ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

     Namaggārammaṇattikakusalattike maggārammaṇattikakusalattikaṃ
   [1086]  Namaggārammaṇaṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ  paccayā maggārammaṇo
kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1087] Hetuyā pañcattiṃsa.
         Naakusalaṃ naabyākataṃ natthi.
      Nauppannattikanakusalattike uppannattikakusalattikaṃ
   [1088]  Nauppanno  nakusalo  dhammo  uppannassa  kusalassa
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:.
   [1089] Ārammaṇe satta.
   [1090]  Nauppanno  naakusalo  dhammo  uppannassa akusalassa
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:.
   [1091] Ārammaṇe cha.
   [1092]   Nauppanno   naabyākato  dhammo  uppannassa
abyākatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:.
   [1093] Ārammaṇe satta.
         Atītattikaṃ uppannattikasadisaṃ.
    Naatītārammaṇattikanakusalattike atītārammaṇattikakusalattikaṃ
   [1094]  Naatītārammaṇaṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ  paccayā atītārammaṇo
kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1095] Hetuyā ekavīsa.
   [1096]  Naatītārammaṇaṃ  naakusalaṃ  dhammaṃ paccayā atītārammaṇo
akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1097] Hetuyā ekavīsa.
      Naajjhattattikanakusalattike ajjhattattikakusalattikaṃ
   [1098]  Naajjhattaṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  bahiddhā kusalo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  . nabahiddhā nakusalaṃ dhammaṃ paccayā
ajjhatto kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1099] Hetuyā dve.
   [1100]  Naajjhattaṃ  naakusalaṃ  dhammaṃ paccayā bahiddhā akusalo
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1101] Hetuyā dve.
         Naajjhattārammaṇattikanakusalattike
         ajjhattārammaṇattikakusalattikaṃ
   [1102] Naajjhattārammaṇaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā ajjhattārammaṇo
kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1103] Hetuyā cha.
   [1104] Naajjhattārammaṇaṃ naakusalaṃ dhammaṃ paccayā ajjhattārammaṇo
akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1105] Hetuyā cha.
     Nasanidassanattikanakusalattike sanidassanattikakusalattikaṃ
   [1106]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ paccayā anidassana-
appaṭigho  kusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: . naanidassana-
sappaṭighaṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  anidassanaappaṭigho  kusalo dhammo
uppajjati   hetupaccayā:   .   nasanidassanasappaṭighaṃ   nakusalañca
naanidassanasappaṭighaṃ   nakusalañca  dhammaṃ  paccayā  anidassanaappaṭigho
kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1107] Hetuyā tīṇi.
   [1108]  Naanidassanasappaṭighaṃ  naakusalaṃ dhammaṃ paccayā anidassana-
appaṭigho akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1109] Hetuyā tīṇi.
   [1110]  Nasanidassanasappaṭighaṃ naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca sanidassana-
sappaṭigho abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1111] Hetuyā satta.
      Naanidassanasappaṭighanaabyākatamūlāni sattayeva
      dukamūlāni sattayeva. Sabbaṃ ekavīsatiyeva.
    Nasanidassanattikanavedanāttike sanidassanattikavedanāttikaṃ
   [1112]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  nasukhāyavedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ
paṭicca   anidassanaappaṭigho   sukhāyavedanāyasampayutto   dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [1113] Hetuyā tīṇi.
   [1114]    Nasanidassanasappaṭighaṃ    nadukkhāyavedanāyasampayuttaṃ
dhammaṃ  paṭicca  anidassanaappaṭigho  dukkhāyavedanāyasampayutto  dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [1115] Hetuyā tīṇi.
   [1116]   Nasanidassanasappaṭighaṃ   naadukkhamasukhāyavedanāyasampayuttaṃ
dhammaṃ   paṭicca   anidassanaappaṭigho  adukkhamasukhāyavedanāyasampayutto
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1117] Hetuyā tīṇi.
     Nasanidassanattikanavipākattike sanidassanattikavipākattikaṃ
   [1118] Nasanidassanasappaṭighaṃ navipākaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho
vipāko dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1119] Hetuyā tīṇi.
   [1120]   Nasanidassanasappaṭighaṃ   navipākadhammadhammaṃ   paccayā
anidassanaappaṭigho vipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1121] Hetuyā tīṇi.
   [1122]    Nasanidassanasappaṭighaṃ   nanevavipākanavipākadhammadhammaṃ
paṭicca   sanidassanasappaṭigho   nevavipākanavipākadhammadhammo  uppajjati
hetupaccayā:.
   [1123] Hetuyā ekavīsa.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 495-499. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=9755              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=9755              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.3&item=1086&items=38              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=132              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=2778              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com