ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)

   [113] Bhikkhu atthatakathino civarasaya pakkamati . So bahisimagato
tam civarasam payirupasati anasaya labhati asaya na labhati. Tassa evam
hoti idhevimam civaram karessam na paccessanti. So tam civaram kareti.
Tassa  bhikkhuno  nitthanantiko  kathinuddharo  .  bhikkhu  atthatakathino
civarasaya  pakkamati  .  so  bahisimagato  tam  civarasam payirupasati
anasaya labhati asaya na labhati . tassa evam hoti nevimam civaram
karessam  na  paccessanti  .  tassa  bhikkhuno  sannitthanantiko
kathinuddharo.
   {113.1} Bhikkhu atthatakathino civarasaya pakkamati. So bahisimagato
tam civarasam payirupasati anasaya labhati asaya na labhati. Tassa evam
hoti idhevimam civaram karessam na paccessanti. So tam civaram kareti.
Tassa  tam  civaram  kayiramanam  nassati  . tassa bhikkhuno nasanantiko
kathinuddharo  .  bhikkhu  atthatakathino  civarasaya  pakkamati . tassa
bahisimagatassa  evam  hoti  idhevimam  civarasam  payirupasissam  na
paccessanti  . so tam civarasam payirupasati . tassa sa civarasa
Upacchijjati. Tassa bhikkhuno asavacchediko kathinuddharo.
   [114] Bhikkhu atthatakathino civarasaya pakkamati na paccessanti.
So  bahisimagato  tam  civarasam  payirupasati  anasaya  labhati
asaya na labhati . tassa evam hoti idhevimam civaram karessanti.
So tam civaram kareti . tassa bhikkhuno nitthanantiko kathinuddharo.
Bhikkhu  atthatakathino  civarasaya  pakkamati  na  paccessanti  . so
bahisimagato  tam  civarasam  payirupasati  anasaya  labhati  asaya na
labhati  . tassa evam hoti nevimam civaram karessanti 1- . tassa
bhikkhuno sannitthanantiko kathinuddharo.
   {114.1} Bhikkhu atthatakathino civarasaya pakkamati na paccessanti.
So bahisimagato tam civarasam payirupasati anasaya labhati asaya na labhati.
Tassa evam hoti idhevimam civaram karessanti. So tam civaram kareti. Tassa
tam civaram kayiramanam nassati . tassa bhikkhuno nasanantiko kathinuddharo.
Bhikkhu  atthatakathino  civarasaya  pakkamati  na  paccessanti . tassa
bahisimagatassa  evam hoti idhevimam civarasam payirupasissanti . so tam
civarasam  payirupasati  .  tassa  sa civarasa upacchijjati . tassa
bhikkhuno asavacchediko kathinuddharo.
   [115]  Bhikkhu  atthatakathino  civarasaya  pakkamati anadhitthitena
nevassa  hoti  paccessanti  na  panassa  hoti na paccessanti .
So  bahisimagato  tam  civarasam  payirupasati  anasaya labhati asaya
@Footnote: 1 Po. Ma. karessam na paccessanti.
Na labhati . tassa evam hoti idhevimam civaram karessam na paccessanti.
So tam civaram kareti . tassa bhikkhuno nitthanantiko kathinuddharo.
Bhikkhu  atthatakathino  civarasaya  pakkamati  anadhitthitena  nevassa
hoti paccessanti na panassa hoti na paccessanti . so bahisimagato
tam  civarasam  payirupasati anasaya labhati asaya na labhati . tassa
evam hoti nevimam civaram karessam na paccessanti . tassa bhikkhuno
sannitthanantiko kathinuddharo.
   {115.1}  Bhikkhu  atthatakathino civarasaya pakkamati anadhitthitena
nevassa  hoti paccessanti na panassa hoti na paccessanti . so
bahisimagato  tam  civarasam  payirupasati  anasaya  labhati  asaya
na labhati . tassa evam hoti idhevimam civaram karessam na paccessanti.
So tam civaram kareti . tassa tam civaram kayiramanam nassati . tassa
bhikkhuno   nasanantiko   kathinuddharo  .  bhikkhu  atthatakathino
civarasaya  pakkamati  anadhitthitena  nevassa  hoti  paccessanti  na
panassa  hoti  na  paccessanti  .  tassa bahisimagatassa evam hoti
idhevimam  civarasam  payirupasissam  na paccessanti . so tam civarasam
payirupasati  .  tassa  sa  civarasa upacchijjati . tassa bhikkhuno
asavacchediko kathinuddharo.
          Anasadolasakam nitthitam.
   [116]  Bhikkhu atthatakathino civarasaya pakkamati paccessanti .
So  bahisimagato  tam  civarasam  payirupasati  asaya labhati anasaya
na labhati . tassa evam hoti idhevimam civaram karessam na paccessanti.
So tam civaram kareti . tassa bhikkhuno nitthanantiko kathinuddharo.
Bhikkhu  atthatakathino  civarasaya  pakkamati  paccessanti  .  so
bahisimagato  tam  civarasam  payirupasati  asaya  labhati  anasaya na
labhati . tassa evam hoti nevimam civaram karessam na paccessanti.
Tassa bhikkhuno sannitthanantiko kathinuddharo.
   {116.1} Bhikkhu atthatakathino civarasaya pakkamati paccessanti.
So  bahisimagato  tam civarasam payirupasati asaya labhati anasaya na
labhati . tassa evam hoti idhevimam civaram karessam na paccessanti.
So tam civaram kareti . tassa tam civaram kayiramanam nassati. Tassa bhikkhuno
nasanantiko  kathinuddharo  .  bhikkhu atthatakathino civarasaya pakkamati
paccessanti  .  tassa  bahisimagatassa  evam  hoti idhevimam civarasam
payirupasissam na paccessanti . so tam civarasam payirupasati . tassa
sa  civarasa  upacchijjati  .  tassa  bhikkhuno  asavacchediko
kathinuddharo.
   [117]  Bhikkhu atthatakathino civarasaya pakkamati paccessanti .
So  bahisimagato  sunati  ubbhatam  kira  tasmim avase kathinanti .
Tassa  evam  hoti  yato  tasmim  avase  ubbhatam kathinam idhevimam
civarasam  payirupasissanti  .  so  tam  civarasam payirupasati asaya
Labhati anasaya na labhati . tassa evam hoti idhevimam civaram karessam na
paccessanti . so tam civaram kareti . tassa bhikkhuno nitthanantiko
kathinuddharo . bhikkhu atthatakathino civarasaya pakkamati paccessanti .
So bahisimagato sunati ubbhatam kira tasmim avase kathinanti . tassa
evam hoti yato tasmim avase ubbhatam kathinam idhevimam civarasam payirupasissanti.
So tam civarasam payirupasati asaya labhati anasaya na labhati. Tassa
evam hoti nevimam civaram karessam na paccessanti . tassa bhikkhuno
sannitthanantiko kathinuddharo.
   {117.1} Bhikkhu atthatakathino civarasaya pakkamati paccessanti.
So bahisimagato sunati ubbhatam kira tasmim avase kathinanti . tassa
evam  hoti  yato  tasmim  avase ubbhatam kathinam idhevimam civarasam
payirupasissanti  .  so  tam  civarasam  payirupasati  asaya  labhati
anasaya na labhati . tassa evam hoti idhevimam civaram karessam na
paccessanti  . so tam civaram kareti . tassa tam civaram kayiramanam
nassati  .  tassa  bhikkhuno  nasanantiko  kathinuddharo  .  bhikkhu
atthatakathino  civarasaya  pakkamati  paccessanti  .  so bahisimagato
sunati ubbhatam kira tasmim avase kathinanti . tassa evam hoti yato
tasmim avase ubbhatam kathinam idhevimam civarasam payirupasissam na paccessanti.
So  tam  civarasam payirupasati . tassa sa civarasa upacchijjati .
Tassa bhikkhuno asavacchediko kathinuddharo.
   [118]  Bhikkhu atthatakathino civarasaya pakkamati paccessanti .
So  bahisimagato  tam civarasam payirupasati asaya labhati anasaya na
labhati . so tam civaram kareti . so katacivaro sunati ubbhatam kira
tasmim avase kathinanti . tassa bhikkhuno savanantiko kathinuddharo .
Bhikkhu  atthatakathino  civarasaya  pakkamati  paccessanti  .  tassa
bahisimagatassa  evam  hoti  idhevimam  civarasam  payirupasissam  na
paccessanti  . so tam civarasam payirupasati . tassa sa civarasa
upacchijjati. Tassa bhikkhuno asavacchediko kathinuddharo.
   {118.1} Bhikkhu atthatakathino civarasaya pakkamati paccessanti.
So  bahisimagato  tam civarasam payirupasati asaya labhati anasaya na
labhati . so tam civaram kareti . so katacivaro paccessam paccessanti
bahiddha  kathinuddharam  vitinameti  .  tassa  bhikkhuno simatikkantiko
kathinuddharo . bhikkhu atthatakathino civarasaya pakkamati paccessanti .
So  bahisimagato  tam civarasam payirupasati asaya labhati anasaya na
labhati . so tam civaram kareti . so katacivaro paccessam paccessanti
sambhunati kathinuddharam. Tassa bhikkhuno saha bhikkhuhi kathinuddharo.
          Asadolasakam nitthitam.
   [119]  Bhikkhu  atthatakathino  kenacideva karaniyena pakkamati .
Tassa  bahisimagatassa  civarasa  uppajjati  .  so  tam  civarasam
payirupasati  anasaya  labhati asaya na labhati . tassa evam hoti
idhevimam civaram karessam na paccessanti . So tam civaram kareti. Tassa
bhikkhuno  nitthanantiko  kathinuddharo . bhikkhu atthatakathino kenacideva
karaniyena  pakkamati  .  tassa  bahisimagatassa  civarasa uppajjati .
So  tam  civarasam  payirupasati anasaya labhati asaya na labhati .
Tassa  evam  hoti  nevimam  civaram  karessam  na  paccessanti .
Tassa bhikkhuno sannitthanantiko kathinuddharo.
   {119.1}  Bhikkhu atthatakathino kenacideva karaniyena pakkamati .
Tassa bahisimagatassa civarasa uppajjati . so tam civarasam payirupasati
anasaya labhati asaya na labhati . tassa evam hoti idhevimam civaram
karessam na paccessanti. So tam civaram kareti. Tassa tam civaram kayiramanam
nassati  .  tassa  bhikkhuno  nasanantiko  kathinuddharo  .  bhikkhu
atthatakathino  kenacideva  karaniyena  pakkamati  .  tassa bahisimagatassa
civarasa uppajjati . tassa evam hoti idhevimam civarasam payirupasissam
na paccessanti . so tam civarasam payirupasati . tassa sa civarasa
upacchijjati. Tassa bhikkhuno asavacchediko kathinuddharo.
   [120]  Bhikkhu  atthatakathino  kenacideva  karaniyena  pakkamati
na  paccessanti  .  tassa bahisimagatassa civarasa uppajjati . so
Tam  civarasam  payirupasati  anasaya  labhati  asaya  na  labhati .
Tassa  evam  hoti  idhevimam  civaram  karessanti . so tam civaram
kareti  .  tassa  bhikkhuno  nitthanantiko  kathinuddharo  . bhikkhu
atthatakathino  kenacideva  karaniyena  pakkamati  na  paccessanti .
Tassa  bahisimagatassa  civarasa  uppajjati  .  so  tam  civarasam
payirupasati  anasaya  labhati asaya na labhati . tassa evam hoti
nevimam  civaram  karessanti  .  tassa  bhikkhuno  sannitthanantiko
kathinuddharo.
   {120.1}  Bhikkhu  atthatakathino  kenacideva  karaniyena pakkamati
na  paccessanti  .  tassa  bahisimagatassa  civarasa  uppajjati .
So  tam  civarasam  payirupasati anasaya labhati asaya na labhati .
Tassa evam hoti idhevimam civaram karessanti . So tam civaram kareti.
Tassa  tam  civaram  kayiramanam  nassati  . tassa bhikkhuno nasanantiko
kathinuddharo  .  bhikkhu  atthatakathino  kenacideva  karaniyena pakkamati
na  paccessanti  .  tassa  bahisimagatassa  civarasa  uppajjati .
Tassa evam hoti idhevimam civarasam payirupasissanti . so tam civarasam
payirupasati  .  tassa  sa  civarasa upacchijjati . tassa bhikkhuno
asavacchediko kathinuddharo.
   [121]  Bhikkhu  atthatakathino  kenacideva  karaniyena  pakkamati
anadhitthitena  nevassa  hoti  paccessanti  na  panassa  hoti  na
paccessanti  .  tassa  bahisimagatassa  civarasa  uppajjati  . so
Tam  civarasam  payirupasati anasaya labhati asaya na labhati . tassa
evam hoti idhevimam civaram karessam na paccessanti . so tam civaram
kareti  .  tassa  bhikkhuno  nitthanantiko  kathinuddharo  . bhikkhu
atthatakathino  kenacideva  karaniyena  pakkamati  anadhitthitena  nevassa
hoti  paccessanti  na  panassa  hoti  na  paccessanti  . tassa
bahisimagatassa  civarasa  uppajjati  .  so  tam civarasam payirupasati
anasaya labhati asaya na labhati . tassa evam hoti nevimam civaram
karessam  na  paccessanti  .  tassa  bhikkhuno  sannitthanantiko
kathinuddharo.
   {121.1}  Bhikkhu  atthatakathino  kenacideva  karaniyena pakkamati
anadhitthitena  nevassa  hoti  paccessanti  na  panassa  hoti
na  paccessanti  .  tassa  bahisimagatassa  civarasa  uppajjati .
So  tam  civarasam  payirupasati anasaya labhati asaya na labhati .
Tassa  evam  hoti  idhevimam  civaram  karessam  na paccessanti .
So tam civaram kareti . tassa tam civaram kayiramanam nassati . tassa
bhikkhuno  nasanantiko  kathinuddharo  . bhikkhu atthatakathino kenacideva
karaniyena  pakkamati  anadhitthitena  nevassa  hoti  paccessanti
na  panassa  hoti  na  paccessanti . tassa bahisimagatassa civarasa
uppajjati  .  tassa  evam  hoti  idhevimam  civarasam  payirupasissam
na paccessanti . so tam civarasam payirupasati . tassa sa civarasa
upacchijjati. Tassa bhikkhuno asavacchediko kathinuddharo.
          Karaniyadolasakam nitthitam.
   [122]  Bhikkhu  atthatakathino  disangamiko  pakkamati  civarapativisam
apavilayamano  1-  tamenam  disangatam  2- bhikkhu pucchanti kaham tvam
avuso vassam vuttho kattha ca te civarapativisoti . so evam vadeti
amukasmim avase vassam vutthomhi tattha ca me civarapativisoti . Te
evam vadenti gacchavuso tam civaram ahara mayante idha civaram karissamati.
So tam avasam gantva bhikkhu pucchati kaham me avuso civarapativisoti.
Te evam vadenti ayante avuso civarapativiso kaham gamissasiti. So
evam  vadeti amukam [3]- nama avasam gamissami tattha me bhikkhu
civaram karissantiti . te evam  vadenti alam avuso ma [4]- agamasi
mayante  idha civaram karissamati . tassa evam hoti idhevimam civaram
karessam na paccessanti . so tam civaram kareti . tassa bhikkhuno
nitthanantiko  kathinuddharo  .  bhikkhu  atthatakathino  disangamiko
pakkamati  .pe.  tassa  bhikkhuno  sannitthanantiko  kathinuddharo .
Bhikkhu  atthatakathino  disangamiko  pakkamati  .pe.  tassa  bhikkhuno
nasanantiko kathinuddharo.
   [123]  Bhikkhu  atthatakathino  disangamiko  pakkamati  civarapativisam
apavilayamano  .  tamenam disangatam bhikkhu pucchanti kaham tvam avuso
@Footnote: 1 Si. apavinayamano. Po. Yu. apacinayamano. 2 Po. disangamikam. 3 Ma. ca.
@4 Po. tvam.
Vassam  vuttho kattha ca 1- te civarapativisoti . so evam vadeti
amukasmim  avase  vassam  vutthomhi tattha ca me civarapativisoti .
Te  evam  vadenti  gacchavuso  tam  civaram  ahara  mayante idha
civaram  karissamati  .  so tam avasam gantva bhikkhu pucchati kaham
me  avuso  civarapativisoti . te evam vadenti ayante avuso
civarapativisoti  .  so  tam  civaram  adaya tam avasam gacchati .
Tamenam  antaramagge  bhikkhu  pucchanti  avuso  kaham  gamissasiti .
So  evam  vadeti  amukam  nama  avasam  gamissami  tattha  me
bhikkhu  civaram  karissantiti  .  te evam vadenti alam avuso ma
agamasi  mayante  idha  civaram  karissamati  .  tassa evam hoti
idhevimam civaram karessam na paccessanti . so tam civaram kareti.
Tassa bhikkhuno nitthanantiko kathinuddharo.
   {123.1}  Bhikkhu  atthatakathino  disangamiko pakkamati civarapativisam
apavilayamano  .  tamenam disangatam bhikkhu pucchanti kaham tvam avuso
vassam vuttho kattha ca te civarapativisoti . so evam vadeti amukasmim
avase  vassam vutthomhi tattha ca me civarapativisoti . te evam
vadenti gacchavuso tam civaram ahara mayante idha civaram karissamati.
So tam avasam gantva bhikkhu pucchati kaham me avuso civarapativisoti.
Te  evam vadenti ayante avuso civarapativisoti . so tam civaram
adaya   tam   avasam  gacchati  .  tamenam  antaramagge
@Footnote: 1 Po. katthaci casaddo natthi.
Bhikkhu  pucchanti  avuso  kaham gamissasiti . so evam vadeti amukam
nama  avasam  gamissami  tattha  me  bhikkhu  civaram karissantiti .
Te  evam  vadenti  alam avuso ma agamasi mayante idha civaram
karissamati  .  tassa  evam  hoti  nevimam  civaram  karessam
na paccessanti. Tassa bhikkhuno sannitthanantiko kathinuddharo.
   {123.2}  Bhikkhu  atthatakathino  disangamiko pakkamati civarapativisam
apavilayamano  .  tamenam disangatam bhikkhu pucchanti kaham tvam avuso
vassam vuttho kattha ca te civarapativisoti . so evam vadeti amukasmim
avase  vassam vutthomhi tattha ca me civarapativisoti . te evam
vadenti gacchavuso tam civaram ahara mayante idha civaram karissamati.
So tam  avasam gantva bhikkhu pucchati kaham me avuso civarapativisoti.
Te evam vadenti ayante avuso civarapativisoti. So tam civaram adaya
tam  avasam  gacchati . tamenam antaramagge bhikkhu pucchanti avuso
kaham  gamissasiti  . so evam vadeti amukam nama avasam gamissami
tattha me bhikkhu civaram karissantiti . te evam vadenti alam avuso ma
agamasi mayante idha civaram karissamati . tassa evam hoti idhevimam
civaram karessam na paccessanti . so tam civaram kareti. Tassa tam civaram
kayiramanam nassati. Tassa bhikkhuno nasanantiko kathinuddharo.
   [124]  Bhikkhu  atthatakathino  disangamiko  pakkamati  civarapativisam
apavilayamano  .  tamenam disangatam bhikkhu pucchanti kaham tvam avuso
vassam vuttho kattha ca te civarapativisoti . so evam vadeti amukasmim
avase vassam vutthomhi tattha ca me civarapativisoti .  te evam
vadenti gacchavuso tam civaram ahara mayante idha civaram karissamati.
So tam avasam gantva bhikkhu pucchati kaham me avuso civarapativisoti.
Te evam vadenti ayante avuso civarapativisoti. So tam civaram adaya
tam avasam gacchati . tassa tam avasam gatassa evam hoti idhevimam civaram
karessam na paccessanti . so tam civaram kareti . tassa bhikkhuno
nitthanantiko kathinuddharo.
   {124.1} Bhikkhu atthatakathino disangamiko pakkamati .pe. nevimam
civaram  karessam  na  paccessanti . tassa bhikkhuno sannitthanantiko
kathinuddharo . bhikkhu atthatakathino disangamiko pakkamati .pe. idhevimam
civaram karessam na paccessanti . so tam civaram kareti. Tassa tam civaram
kayiramanam nassati. Tassa bhikkhuno nasanantiko kathinuddharo.
          Apavilayananavakam nitthitam.
   [125] Bhikkhu atthatakathino phasuvihariko civaram adaya pakkamati
amukam  nama  avasam  gamissami tattha ce me 1- phasu bhavissati
@Footnote: 1 Si. tattha ca me. Ma. Yu. tattha me.
Vasissami  no  ce  me  phasu  bhavissati  amukam  nama  avasam
gamissami  tattha  ce  me  phasu  bhavissati  vasissami  no  ce
me  phasu  bhavissati  amukam  nama  avasam  gamissami  tattha ce
me  phasu  bhavissati  vasissami  no  ce  me  phasu  bhavissati
paccessanti  .  tassa  bahisimagatassa  evam  hoti  idhevimam  civaram
karessam  na  paccessanti  .  so  tam  civaram kareti . tassa
bhikkhuno nitthanantiko kathinuddharo.
   {125.1} Bhikkhu atthatakathino phasuvihariko civaram adaya pakkamati
amukam nama avasam gamissami tattha ce me phasu bhavissati vasissami
no ce me phasu bhavissati amukam nama avasam gamissami tattha ce me
phasu bhavissati vasissami no ce me phasu bhavissati amukam nama avasam
gamissami tattha ce me phasu bhavissati vasissami no ce me phasu bhavissati
paccessanti . tassa bahisimagatassa evam hoti nevimam civaram karessam na
paccessanti. Tassa bhikkhuno sannitthanantiko kathinuddharo.
   {125.2} Bhikkhu atthatakathino phasuvihariko civaram adaya pakkamati
amukam nama avasam gamissami tattha ce me phasu bhavissati vasissami
no ce me phasu bhavissati amukam nama avasam gamissami tattha ce me
phasu  bhavissati  vasissami  no ce me phasu bhavissati amukam nama
avasam  gamissami  tattha  ce  me  phasu  bhavissati  vasissami
No  ce  me  phasu  bhavissati  paccessanti . tassa bahisimagatassa
evam  hoti  idhevimam  civaram  karessam  na  paccessanti  . so
tam  civaram  kareti  .  tassa tam civaram kayiramanam nassati . tassa
bhikkhuno nasanantiko kathinuddharo.
   {125.3}  Bhikkhu  atthatakathino  phasuvihariko  civaram  adaya
pakkamati  amukam  nama  avasam  gamissami  tattha  ce  me phasu
bhavissati  vasissami no ce me phasu bhavissati amukam nama avasam
gamissami tattha ce me phasu bhavissati vasissami no ce me phasu
bhavissati amukam nama avasam gamissami tattha ce me phasu bhavissati
vasissami no ce me phasu bhavissati paccessanti . so bahisimagato
tam  civaram  kareti . so katacivaro paccessam paccessanti bahiddha
kathinuddharam vitinameti. Tassa bhikkhuno simatikkantiko kathinuddharo.
   {125.4}  Bhikkhu  atthatakathino  phasuvihariko  civaram  adaya
pakkamati amukam nama avasam gamissami tattha ce me phasu bhavissati
vasissami no ce me phasu bhavissati amukam nama avasam gamissami
tattha ce me phasu bhavissati vasissami no ce me phasu bhavissati
amukam  nama  avasam  gamissami  tattha  ce  me  phasu bhavissati
vasissami  no  ce  me  phasu  bhavissati  paccessanti  .  so
bahisimagato tam civaram kareti . so katacivaro paccessam paccessanti
sambhunati kathinuddharam. Tassa bhikkhuno saha bhikkhuhi kathinuddharo.
         Phasuviharapancakam nitthitam.
   [126] Dveme bhikkhave kathinassa palibodha dve apalibodha.
Katame  ca  bhikkhave  dve  kathinassa  palibodha . avasapalibodho
ca  civarapalibodho  ca  . kathanca bhikkhave avasapalibodho hoti .
Idha  bhikkhave  bhikkhu vasati va tasmim avase sapekkho 1- va
pakkamati  paccessanti  .  evam  kho  bhikkhave  avasapalibodho
hoti . kathanca bhikkhave civarapalibodho hoti . idha [2]- bhikkhave
bhikkhuno  civaram  akatam  va  hoti  vippakatam  va  civarasa  va
anupacchinna  .  evam  kho  bhikkhave civarapalibodho hoti . ime
kho bhikkhave dve kathinassa palibodha.
   {126.1}  Katame  ca  bhikkhave dve kathinassa apalibodha .
Avasapalibodho  ca  civarapalibodho  ca  .  kathanca  bhikkhave
avasapalibodho  hoti  .  idha  bhikkhave  bhikkhu  pakkamati tamha
avasa  cattena  vantena muttena anapekkhena na paccessanti .
Evam  kho  bhikkhave  avasapalibodho  hoti  .  kathanca bhikkhave
civarapalibodho  hoti . idha bhikkhave bhikkhuno civaram katam va hoti
nattham  va  vinattham  va  daddham va civarasa va uppacchinna .
Evam kho bhikkhave civarapalibodho hoti . ime kho bhikkhave dve
kathinassa apalibodhati.
         Kathinakkhandhakam nitthitam sattamam.
@Footnote: 1 Po. Si. sapekho. 2 Po. pana.
Imamhi khandhake vatthu dolasa 1- peyyalamukhani ekam satam attharasa 2-.
           ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 149-165. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=5&A=3085&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=5&A=3085&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=5&item=113&items=14              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=5&siri=30              Contents of The Tipitaka Volume 5 https://84000.org/tipitaka/read/?index_5 https://84000.org/tipitaka/english/?index_5

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]