ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

     Nasanidassanattikanoasavaduke sanidassanattikaasavadukam
   [732]  Nasanidassanasappatigham  noasavam  dhammam paticca anidassana-
appatigho asavo dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [733] Hetuya tini.
   [734]  Nasanidassanasappatigham  nanoasavam dhammam paticca sanidassana-
sappatigho noasavo dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [735] Hetuya ekavisa.
      Nasanidassanattikanasasavadukasanidassanattikasasavadukam
   [736]  Nasanidassanasappatigham  nasasavam  dhammam  paticca sanidassana-
sappatigho sasavo dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [737] Hetuya ekavisa.
        Nasanidassanattikaasavasampayuttaduke
         sanidassanattikaasavasampayuttadukam
   [738]  Nasanidassanasappatigham  naasavasampayuttam  dhammam  paticca
anidassanaappatigho asavasampayutto dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [739] Hetuya tini.
   [740]  Nasanidassanasappatigham  naasavavippayuttam  dhammam  paticca
sanidassanasappatigho  asavavippayutto  dhammo uppajjati hetupaccaya: .
Ekavisa.
         Nasanidassanattikanaasavasasavaduke
         sanidassanattikaasavasasavadukam
   [741]   Nasanidassanasappatigham  naasavancevanaanasavanca  dhammam
paticca  anidassanaappatigho  asavocevasasavoca  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:.
   [742] Hetuya tini.
   [743]  Nasanidassanasappatigham  naanasavancevananocaasavam  dhammam
paticca  sanidassanasappatigho  sasavocevanocaasavo  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:.
   [744] Hetuya ekavisa.
       Nasanidassanattikanaasavaasavasampayuttaduke
        sanidassanattikaasavaasavasampayuttadukam
   [745]   Nasanidassanasappatigham   naasavancevanaasavavippayuttanca
dhammam  paticca  anidassanaappatigho  asavocevaasavasampayuttoca  dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [746] Hetuya tini.
   [747]   Nasanidassanasappatigham   naasavavippayuttancevananocaasavam
Dhammam   paticca   anidassanaappatigho  asavasampayuttocevanocaasavo
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [748] Hetuya tini.
       Nasanidassanattikaasavavippayuttanasasavaduke
       sanidassanattikaasavavippayuttasasavadukam
   [749]  Nasanidassanasappatigham  asavavippayuttam  nasasavam  dhammam
paticca  sanidassanasappatigho  asavavippayutto  sasavo dhammo uppajjati
hetupaccaya:. Ekavisa.
   [750]  Nasanidassanasappatigham  asavavippayuttam  naanasavam  dhammam
paticca   anidassanaappatigho   asavavippayutto  anasavo  dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [751] Hetuya tini.
       Nasanidassanattikanosannojanagocchakaduke
        nasanidassanattikasannojanagocchakadukam
   [752]   Nasanidassanasappatigham   nosannojanam  dhammam  paticca
anidassanaappatigho sannojano dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [753] Hetuya tini.
        Nasanidassanattikanoganthagocchakaduke
         sanidassanattikaganthagocchakadukam
   [754] Nasanidassanasappatigham nogantham dhammam paticca anidassanaappatigho
Gantho dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [755] Hetuya tini.
        Nasanidassanattikanooghagocchakaduke
         sanidassanattikaoghagocchakadukam
   [756] Nasanidassanasappatigham noogham dhammam paticca anidassanaappatigho
ogho dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [757] Hetuya tini.
        Nasanidassanattikanoyogagocchakaduke
         sanidassanattikayogagocchakadukam
   [758] Nasanidassanasappatigham noyogam dhammam paticca anidassanaappatigho
yogo dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [759] Hetuya tini.
        Nasanidassanattikanonivaranagocchakaduke
         sanidassanattikanivaranagocchakadukam
   [760] Nasanidassanasappatigham nonivaranam dhammam paticca anidassanaappatigho
nivarano dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [761] Hetuya tini.
       Nasanidassanattikanoparamasagocchakaduke
        sanidassanattikaparamasagocchakadukam
   [762]   Nasanidassanasappatigham   noparamasam  dhammam  paticca
Anidassanaappatigho paramaso dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [763] Hetuya tini.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 456-460. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=8986&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=8986&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.3&item=732&items=32              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=124              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=2424              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com