ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

      Nadassanattikanakusalattike dassanattikakusalattikaṃ
   [1040]   Nadassanenapahātabbaṃ   nakusalaṃ   dhammaṃ  paccayā
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo   kusalo   dhammo   uppajjati
hetupaccayā:.
   [1041] Hetuyā tīṇi.
   [1042]  Nadassanenapahātabbaṃ naakusalaṃ dhammaṃ paccayā dassanena-
pahātabbo akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1043] Hetuyā cha.
   [1044]   Nadassanenapahātabbaṃ  naabyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo   abyākato   dhammo   uppajjati
hetupaccayā:.
   [1045] Hetuyā cha.
       Nadassanenapahātabbahetukattikanakusalattike
        dassanenapahātabbahetukattikakusalattikaṃ
   [1046]  Nadassanenapahātabbahetukaṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ  paccayā
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko   kusalo   dhammo  uppajjati
hetupaccayā:.
   [1047] Hetuyā tīṇi.
   [1048]  Nadassanenapahātabbahetukaṃ  naakusalaṃ  dhammaṃ  paccayā
dassanenapahātabbahetuko akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1049] Hetuyā cha.
   [1050]   Nanevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ   naabyākataṃ
dhammaṃ   paṭicca   nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko  abyākato
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1051] Hetuyā cha.
     Naācayagāmittikanakusalattike ācayagāmittikakusalattikaṃ
   [1052]  Naācayagāmiṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā ācayagāmī kusalo
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1053] Hetuyā cha.
   [1054]  Naācayagāmiṃ  naakusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  ācayagāmī
akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1055] Hetuyā tīṇi.
   [1056] Naācayagāmiṃ naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca nevācayagāmināpacayagāmī
abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1057] Hetuyā pañca.
      Nasekkhattikanakusalattike sekkhattikakusalattikaṃ
   [1058]  Nasekkhaṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  sekkho  kusalo
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1059] Hetuyā cha.
   [1060]  Nasekkhaṃ naakusalaṃ dhammaṃ paccayā nevasekkhānāsekkho
Akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1061] Hetuyā tīṇi.
   [1062] Nasekkhaṃ naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca nevasekkhānāsekkho
abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1063] Hetuyā pañca.
      Naparittattikanakusalattike parittattikakusalattikaṃ
   [1064]  Namahaggataṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ  paccayā mahaggato kusalo
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1065] Hetuyā nava.
   [1066]  Namahaggataṃ  naakusalaṃ  dhammaṃ paccayā paritto akusalo
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1067] Hetuyā tīṇi.
   [1068]  Naparittaṃ naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca paritto abyākato
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1069] Hetuyā cha.
         Naparittārammaṇattikanakusalattike
         parittārammaṇattikakusalattikaṃ
   [1070]  Naparittārammaṇaṃ  nakusalaṃ dhammaṃ paccayā parittārammaṇo
kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1071] Hetuyā ekavīsa.
   [1072]  Naparittārammaṇaṃ naakusalaṃ dhammaṃ paccayā parittārammaṇo
akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1073] Hetuyā cuddasa.
       Nahīnattikanakusalattike hīnattikakusalattikaṃ
   [1074]  Nahīnaṃ  nakusalaṃ dhammaṃ paccayā majjhimo kusalo dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [1075] Hetuyā cha.
   [1076]  Nahīnaṃ  naakusalaṃ dhammaṃ paccayā hīno akusalo dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [1077] Hetuyā tīṇi.
   [1078]  Nahīnaṃ  naabyākataṃ  dhammaṃ paṭicca majjhimo abyākato
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1079] Hetuyā cha.
      Namicchattattikanakusalattike micchattattikakusalattikaṃ
   [1080]  Namicchattaniyataṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ  paccayā sammattaniyato
kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1081] Hetuyā cha.
   [1082]  Namicchattaniyataṃ  naakusalaṃ  dhammaṃ paccayā micchattaniyato
akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1083] Hetuyā cha.
   [1084]  Namicchattaniyataṃ  naabyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca  aniyato
abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1085] Hetuyā cha.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 491-495. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=9672              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=9672              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.3&item=1040&items=46              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=131              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=2732              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com