ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)

               Samuccayakkhandhakam
   [377] Tena samayena buddho bhagava savatthiyam viharati jetavane
anathapindikassa  arame  .  tena  kho  pana  samayena ayasma
udayi  1-  ekam  apattim  apanno hoti sancetanikam sukkavisatthim
appaticchannam  .  so bhikkhunam arocesi aham avuso ekam apattim
apajjim  sancetanikam  sukkavisatthim  appaticchannam  katham  nu  kho maya
patipajjitabbanti  .  te  bhikkhu  bhagavato  etamattham  arocesum .
Tenahi  bhikkhave  sangho  udayissa  bhikkhuno  ekissa  apattiya
sancetanikaya sukkavisatthiya appaticchannaya charattam manattam detu.
   [378] Evanca pana bhikkhave databbam . Tena bhikkhave udayina
bhikkhuna  sangham  upasankamitva  ekamsam  uttarasangam karitva vuddhanam
bhikkhunam  pade  vanditva  ukkutikam  nisiditva  anjalim  paggahetva
evamassa  vacaniyo  aham  bhante  ekam apattim apajjim sancetanikam
sukkavisatthim  appaticchannam  soham  bhante  sangham  ekissa apattiya
sancetanikaya   sukkavisatthiya  appaticchannaya  charattam  manattam
yacami  .  aham  bhante  ekam  apattim  apajjim  sancetanikam
sukkavisatthim  appaticchannam  dutiyampi  soham bhante 2- sangham ekissa
@Footnote: 1 Ma. sabbavare udayi .  2 Ma. Yu. dutiyampi bhante.
Apattiya  sancetanikaya  sukkavisatthiya  appaticchannaya  charattam
manattam  yacami  . aham bhante ekam apattim apajjim sancetanikam
sukkavisatthim  appaticchannam  tatiyampi  soham bhante 1- sangham ekissa
apattiya  sancetanikaya  sukkavisatthiya  appaticchannaya  charattam
manattam yacamiti.
   [379] Byattena bhikkhuna patibalena sangho napetabbo
   {379.1} sunatu me bhante sangho ayam udayi bhikkhu ekam apattim
apajji  sancetanikam  sukkavisatthim  appaticchannam  so  sangham ekissa
apattiya  sancetanikaya  sukkavisatthiya  appaticchannaya  charattam
manattam  yacati . yadi sanghassa pattakallam sangho udayissa bhikkhuno
ekissa  apattiya  sancetanikaya  sukkavisatthiya  appaticchannaya
charattam manattam dadeyya. Esa natti.
   {379.2} Sunatu me bhante sangho ayam udayi bhikkhu ekam apattim
apajji  sancetanikam  sukkavisatthim  appaticchannam  so  sangham ekissa
apattiya  sancetanikaya  sukkavisatthiya  appaticchannaya  charattam
manattam  yacati  .  sangho udayissa bhikkhuno ekissa apattiya
sancetanikaya  sukkavisatthiya appaticchannaya charattam manattam deti .
Yassayasmato khamati udayissa bhikkhuno ekissa apattiya sancetanikaya
sukkavisatthiya  appaticchannaya  charattam  manattassa  danam  so
@Footnote: 1 Ma. Yu. tatiyampi bhante.
Tunhassa yassa nakkhamati so bhaseyya.
   {379.3} Dutiyampi etamattham vadami . sunatu me bhante sangho
ayam  udayi  bhikkhu  ekam  apattim  apajji sancetanikam sukkavisatthim
appaticchannam  so  sangham  ekissa  apattiya  sancetanikaya
sukkavisatthiya  appaticchannaya  charattam  manattam  yacati  . sangho
udayissa  bhikkhuno  ekissa  apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya
appaticchannaya  charattam  manattam  deti  .  yassayasmato  khamati
udayissa  bhikkhuno  ekissa  apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya
appaticchannaya  charattam  manattassa  danam  so  tunhassa  yassa
nakkhamati so bhaseyya.
   {379.4}  Tatiyampi  etamattham  vadami . sunatu me bhante
sangho ayam udayi bhikkhu ekam apattim apajji sancetanikam sukkavisatthim
appaticchannam  so  sangham  ekissa  apattiya  sancetanikaya
sukkavisatthiya  appaticchannaya  charattam  manattam  yacati  . sangho
udayissa  bhikkhuno  ekissa  apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya
appaticchannaya  charattam  manattam  deti  .  yassayasmato  khamati
udayissa  bhikkhuno  ekissa  apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya
appaticchannaya  charattam  manattassa  danam  so  tunhassa  yassa
nakkhamati so bhaseyya.
   {379.5}  Dinnam  sanghena  udayissa  bhikkhuno  ekissa
apattiya    sancetanikaya    sukkavisatthiya   appaticchannaya
charattam  manattam  khamati  sanghassa  tasma  tunhi  .  evametam
Dharayamiti.
   [380]  So  cinnamanatto  bhikkhunam  arocesi aham avuso
ekam  apattim  apajjim  sancetanikam  sukkavisatthim  appatichannam  soham
sangham  ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya appaticchannaya
channaya charattam manattam yacim tassa me sangho ekissa apattiya
sancetanikaya   sukkavisatthiya  appaticchannaya  charattam  manattam
adasi  soham  cinnamanatto  katham  nu kho maya patipajjitabbanti .
Te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum . Tenahi bhikkhave sangho udayim
bhikkhum abbhetu.
   [381]  Evanca  pana bhikkhave abbhetabbo . tena bhikkhave
udayina  bhikkhuna  sangham  upasankamitva ekamsam uttarasangam karitva
vuddhanam  bhikkhunam  pade  vanditva  ukkutikam  nisiditva  anjalim
paggahetva  evamassa  vacaniyo  aham bhante ekam apattim apajjim
sancetanikam   sukkavisatthim  appaticchannam  soham  sangham  ekissa
apattiya  sancetanikaya  sukkavisatthiya  appaticchannaya  charattam
manattam yacim . tassa me sangho ekissa apattiya sancetanikaya
sukkavisatthiya   appaticchannaya  charattam  manattam  adasi  .
Soham  bhante  cinnamanatto  sangham  abbhanam  yacami  .  aham
bhante  ekam  apattim  apajjim  sancetanikam sukkavisatthim appaticchannam
Soham  sangham  ekissa  apattiya  sancetanikaya  sukkavisatthiya
appaticchannaya charattam manattam yacim . tassa me sangho ekissa
apattiya  sancetanikaya  sukkavisatthiya  appaticchannaya  charattam
manattam  adasi  .  soham  cinnamanatto  dutiyampi  bhante  sangham
abbhanam  yacami  . aham bhante ekam apattim apajjim sancetanikam
sukkavisatthim   appaticchannam  soham  sangham  ekissa  apattiya
sancetanikaya   sukkavisatthiya  appaticchannaya  charattam  manattam
yacim  .  tassa  me  sangho  ekissa  apattiya sancetanikaya
sukkavisatthiya  appaticchannaya  charattam  manattam  adasi  soham
cinnamanatto tatiyampi bhante sangham abbhanam yacamiti.
   [382] Byattena bhikkhuna patibalena sangho napetabbo
   {382.1} sunatu me bhante sangho ayam udayi bhikkhu ekam apattim
apajji  sancetanikam  sukkavisatthim  appaticchannam  so  sangham ekissa
apattiya  sancetanikaya  sukkavisatthiya  appaticchannaya  charattam
manattam  yaci  .  sangho  udayissa bhikkhuno ekissa apattiya
sancetanikaya sukkavisatthiya appaticchannaya charattam manattam adasi .
So  cinnamanatto  sangham abbhanam yacati . yadi sanghassa pattakallam
sangho udayim bhikkhum abbheyya. Esa natti.
   {382.2}  Sunatu  me  bhante  sangho  ayam udayi bhikkhu
ekam    apattim    apajji    sancetanikam    sukkavisatthim
appaticchannam    so    sangham    ekissa    apattiya
Sancetanikaya  sukkavisatthiya appaticchannaya charattam manattam yaci .
Sangho  udayissa  bhikkhuno  ekissa  apattiya  sancetanikaya
sukkavisatthiya  appaticchannaya  charattam  manattam  adasi  .  so
cinnamanatto  sangham  abbhanam  yacati  .  sangho  udayim  bhikkhum
abbheti  .  yassayasmato  khamati  udayissa  bhikkhuno abbhanam so
tunhassa yassa nakkhamati so bhaseyya.
   {382.3} Dutiyampi etamattham vadami . sunatu me bhante sangho
ayam  udayi  bhikkhu  ekam  apattim  apajji sancetanikam sukkavisatthim
appaticchannam  so  sangham  ekissa  apattiya  sancetanikaya
sukkavisatthiya  appaticchannaya  charattam  manattam  yaci  .  sangho
udayissa  bhikkhuno  ekissa  apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya
appaticchannaya  charattam  manattam  adasi  .  so  cinnamanatto
sangham abbhanam yacati . sangho udayim bhikkhum abbheti. Yassayasmato
khamati  udayissa  bhikkhuno  abbhanam so tunhassa yassa nakkhamati so
bhaseyya.
   {382.4}  Tatiyampi  etamattham  vadami . sunatu me bhante
sangho ayam udayi bhikkhu ekam apattim apajji sancetanikam sukkavisatthim
appaticchannam  so  sangham  ekissa  apattiya  sancetanikaya
sukkavisatthiya  appaticchannaya  charattam  manattam  yaci  .  sangho
udayissa  bhikkhuno  ekissa  apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya
appaticchannaya  charattam  manattam  adasi  .  so  cinnamanatto
Sangham abbhanam yacati . sangho udayim bhikkhum abbheti. Yassayasmato
khamati  udayissa  bhikkhuno  abbhanam  so  tunhassa  yassa  nakkhamati
so  bhaseyya . abbhito 1- sanghena udayi bhikkhu khamati sanghassa
tasma tunhi. Evametam dharayamiti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 160-166. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=6&A=3244&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=6&A=3244&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=6&item=377&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=6&siri=22              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=6&i=377              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=6047              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=6047              Contents of The Tipitaka Volume 6 https://84000.org/tipitaka/read/?index_6 https://84000.org/tipitaka/english/?index_6

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]