ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

     Namaggarammanattikakusalattike maggarammanattikakusalattikam
   [1086]  Namaggarammanam  nakusalam  dhammam  paccaya maggarammano
kusalo dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1087] Hetuya pancattimsa.
         Naakusalam naabyakatam natthi.
      Nauppannattikanakusalattike uppannattikakusalattikam
   [1088]  Nauppanno  nakusalo  dhammo  uppannassa  kusalassa
dhammassa arammanapaccayena paccayo:.
   [1089] Arammane satta.
   [1090]  Nauppanno  naakusalo  dhammo  uppannassa akusalassa
dhammassa arammanapaccayena paccayo:.
   [1091] Arammane cha.
   [1092]   Nauppanno   naabyakato  dhammo  uppannassa
abyakatassa dhammassa arammanapaccayena paccayo:.
   [1093] Arammane satta.
         Atitattikam uppannattikasadisam.
    Naatitarammanattikanakusalattike atitarammanattikakusalattikam
   [1094]  Naatitarammanam  nakusalam  dhammam  paccaya atitarammano
kusalo dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1095] Hetuya ekavisa.
   [1096]  Naatitarammanam  naakusalam  dhammam paccaya atitarammano
akusalo dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1097] Hetuya ekavisa.
      Naajjhattattikanakusalattike ajjhattattikakusalattikam
   [1098]  Naajjhattam  nakusalam  dhammam  paccaya  bahiddha kusalo
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  . nabahiddha nakusalam dhammam paccaya
ajjhatto kusalo dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1099] Hetuya dve.
   [1100]  Naajjhattam  naakusalam  dhammam paccaya bahiddha akusalo
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1101] Hetuya dve.
         Naajjhattarammanattikanakusalattike
         ajjhattarammanattikakusalattikam
   [1102] Naajjhattarammanam nakusalam dhammam paccaya ajjhattarammano
kusalo dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1103] Hetuya cha.
   [1104] Naajjhattarammanam naakusalam dhammam paccaya ajjhattarammano
akusalo dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1105] Hetuya cha.
     Nasanidassanattikanakusalattike sanidassanattikakusalattikam
   [1106]  Nasanidassanasappatigham  nakusalam  dhammam paccaya anidassana-
appatigho  kusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya: . naanidassana-
sappatigham  nakusalam  dhammam  paccaya  anidassanaappatigho  kusalo dhammo
uppajjati   hetupaccaya:   .   nasanidassanasappatigham   nakusalanca
naanidassanasappatigham   nakusalanca  dhammam  paccaya  anidassanaappatigho
kusalo dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1107] Hetuya tini.
   [1108]  Naanidassanasappatigham  naakusalam dhammam paccaya anidassana-
appatigho akusalo dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1109] Hetuya tini.
   [1110]  Nasanidassanasappatigham naabyakatam dhammam paticca sanidassana-
sappatigho abyakato dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1111] Hetuya satta.
      Naanidassanasappatighanaabyakatamulani sattayeva
      dukamulani sattayeva. Sabbam ekavisatiyeva.
    Nasanidassanattikanavedanattike sanidassanattikavedanattikam
   [1112]  Nasanidassanasappatigham  nasukhayavedanayasampayuttam  dhammam
paticca   anidassanaappatigho   sukhayavedanayasampayutto   dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [1113] Hetuya tini.
   [1114]    Nasanidassanasappatigham    nadukkhayavedanayasampayuttam
dhammam  paticca  anidassanaappatigho  dukkhayavedanayasampayutto  dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [1115] Hetuya tini.
   [1116]   Nasanidassanasappatigham   naadukkhamasukhayavedanayasampayuttam
dhammam   paticca   anidassanaappatigho  adukkhamasukhayavedanayasampayutto
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1117] Hetuya tini.
     Nasanidassanattikanavipakattike sanidassanattikavipakattikam
   [1118] Nasanidassanasappatigham navipakam dhammam paticca anidassanaappatigho
vipako dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1119] Hetuya tini.
   [1120]   Nasanidassanasappatigham   navipakadhammadhammam   paccaya
anidassanaappatigho vipakadhammadhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1121] Hetuya tini.
   [1122]    Nasanidassanasappatigham   nanevavipakanavipakadhammadhammam
paticca   sanidassanasappatigho   nevavipakanavipakadhammadhammo  uppajjati
hetupaccaya:.
   [1123] Hetuya ekavisa.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 495-499. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=9755&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=9755&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.3&item=1086&items=38              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=132              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=2778              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com