nosaññojanaṃ  dhammaṃ  paṭicca
anidassanaappaṭigho saññojano dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [753] Hetuyā tīṇi.
        Nasanidassanattikanoganthagocchakaduke
         sanidassanattikaganthagocchakadukaṃ
   [754] Nasanidassanasappaṭighaṃ noganthaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho
Gantho dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [755] Hetuyā tīṇi.
        Nasanidassanattikanooghagocchakaduke
         sanidassanattikaoghagocchakadukaṃ
   [756] Nasanidassanasappaṭighaṃ nooghaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho
ogho dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [757] Hetuyā tīṇi.
        Nasanidassanattikanoyogagocchakaduke
         sanidassanattikayogagocchakadukaṃ
   [758] Nasanidassanasappaṭighaṃ noyogaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho
yogo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [759] Hetuyā tīṇi.
        Nasanidassanattikanonīvaraṇagocchakaduke
         sanidassanattikanīvaraṇagocchakadukaṃ
   [760] Nasanidassanasappaṭighaṃ nonīvaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho
nīvaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [761] Hetuyā tīṇi.
       Nasanidassanattikanoparāmāsagocchakaduke
        sanidassanattikaparāmāsagocchakadukaṃ
   [762]   Nasanidassanasappaṭighaṃ   noparāmāsaṃ  dhammaṃ  paṭicca
Anidassanaappaṭigho parāmāso dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [763] Hetuyā tīṇi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 456-460. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=8986              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=8986              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.3&item=732&items=32              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=124              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=2424              Contents of The Tipitaka Volume 45 https://84000.org/tipitaka/read/?index_45 https://84000.org/tipitaka/english/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]