ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

           Nakāmāvacaradukaṃ
   [176] Nakāmāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca nakāmāvacaro dhammo uppajjati
hetupaccayā:  tīṇi  .  nanakāmāvacaraṃ  dhammaṃ  paṭicca nanakāmāvacaro
dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi . nakāmāvacarañca nanakāmāvacarañca
dhammaṃ paṭicca nakāmāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [177] Hetuyā nava.
            Narūpāvacaradukaṃ
   [178]  Narūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca narūpāvacaro dhammo uppajjati
hetupaccayā:  tīṇi . nanarūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca nanarūpāvacaro dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  narūpāvacarañca  nanarūpāvacarañca
dhammaṃ paṭicca narūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [179] Hetuyā nava.
           Naarūpāvacaradukaṃ
   [180]  Naarūpāvacaraṃ  dhammaṃ  paṭicca  naarūpāvacaro  dhammo
Uppajjati  hetupaccayā:  ekaṃ  .  nanaarūpāvacaraṃ  dhammaṃ  paṭicca
nanaarūpāvacaro   dhammo   uppajjati   hetupaccayā:  tīṇi  .
Naarūpāvacarañca   nanaarūpāvacarañca  dhammaṃ  paṭicca  nanaarūpāvacaro
dhammo uppajjati hetupaccayā: ekaṃ.
   [181] Hetuyā pañca.
           Napariyāpannadukaṃ
   [182]  Napariyāpannaṃ  dhammaṃ  paṭicca  napariyāpanno  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:   tīṇi  .  naapariyāpannaṃ  dhammaṃ  paṭicca
naapariyāpanno   dhammo   uppajjati  hetupaccayā:  ekaṃ  .
Napariyāpannañca     naapariyāpannañca     dhammaṃ     paṭicca
naapariyāpanno dhammo uppajjati hetupaccayā: ekaṃ.
   [183] Hetuyā pañca.
            Naniyyānikadukaṃ
   [184]  Naniyyānikaṃ dhammaṃ paṭicca naniyyāniko dhammo uppajjati
hetupaccayā: ekaṃ . naaniyyānikaṃ dhammaṃ paṭicca naaniyyāniko dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  . naniyyānikañca naaniyyānikañca dhammaṃ
paṭicca naniyyāniko dhammo uppajjati hetupaccayā: ekaṃ.
   [185] Hetuyā pañca.
            Naniyatadukaṃ
   [186]  Naniyataṃ  dhammaṃ  paṭicca  naniyato  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  ekaṃ  .  naaniyataṃ  dhammaṃ  paṭicca  naaniyato dhammo
uppajjati   hetupaccayā:   tīṇi  .   naniyatañca   naaniyatañca
dhammaṃ paṭicca naaniyato dhammo uppajjati hetupaccayā: ekaṃ.
   [187] Hetuyā pañca.
            Nasauttaradukaṃ
   [188]  Nasauttaraṃ  dhammaṃ  paṭicca nasauttaro dhammo uppajjati
hetupaccayā:  tīṇi  .  naanuttaraṃ  dhammaṃ  paṭicca naanuttaro dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  ekaṃ  .  nasauttarañca  naanuttarañca
dhammaṃ paṭicca nasauttaro dhammo uppajjati hetupaccayā: ekaṃ.
   [189] Hetuyā pañca.
            Nasaraṇadukaṃ
   [190]  Nasaraṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasaraṇo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  ekaṃ  .  naaraṇaṃ  dhammaṃ paṭicca naaraṇo  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  nasaraṇañca  naaraṇañca  dhammaṃ
paṭicca nasaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā: ekaṃ.
   [191] Hetuyā pañca.
         Paccanīyadukapaṭṭhānaṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 49-51. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=975              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=975              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.1&item=176&items=16              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=13              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=176              Contents of The Tipitaka Volume 45 https://84000.org/tipitaka/read/?index_45 https://84000.org/tipitaka/english/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]