ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

      Navedanāttikanakusalattike vedanāttikakusalattikaṃ
[1006]   Nasukhāyavedanāyasampayuttaṃ   nakusalaṃ   dhammaṃ  paccayā
sukhāyavedanāyasampayutto  kusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
nasukhāyavedanāyasampayuttaṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  adukkhamasukhāya-
vedanāyasampayutto  kusalo  dhammo uppajjati hetupaccayā: dve .
Nadukkhāyavedanāyasampayuttaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā sukhāyavedanāyasampayutto
kusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nadukkhāyavedanāyasampayuttaṃ
nakusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  adukkhamasukhāyavedanāyasampayutto kusalo dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  dve  .  naadukkhamasukhāyavedanāyasampayuttaṃ
nakusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  adukkhamasukhāyavedanāyasampayutto kusalo dhammo
uppajjati   hetupaccayā:   naadukkhamasukhāyavedanāyasampayuttaṃ  nakusalaṃ
dhammaṃ  paccayā  sukhāyavedanāyasampayutto  kusalo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā: dve. Cattāri gaṇitakena dvedve pañhā kātabbā.
   [1007] Hetuyā cuddasa.
   [1008]  Nasukhāyavedanāyasampayuttaṃ  naakusalaṃ  dhammaṃ  paccayā
sukhāyavedanāyasampayutto  akusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
nasukhāyavedanāyasampayuttaṃ naakusalaṃ dhammaṃ paccayā dukkhāyavedanāyasampayutto
akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1009] Hetuyā ekavīsa.
   [1010]   Nasukhāyavedanāyasampayutto   naabyākato  dhammo
sukhāyavedanāyasampayuttassa  abyākatassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo:.
   [1011] Ārammaṇe cuddasa.
      Navipākattikanakusalattike vipākattikakusalattikaṃ
   [1012] Navipākaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā vipākadhammadhammo kusalo
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1013] Hetuyā tīṇi.
   [1014]  Navipākaṃ  naakusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  vipākadhammadhammo
akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1015] Hetuyā tīṇi.
   [1016] Navipākaṃ naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo
abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1017] Hetuyā tīṇi.
        Naupādinnupādāniyattikanakusalattike
         upādinnupādāniyattikakusalattikaṃ
   [1018]   Naanupādinnupādāniyaṃ   nakusalaṃ  dhammaṃ  paccayā
anupādinnupādāniyo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1019] Hetuyā tīṇi.
   [1020]   Naanupādinnupādāniyaṃ  naakusalaṃ  dhammaṃ  paccayā
anupādinnupādāniyo akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1021] Hetuyā tīṇi.
   [1022]   Naupādinnupādāniyaṃ  naabyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca
anupādinnupādāniyo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1023] Hetuyā pañca.
        Nasaṅkiliṭṭhasaṅkilesikattikanakusalattike
        saṅkiliṭṭhasaṅkilesikattikakusalattikaṃ
   [1024]   Nasaṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ   nakusalaṃ  dhammaṃ  paccayā
asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1025] Hetuyā cha.
   [1026]   Nasaṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ  naakusalaṃ  dhammaṃ  paccayā
saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1027] Hetuyā tīṇi.
   [1028]  Nasaṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ  naabyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca
Asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1029] Hetuyā cha.
      Navitakkattikanakusalattike vitakkattikakusalattikaṃ
   [1030] Nasavitakkasavicāraṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā savitakkasavicāro
kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1031] Hetuyā paṇṇarasa.
   [1032] Nasavitakkasavicāraṃ naakusalaṃ dhammaṃ paccayā savitakkasavicāro
akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1033] Hetuyā nava.
   [1034] Nasavitakkasavicāraṃ naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro
abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1035] Hetuyā satta.
        Napītittikanakusalattikepītittikakusalattikaṃ
   [1036]  Napītisahagataṃ  nakusalaṃ dhammaṃ paccayā pītisahagato kusalo
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1037] Hetuyā aṭṭhavīsa.
   [1038]  Napītisahagataṃ  naakusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  pītisahagato
akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1039] Hetuyā aṭṭhavīsa.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 487-490. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=9600              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=9600              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.3&item=1006&items=34              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=130              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=2698              Contents of The Tipitaka Volume 45 https://84000.org/tipitaka/read/?index_45 https://84000.org/tipitaka/english/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]