ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

           Navedanattikam 2-
   [14]  Nasukhayavedanayasampayuttam  dhammam paticca nasukhayavedanaya-
sampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccaya: nasukhayavedanayasampayuttam
@Footnote: 1 Ma. chasaddo dissati . 2 Ma. nasaddo natthi. evamidisesu thanesu.
Dhammam   paticca   nadukkhayavedanayasampayutto   dhammo  uppajjati
hetupaccaya:  nasukhayavedanayasampayuttam  dhammam  paticca  naadukkhama-
sukhayavedanayasampayutto   dhammo   uppajjati   hetupaccaya:
nasukhayavedanayasampayuttam   dhammam  paticca  nasukhayavedanayasampayutto
ca   naadukkhamasukhayavedanayasampayutto   ca   dhamma  uppajjanti
hetupaccaya:  nasukhayavedanayasampayuttam  dhammam  paticca  nadukkhaya-
vedanayasampayutto   ca   naadukkhamasukhayavedanayasampayutto   ca
dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:  nasukhayavedanayasampayuttam  dhammam
paticca   nasukhayavedanayasampayutto  ca  nadukkhayavedanayasampayutto
ca   dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:  nasukhayavedanayasampayuttam
dhammam  paticca  nasukhayavedanayasampayutto  ca  nadukkhayavedanaya-
sampayutto   ca   naadukkhamasukhayavedanayasampayutto  ca  dhamma
uppajjanti   hetupaccaya:  .  nadukkhayavedanayasampayuttam  dhammam
paticca  nadukkhayavedanayasampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
satta  .  naadukkhamasukhayavedanayasampayuttam  dhammam  paticca  naadukkhama-
sukhayavedanayasampayutto dhammo uppajjati hetupaccaya: satta. [1]-
            Navipakattikam
   [15]  Navipakam  dhammam  paticca  navipako  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:   .   navipakadhammadhammam  paticca  navipakadhammadhammo
uppajjati  hetupaccaya:  .  nanevavipakanavipakadhammadhammam  paticca
@Footnote: 1 Ma. hetuya ekunapannasa .pe. avigate ekunapannasa. sabbattha idisameva.
Nanevavipakanavipakadhammadhammo uppajjati hetupaccaya:. [1]-
         Naupadinnupadaniyattikam 2-
   [16]  Naupadinnupadaniyam  dhammam  paticca  naupadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  .  naanupadinnupadaniyam dhammam
paticca  naanupadinnupadaniyo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya: .
Naanupadinnaanupadaniyam   dhammam   paticca   naanupadinnaanupadaniyo
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
         Nasankilitthasankilesikattikam 3-
   [17]  Nasankilitthasankilesikam  dhammam paticca nasankilitthasankilesiko
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  .  naasankilitthasankilesikam  dhammam
paticca  naasankilitthasankilesiko  dhammo  uppajjati  hetupaccaya: .
Naasankilitthaasankilesikam   dhammam   paticca   naasankilitthaasankilesiko
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
           Navitakkattikam
   [18]  Nasavitakkasavicaram  dhammam paticca nasavitakkasavicaro dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  .  naavitakkavicaramattam  dhammam  paticca
naavitakkavicaramatto   dhammo   uppajjati   hetupaccaya:   .
Naavitakkaavicaram   dhammam   paticca   naavitakkaavicaro   dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
@Footnote: 1 Ma. sabbapabbantesu hetuya ... avigate ... iti patha dissanti.
@2 Ma. upadinnattika. 3 Ma. sankilitthattika.
            Napitittikam
   [19]  Napitisahagatam  dhammam paticca napitisahagato dhammo uppajjati
hetupaccaya:  nasukhasahagatam  dhammam  paticca  ...  naupekkhasahagatam
dhammam paticca ....
            Nadassanattikam
   [20] Nadassanenapahatabbam dhammam paticca ... nabhavanayapahatabbam
dhammam paticca ... Nanevadassanenanabhavanayapahatabbam dhammam paticca ....
         Nadassanenapahatabbahetukattikam 1-
   [21]  Nadassanenapahatabbahetukam dhammam paticca ... nabhavanaya-
pahatabbahetukam  dhammam  paticca  ...  nanevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetukam dhammam paticca ....
           Naacayagamittikam
   [22] Naacayagamim dhammam paticca ... Naapacayagamim dhammam paticca ...
Nanevacayagaminapacayagamim dhammam paticca ....
            Nasekkhattikam
   [23] Nasekkham dhammam paticca ... naasekkham dhammam paticca ...
Nanevasekkhanasekkham dhammam paticca ....
            Naparittattikam
   [24] Naparittam  dhammam paticca ... Namahaggatam dhammam paticca ...
@Footnote: 1 Ma. dassanahetuttika.
Naappamanam dhammam paticca ....
           Naparittarammanattikam
   [25]  Naparittarammanam  dhammam  paticca  ...  namahaggatarammanam
dhammam paticca ... Naappamanarammanam dhammam paticca ....
            Nahinattikam
   [26] Nahinam  dhammam paticca ...  namajjhimam dhammam paticca ...
Napanitam dhammam paticca ....
            Namicchattattikam
   [27]  Namicchattaniyatam  dhammam  paticca ... nasammattaniyatam dhammam
paticca ... Naaniyatam dhammam paticca ....
           Namaggarammanattikam
   [28]  Namaggarammanam  dhammam  paticca ... namaggahetukam  dhammam
paticca ... Namaggadhipatim dhammam paticca ....             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 5-9. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=90&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=90&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.1&item=14&items=15              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=14              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com