ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)

                    Tassuddanam
   [319] Pandukalohitaka bhikkhu     sayam bhandanakaraka
        tadise upasankamma       ussahimsu ca bhandane
        anuppannani 2- jayanti  uppannanipi vaddhare
        appiccha pesala bhikkhu    ujjhayanti parisato 3-
        saddhammatthitiko buddho    sayambhu aggapuggalo
        anapesi tajjaniyam       kammam savatthiyam jino.
@Footnote: 1 Po. patippassambhitam. 2 Ma. Yu. anuppannapi. 3 Ma. padassato. Yu. padassako.
        Asammukhappatipuccha     appatinnaya katanca yam
        anapatti adesane       desitaya katanca yam
        acodetva asaretva    anaropetva ca yam katam
        asammukha adhammena       vaggenapi ca yam katam 1-
        appatipuccha adhammena    vaggenapi ca yam katam 2-
        appatinnaya adhammena   vaggenapi ca yam katam 3-
        anapattiya adhammena    vaggenapi ca yam katam 4-
        adesanagaminiya       adhammavaggameva ca
        desitaya adhammena       vaggenapi tatheva ca
        acodetva adhammena      vaggenapi tatheva ca
        asaretva adhammena      vaggenapi tatheva ca
        anaropetva adhammena    vaggenapi tatheva ca
        kanhavaranayeneva        sukkavaram vijaniya 5-.
        Sangho akankhamano va 6-   yassa tajjaniyam kare
        bhandanam balo samsattho    adhisile ajjhacare
        atiditthiya vipannassa     sangho tajjaniyam kare.
@Footnote: 1 Ma. Yu. vaggena capi yam katam .  2-3-4 Ma. Yu. puna vaggena yam katam.
@5 Ma. Yu. sukkavarampi janiyam .  6 Ma. Yu. ca.
        Buddhadhammassa sanghassa     avannam yo ca bhasati.
        Tinnannampi ca bhikkhunam    sangho tajjaniyam kare
        bhandanakarako eko      balo samsagganissito.
        Adhisile ajjhacare       tatheva atiditthiya
        buddhadhammassa sanghassa     avannam yo ca bhasati.
        Tajjaniyakammakato        evam sammanuvattana
        upasampada nissayo      samaneraupatthana
        bhikkhunovadakasammato 1-   na kare tajjanikato
        napajje tanca apattim    tadisanca tato param
        kammanca kammike ceva 2-   na garahe tathavidho
        uposatham pavaranam         pakatattassa natthape
        na 3- savacaniyam anuvado 4- okaso codanena ca
        saranam sampayoganca      na kareyya tathavidho.
        Upasampada nissayo      samaneraupatthana
        ovadakasammatenapi     pancahangehi sammati 5-.
        Tancapajjati apattim 6-  tadisanca tato param
        kammanca kammike capi    garahanto na sammati.
@Footnote: 1 Ma. Yu. ovadasammatenapi .  2 Ma. Yu. capi . 3 Ma. Yu. nasaddo na dissati.
@4 Ma. Yu. savacanianuvado . 5 Yu. pancaango na sammati. Ma. pancaangehi na sammati.
@6 Yu. tam apajjatapattinca.
        Uposatham pavaranam        savacaniyanuvado 1-
        okaso codananceva     sarana sampayojana
        imehatthangehi yo yutto   tajjana nupasammati.
        Kanhavaranayeneva        sukkavaram vijaniya.
        Balo apattibahulo     samsatthopi ca seyyaso
        niyassakammam sambuddho     anapesi mahamuni.
        Kitagirismim dve bhikkhu     assajipunabbasuka 2-
        anacarampi vividham        acarimsu asannata
        pabbajaniyam sambuddho     kammam savatthiyam jino.
        Macchikasande sudhammo    cittassavasiko ahu
        jativadena khumseti        sudhammo cittupasakam
        patisaraniyam kammam        anapesi tathagato.
        Kosambiyam channam bhikkhum      nicchantapatti passitum.
        Adassane ukkhepitum       anapesi jinuttamo.
        Channo tamyeva apattim      patikatum na icchati
        ukkhepanappatikamme     anapesi vinayako.
        Papaditthi aritthassa      asi annananissita
        ditthiappatinissagge      ukkhepam jinabhasitam.
        Niyassakammam pabbajjam 3-   tatheva patisarani.
@Footnote: 1 Ma. ...canovado .  2 Yu. assajipunabbasu .   3 Yu. pabbajam.
        Adassanappatikamme      anissagge ca ditthiya
        davanacarupaghati        micchaajivameva ca
        pabbajaniyakammamhi      atirekapada ime.
        Alabhavanna dve panca  dve pancakatinamaka
        patisaraniyakammamhi      atirekapada ime.
        Tajjaniyam niyassanca       duve kammapi sadisa.
        Pabbajja 1- patisari ca   dvatthaunarittaka 2-
        tayo ukkhepaniyakamma 3-  sadisa te vibhattito
        tajjaniyanayenapi        sesam kammam vijaniyati.
@Footnote: 1 Yu. pabbaja . 2 Ma. Yu. patisari ca atthi padatirittata.
@3 Ma. Yu. ukkhepana kamma.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 123-127. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=6&A=2524&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=6&A=2524&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=6&item=319&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=6&siri=15              Contents of The Tipitaka Volume 6 https://84000.org/tipitaka/read/?index_6 https://84000.org/tipitaka/english/?index_6

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]