ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

      Nakusalattikanavitakkattike kusalattikavitakkattikaṃ
   [920] Nakusalaṃ nasavitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca akusalo savitakkasavicāro
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [921] Hetuyā nava.
   [922]  Nakusalaṃ  naavitakkavicāramattaṃ  dhammaṃ  paṭicca  akusalo
avitakkavicāramatto dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [923] Hetuyā nava.
   [924]  Nakusalaṃ  naavitakkaavicāraṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato
avitakkaavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [925] Hetuyā dvādasa.
       Nakusalattikanapītittike kusalattikapītittikaṃ
   [926]  Nakusalaṃ  napītisahagataṃ  dhammaṃ paṭicca akusalo pītisahagato
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [927] Hetuyā nava.
   [928]  Nakusalaṃ  nasukhasahagataṃ  dhammaṃ paṭicca akusalo sukhasahagato
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [929] Hetuyā nava.
   [930] Nakusalaṃ naupekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca akusalo upekkhāsahagato
Dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [931] Hetuyā nava.
      Nakusalattikanadassanattike kusalattikadassanattikaṃ
   [932]  Nakusalaṃ  nadassanenapahātabbaṃ  dhammaṃ  paccayā  akusalo
dassanenapahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [933] Hetuyā tīṇi.
   [934]  Nakusalaṃ  nabhāvanāyapahātabbaṃ  dhammaṃ  paccayā  akusalo
bhāvanāyapahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [935] Hetuyā tīṇi.
   [936]  Nakusalaṃ  nanevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ  dhammaṃ paṭicca
abyākato   nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo   dhammo   uppajjati
hetupaccayā:.
   [937] Hetuyā tīṇi.
       Nakusalattikanadassanenapahātabbahetukattike
        kusalattikadassanenapahātabbahetukattikaṃ
   [938]  Nakusalaṃ  nadassanenapahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo
dassanenapahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [939] Hetuyā tīṇi.
   [940]  Nakusalaṃ  nabhāvanāyapahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo
bhāvanāyapahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [941] Hetuyā tīṇi.
   [942]  Nakusalaṃ  nanevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ
paṭicca   abyākato  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko  dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [943] Hetuyā tīṇi.
     Nakusalattikanaācayagāmittike kusalattikaācayagāmittikaṃ
   [944]  Nakusalaṃ  naācayagāmiṃ dhammaṃ paccayā kusalo ācayagāmī
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [945] Hetuyā cha.
   [946]  Nakusalaṃ  naapacayagāmiṃ dhammaṃ paccayā kusalo apacayagāmī
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [947] Hetuyā tīṇi.
   [948]  Nakusalaṃ  nanevācayagāmināpacayagāmiṃ  dhammaṃ  paṭicca
abyākato nevācayagāmināpacayagāmī dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [949] Hetuyā pañca.
      Nakusalattikanasekkhattike kusalattikasekkhattikaṃ
   [950]  Nakusalaṃ nasekkhaṃ dhammaṃ paccayā kusalo sekkho dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [951] Hetuyā cha.
   [952]  Nakusalaṃ  naasekkhaṃ dhammaṃ paccayā abyākato asekkho
Dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [953] Hetuyā tīṇi.
   [954]  Nakusalaṃ  nanevasekkhānāsekkhaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato
nevasekkhānāsekkho dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [955] Hetuyā pañca.
      Nakusalattikanaparittattike kusalattikaparittattikaṃ
   [956]  Nakusalaṃ  naparittaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato paritto
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [957] Hetuyā pañca.
   [958]  Nakusalaṃ  namahaggataṃ  dhammaṃ paṭicca abyākato mahaggato
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [959] Hetuyā tīṇi.
   [960]  Nakusalaṃ  naappamāṇaṃ  dhammaṃ paccayā kusalo appamāṇo
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [961] Hetuyā cha.
         Nakusalattikanaparittārammaṇattike
         kusalattikaparittārammaṇattikaṃ
   [962]  Nakusalaṃ  naparittārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato
parittārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [963] Hetuyā tīṇi.
   [964]  Nakusalaṃ  namahaggatārammaṇaṃ  dhammaṃ  paccayā  kusalo
mahaggatārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [965] Hetuyā nava.
   [966]  Nakusalaṃ  naappamāṇārammaṇaṃ  dhammaṃ  paccayā  kusalo
appamāṇārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [967] Hetuyā cha.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 479-483. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=9437              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=9437              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.3&item=920&items=48              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=128              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=2612              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com