ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

           Navedanāttikaṃ 2-
   [14]  Nasukhāyavedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ paṭicca nasukhāyavedanāya-
sampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: nasukhāyavedanāyasampayuttaṃ
@Footnote: 1 Ma. chasaddo dissati . 2 Ma. nasaddo natthi. evamīdisesu ṭhānesu.
Dhammaṃ   paṭicca   nadukkhāyavedanāyasampayutto   dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  nasukhāyavedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naadukkhama-
sukhāyavedanāyasampayutto   dhammo   uppajjati   hetupaccayā:
nasukhāyavedanāyasampayuttaṃ   dhammaṃ  paṭicca  nasukhāyavedanāyasampayutto
ca   naadukkhamasukhāyavedanāyasampayutto   ca   dhammā  uppajjanti
hetupaccayā:  nasukhāyavedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nadukkhāya-
vedanāyasampayutto   ca   naadukkhamasukhāyavedanāyasampayutto   ca
dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  nasukhāyavedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ
paṭicca   nasukhāyavedanāyasampayutto  ca  nadukkhāyavedanāyasampayutto
ca   dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  nasukhāyavedanāyasampayuttaṃ
dhammaṃ  paṭicca  nasukhāyavedanāyasampayutto  ca  nadukkhāyavedanāya-
sampayutto   ca   naadukkhamasukhāyavedanāyasampayutto  ca  dhammā
uppajjanti   hetupaccayā:  .  nadukkhāyavedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ
paṭicca  nadukkhāyavedanāyasampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
satta  .  naadukkhamasukhāyavedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naadukkhama-
sukhāyavedanāyasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā: satta. [1]-
            Navipākattikaṃ
   [15]  Navipākaṃ  dhammaṃ  paṭicca  navipāko  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:   .   navipākadhammadhammaṃ  paṭicca  navipākadhammadhammo
uppajjati  hetupaccayā:  .  nanevavipākanavipākadhammadhammaṃ  paṭicca
@Footnote: 1 Ma. hetuyā ekūnapaññāsa .pe. avigate ekūnapaññāsa. sabbattha īdisameva.
Nanevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā:. [1]-
         Naupādinnupādāniyattikaṃ 2-
   [16]  Naupādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naupādinnupādāniyo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  naanupādinnupādāniyaṃ dhammaṃ
paṭicca  naanupādinnupādāniyo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: .
Naanupādinnaanupādāniyaṃ   dhammaṃ   paṭicca   naanupādinnaanupādāniyo
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
         Nasaṅkiliṭṭhasaṅkilesikattikaṃ 3-
   [17]  Nasaṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ  dhammaṃ paṭicca nasaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  naasaṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ  dhammaṃ
paṭicca  naasaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: .
Naasaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikaṃ   dhammaṃ   paṭicca   naasaṅkiliṭṭhaasaṅkilesiko
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
           Navitakkattikaṃ
   [18]  Nasavitakkasavicāraṃ  dhammaṃ paṭicca nasavitakkasavicāro dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  .  naavitakkavicāramattaṃ  dhammaṃ  paṭicca
naavitakkavicāramatto   dhammo   uppajjati   hetupaccayā:   .
Naavitakkaavicāraṃ   dhammaṃ   paṭicca   naavitakkaavicāro   dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
@Footnote: 1 Ma. sabbapabbantesu hetuyā ... avigate ... iti pāṭhā dissanti.
@2 Ma. upādinnattika. 3 Ma. saṅkiliṭṭhattika.
            Napītittikaṃ
   [19]  Napītisahagataṃ  dhammaṃ paṭicca napītisahagato dhammo uppajjati
hetupaccayā:  nasukhasahagataṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...  naupekkhāsahagataṃ
dhammaṃ paṭicca ....
            Nadassanattikaṃ
   [20] Nadassanenapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca ... nabhāvanāyapahātabbaṃ
dhammaṃ paṭicca ... Nanevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca ....
         Nadassanenapahātabbahetukattikaṃ 1-
   [21]  Nadassanenapahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca ... nabhāvanāya-
pahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...  nanevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca ....
           Naācayagāmittikaṃ
   [22] Naācayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca ... Naapacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca ...
Nanevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca ....
            Nasekkhattikaṃ
   [23] Nasekkhaṃ dhammaṃ paṭicca ... naasekkhaṃ dhammaṃ paṭicca ...
Nanevasekkhānāsekkhaṃ dhammaṃ paṭicca ....
            Naparittattikaṃ
   [24] Naparittaṃ  dhammaṃ paṭicca ... Namahaggataṃ dhammaṃ paṭicca ...
@Footnote: 1 Ma. dassanahetuttika.
Naappamāṇaṃ dhammaṃ paṭicca ....
           Naparittārammaṇattikaṃ
   [25]  Naparittārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...  namahaggatārammaṇaṃ
dhammaṃ paṭicca ... Naappamāṇārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca ....
            Nahīnattikaṃ
   [26] Nahīnaṃ  dhammaṃ paṭicca ...  namajjhimaṃ dhammaṃ paṭicca ...
Napaṇītaṃ dhammaṃ paṭicca ....
            Namicchattattikaṃ
   [27]  Namicchattaniyataṃ  dhammaṃ  paṭicca ... nasammattaniyataṃ dhammaṃ
paṭicca ... Naaniyataṃ dhammaṃ paṭicca ....
           Namaggārammaṇattikaṃ
   [28]  Namaggārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca ... namaggahetukaṃ  dhammaṃ
paṭicca ... Namaggādhipatiṃ dhammaṃ paṭicca ....             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 5-9. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=90              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=90              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.1&item=14&items=15              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=2              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=14              Contents of The Tipitaka Volume 45 https://84000.org/tipitaka/read/?index_45 https://84000.org/tipitaka/english/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]