ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

          Nadassanenapahātabbadukaṃ
[156]  Nadassanenapahātabbaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nadassanenapahātabbo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  nanadassanenapahātabbaṃ  dhammaṃ
paṭicca   nanadassanenapahātabbo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
tīṇi   .   nadassanenapahātabbañca  nanadassanenapahātabbañca  dhammaṃ
Paṭicca nadassanenapahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [157] Hetuyā pañca ārammaṇe dve.
          Nabhāvanāyapahātabbadukaṃ
   [158]  Nabhāvanāyapahātabbaṃ  dhammaṃ  paṭicca nabhāvanāyapahātabbo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā: . nanabhāvanāyapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca
nanabhāvanāyapahātabbo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi .
Nabhāvanāyapahātabbañca   nanabhāvanāyapahātabbañca   dhammaṃ   paṭicca
nabhāvanāyapahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [159] Hetuyā pañca.
         Nadassanenapahātabbahetukadukaṃ
   [160]  Nadassanenapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nadassanena-
pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi . nanadassanena-
pahātabbahetukaṃ   dhammaṃ   paṭicca   nanadassanenapahātabbahetuko
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  . nadassanenapahātabbahetukañca
nanadassanenapahātabbahetukañca   dhammaṃ   paṭicca  nadassanenapahātabba-
hetuko dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [161] Hetuyā nava.
         Nabhāvanāyapahātabbahetukaduka
   [162]  Nabhāvanāyapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nabhāvanāya-
pahātabbahetuko   dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .
Nanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ    dhammaṃ    paṭicca    nanabhāvanāya-
pahātabbahetuko   dhammo   uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi .
Nabhāvanāyapahātabbahetukañca nanabhāvanāyapahātabba-
hetukañca   dhammaṃ   paṭicca   nabhāvanāyapahātabbahetuko  dhammo
uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [163] Hetuyā nava.
            Nasavitakkadukaṃ
   [164]  Nasavitakkaṃ  dhammaṃ  paṭicca nasavitakko dhammo uppajjati
hetupaccayā:  tīṇi  .  naavitakkaṃ  dhammaṃ paṭicca naavitakko dhammo
uppajjati   hetupaccayā:   tīṇi  .  nasavitakkañca  naavitakkañca
dhammaṃ paṭicca nasavitakko dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [165] Hetuyā nava.
            Nasavicāradukaṃ
   [166]  Nasavicāraṃ  dhammaṃ  paṭicca nasavicāro dhammo uppajjati
hetupaccayā:  tīṇi .  naavicāraṃ  dhammaṃ paṭicca naavicāro  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  nasavicārañca  naavicārañca  dhammaṃ
paṭicca nasavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [167] Hetuyā nava.
            Nasappītidukaṃ
   [168]  Nasappītikaṃ  dhammaṃ  paṭicca nasappītiko dhammo uppajjati
hetupaccayā:  tīṇi  .  naappītikaṃ  dhammaṃ  paṭicca naappītiko dhammo
Uppajjati   hetupaccayā:   tīṇi  .  nasappītikañca  naappītikañca
dhammaṃ paṭicca nasappītiko dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [169] Hetuyā nava.
            Napītisahagatadukaṃ
   [170]  Napītisahagataṃ dhammaṃ paṭicca napītisahagato dhammo uppajjati
hetupaccayā:  tīṇi  .  nanapītisahagataṃ  dhammaṃ  paṭicca  nanapītisahagato
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  napītisahagatañca  nanapīti-
sahagatañca   dhammaṃ   paṭicca   napītisahagato  dhammo  uppajjati
hetupaccayā: tīṇi.
   [171] Hetuyā nava.
            Nasukhasahagatadukaṃ
   [172]  Nasukhasahagataṃ dhammaṃ paṭicca nasukhasahagato dhammo uppajjati
hetupaccayā:  tīṇi . nanasukhasahagataṃ dhammaṃ paṭicca nanasukhasahagato dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  nasukhasahagatañca  nanasukhasahagatañca
dhammaṃ paṭicca nasukhasahagato dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [173] Hetuyā nava.
           Naupekkhāsahagatadukaṃ
   [174]  Naupekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca naupekkhāsahagato dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi .  nanaupekkhāsahagataṃ  dhammaṃ  paṭicca
Nanaupekkhāsahagato   dhammo   uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .
Naupekkhāsahagatañca    nanaupekkhāsahagatañca    dhammaṃ   paṭicca
naupekkhāsahagato dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [175] Hetuyā nava.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 45-49. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=906              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=906              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.1&item=156&items=20              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=12              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=156              Contents of The Tipitaka Volume 45 https://84000.org/tipitaka/read/?index_45 https://84000.org/tipitaka/english/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]