ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)

   [248]  Athakho  bhagava  sanghamajjhe thitako va ima gathayo
bhasitva  yena  balakalonakarakagamo  1-  tenupasankami  . tena
kho  pana  samayena  ayasma  bhagu balakalonakarakagame viharati .
Addasa  kho  ayasma bhagu bhagavantam durato va agacchantam disvana
asanam  pannapesi  padodakam  padapitham  padakathalikam  upanikkhipi
paccuggantva  pattacivaram  patiggahesi  .  nisidi  bhagava  pannatte
asane  nisajja  pade pakkhalesi . ayasmapi kho bhagu bhagavantam
abhivadetva ekamantam nisidi.
   {248.1}  Ekamantam  nisinnam  kho  ayasmantam  bhagum  bhagava
etadavoca  kacci  bhikkhu  khamaniyam  kacci yapaniyam kacci pindakena na
kilamasiti . khamaniyam bhagava yapaniyam bhagava na caham bhante pindakena
kilamamiti  .  athakho  bhagava  ayasmantam  bhagum  dhammiya  kathaya
sandassetva   samadapetva   samuttejetva   sampahamsetva
utthayasana yena pacinavamsadayo tenupasankami.
   {248.2} Tena kho pana samayena ayasma ca anuruddho ayasma
ca  nandiyo  ayasma  ca kimbilo 2- pacinavamsadaye viharanti .
Addasa kho dayapalo bhagavantam durato va agacchantam disvana bhagavantam
etadavoca  ma  samana etam dayam pavisi santettha tayo kulaputta
@Footnote: 1 Yu. balakalonakaragamo. Ma. balakalonakagamo. 2 Ma. kimilo.
Attakamarupa  viharanti  ma  tesam  aphasumakasiti  . assosi kho
ayasma  anuruddho  dayapalassa  bhagavata  saddhim  mantayamanassa
sutvana  dayapalam  etadavoca  ma  avuso  dayapala  bhagavantam
varesi sattha no bhagava anuppattoti . athakho ayasma anuruddho
yenayasma  ca  nandiyo  ayasma  ca  kimbilo  tenupasankami
upasankamitva   ayasmantanca   nandiyam   ayasmantanca   kimbilam
etadavoca   abhikkamathayasmanto   abhikkamathayasmanto   sattha
no bhagava anuppattoti.
   {248.3} Athakho ayasma ca anuruddho ayasma ca nandiyo
ayasma ca kimbilo bhagavantam paccuggantva eko bhagavato pattacivaram
patiggahesi  eko  asanam  pannapesi  eko  padodakam  padapitham
padakathalikam upanikkhipi . nisidi bhagava pannatte asane nisajja [1]-
pade pakkhalesi . tepi kho ayasmanto 2- bhagavantam abhivadetva
ekamantam nisidimsu . ekamantam nisinnam kho ayasmantam anuruddham bhagava
etadavoca kacci vo anuruddha khamaniyam kacci yapaniyam kacci pindakena
na kilamathati . khamaniyam bhagava yapaniyam bhagava na ca mayam bhante pindakena
kilamamati.
   {248.4} Kacci pana vo anuruddha samagga sammodamana avivadamana
khirodakibhuta  annamannam  piyacakkhuhi  sampassanta  viharathati  . taggha
te  3- mayam bhante samagga sammodamana avivadamana khirodakibhuta
@Footnote: 1 Po. Ma. kho bhagava. 2 Si. Po. Yu. ayasmanta. 3 Ma. Yu. ayam patho natthi.
Annamannam  piyacakkhuhi  sampassanta  viharamati  .  yathakatham  pana
tumhe  anuruddha  samagga  sammodamana  avivadamana  khirodakibhuta
annamannam  piyacakkhuhi  sampassanta  viharathati  .  idha mayham bhante
evam hoti labha vata me suladdham vata me yoham evarupehi sabrahmacarihi
saddhim  viharamiti  tassa  mayham  bhante  imesu ayasmantesu mettam
kayakammam  paccupatthitam  avi  ceva raho ca mettam vacikammam mettam
manokammam  paccupatthitam avi ceva raho ca tassa mayham bhante evam
hoti  yannunaham  sakam  cittam  nikkhipitva  imesamyeva  ayasmantanam
cittassa  vasena  vatteyyanti  so  kho  aham  bhante  sakam cittam
nikkhipitva  imesamyeva  ayasmantanam  cittassa  vasena  vattami
nana hi kho no bhante kaya ekanca pana manne cittanti.
   {248.5}  Ayasmapi  kho  nandiyo ayasmapi kho kimbilo
bhagavantam  etadavoca  mayhampi  kho  bhante  evam hoti labha vata
me  suladdham vata me yoham evarupehi sabrahmacarihi saddhim viharamiti
tassa  mayham  bhante  imesu  ayasmantesu  mettam  kayakammam
paccupatthitam  avi  ceva  raho ca mettam vacikammam mettam manokammam
paccupatthitam  avi  ceva  raho  ca tassa mayham bhante evam hoti
yannunaham   sakam  cittam  nikkhipitva  imesamyeva  ayasmantanam
cittassa  vasena  vatteyyanti  so  kho  aham  bhante  sakam cittam
nikkhipitva  imesamyeva  ayasmantanam  cittassa  vasena  vattami
Nana  hi  kho  no  bhante kaya ekanca pana manne cittanti
evam kho mayam bhante samagga sammodamana avivadamana khirodakibhuta
annamannam piyacakkhuhi sampassanta viharamati.
   {248.6}  Kacci  pana  vo  anuruddha appamatta atapino
pahitatta  viharathati  .  taggha  mayam  bhante appamatta atapino
pahitatta  viharamati  .  yathakatham pana tumhe anuruddha appamatta
atapino pahitatta viharathati.
   {248.7}  Idha  bhante  amhakam yo pathamam gamato pindaya
patikkamati  so  asanam  pannapeti  padodakam  padapitham  padakathalikam
upanikkhipati  avakkarapatim  dhovitva  upatthapeti  paniyam paribhojaniyam
upatthapeti  yo  paccha  gamato  pindaya  patikkamati sace hoti
bhuttavaseso  sace  akankhati  bhunjati no ce akankhati apaharite
va chaddeti appanake va udake opilapeti so asanam uddharati
padodakam   padapitham   padakathalikam   patisameti   avakkarapatim
dhovitva  patisameti  paniyam  paribhojaniyam  patisameti  bhattaggam
sammajjati  yo  passati  paniyaghatam  va  paribhojaniyaghatam va vaccaghatam
va  rittam  tuccham  so  upatthapeti  sacassa  hoti  avisayham
hatthavikarena  dutiyampi  1-  amantetva hatthavilanghakena upatthapema
na  tveva  mayam  bhante  tappaccaya  vacam bhindama pancahikam kho
pana  mayam  bhante  sabbarattiya  dhammiya  kathaya  sannisidama evam
kho  mayam  bhante  appamatta  atapino  pahitatta viharamati .
@Footnote: 1 Ma. Yu. pisaddo natthi.
Athakho  bhagava  ayasmantanca  anuruddham  ayasmantanca  nandiyam
ayasmantanca  kimbilam  dhammiya  kathaya  sandassetva  samadapetva
samuttejetva  sampahamsetva  utthayasana  yena parileyyakam tena
carikam  pakkami  anupubbena  carikam  caramano  yena  parileyyakam
tadavasari  .  tatra  sudam bhagava parileyyake viharati rakkhitavanasande
bhaddasalamule.
   [249]  Athakho  bhagavato rahogatassa patisallinassa evam cetaso
parivitakko  udapadi aham kho pubbe akinno na phasum 1- vihasim
tehi  kosambikehi  2-  bhikkhuhi  bhandanakarakehi  kalahakarakehi
vivadakarakehi  bhassakarakehi  sanghe adhikaranakarakehi somhi etarahi
eko  adutiyo  sukham  phasum  viharami annatreva tehi kosambikehi
bhikkhuhi  bhandanakarakehi  kalahakarakehi  vivadakarakehi  bhassakarakehi
sanghe adhikaranakarakehiti.
   {249.1}  Annataropi kho hatthinago akinno viharati hatthihi
hatthinihi  hatthikalabhehi  3-  hatthicchapehi  4-  chinnaggani  ceva
tinani  khadati  obhaggobhaggancassa  sakhabhangam  khadanti  avilani
ca  paniyani  pivati  ogahancassa  5- otinnassa hatthiniyo kayam
upanighamsantiyo  gacchanti  .  athakho  tassa  hatthinagassa  etadahosi
aham kho akinno viharami hatthihi hatthinihi hatthikalabhehi hatthicchapehi
chinnaggani   ceva   tinani   khadami  obhaggobhagganca  me
@Footnote: 1 Ma. Yu. phasu. 2 Ma. Yu. kosambakehi. 3 Ma. Yu. hatthikalabhehi. 4 Yu.
@hatthicchapakehi. 5 Po. Ma. ogahacassa. Yu. ogahantassa.
Sakhabhangam  khadanti  avilani  ca paniyani pivami ogahanca 1-
me  otinnassa  hatthiniyo  kayam  upanighamsantiyo  gacchanti yannunaham
eko  va ganasma vupakattho vihareyyanti . athakho so hatthinago
yutha  apakkamma  yena  parileyyakam  rakkhitavanasando  bhaddasalamulam
yena  bhagava  tenupasankami  upasankamitva  sondaya  bhagavato
paniyam paribhojaniyam upatthapeti apaharitanca karoti.
   {249.2} Athakho tassa hatthinagassa etadahosi aham kho pubbe
akinno  na  phasum  vihasim  hatthihi  hatthinihi  hatthikalabhehi
hatthicchapehi  chinnaggani  ceva  tinani  khadim  obhaggobhagganca
me  sakhabhangam  khadimsu  avilani  ca paniyani apayim ogahanca
me  otinnassa  hatthiniyo  kayam  upanighamsantiyo  agamamsu  somhi
etarahi  eko  adutiyo  sukham  phasum  viharami  annatreva hatthihi
hatthinihi hatthikalabhehi hatthicchapehiti.
   {249.3} Athakho bhagava attano ca pavivekam viditva tassa ca
hatthinagassa   cetasa   cetoparivitakkamannaya   tayam  velayam
imam udanam udanesi
   etam 2- nagassa nagena   isadantassa hatthino
   sameti cittam cittena       yadeko ramati vaneti.
   [250] Athakho bhagava parileyyake yathabhirantam viharitva yena
savatthi  tena  carikam  pakkami  anupubbena  carikam  caramano
@Footnote: 1 Yu. ogahantassa. 2 Yu. evam.
Yena savatthi tadavasari . tatra sudam bhagava savatthiyam viharati jetavane
anathapindikassa arame.
   [251] Athakho kosambikanam upasakanam 1- etadahosi 2- ime kho
ayya  kosambika  bhikkhu  bahuno amhakam anatthassa karaka imehi
ubbalho  bhagava  pakkanto  handa  mayam  ayye kosambike bhikkhu
neva  abhivadeyyama  na  paccuttheyyama  na anjalikammam samicikammam
kareyyama na sakkareyyama na garukareyyama na maneyyama [3]- na
pujeyyama upagatanampi pindakam 4- na dajjeyyama 5- evam ime amhehi
asakkariyamana  agarukariyamana  amaniyamana  [6]-  apujiyamana
asakkarapakata  pakkamissanti  va  vibbhamissanti  va  bhagavantam  va
pasadessantiti.
   {251.1}  Athakho kosambika upasaka kosambike bhikkhu neva
abhivadesum  na  paccutthesum  na  anjalikammam  samicikammam  akamsu  na
sakkarimsu na garukarimsu na manesum [7]- na pujesum upagatanampi pindakam na
adamsu . athakho kosambika bhikkhu kosambikehi upasakehi asakkariyamana
agarukariyamana  amaniyamana  [8]-  apujiyamana  asakkarapakata
evamahamsu  handa  mayam  avuso  savatthim gantva bhagavato santike
imam adhikaranam vupasameyyamati 9- . athakho kosambika bhikkhu senasanam
samsametva pattacivaramadaya yena savatthi tenupasankamimsu.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 337-343. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=5&A=6990&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=5&A=6990&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=5&item=248&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=5&siri=62              Contents of The Tipitaka Volume 5 http://84000.org/tipitaka/read/?index_5

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com