ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)

   [415] Tena kho pana samayena ayasma udayi ekam apattim
apanno  hoti  sancetanikam sukkavisatthim pakkhapaticchannam . so bhikkhunam
arocesi  aham  avuso  ekam  apattim  apajjim  sancetanikam
sukkavisatthim  pakkhapaticchannam  katham  nu  kho  maya  patipajjitabbanti .
Te  bhikkhu  bhagavato etamattham arocesum . tenahi bhikkhave sangho
udayissa  bhikkhuno  ekissa  apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya
pakkhapaticchannaya pakkhaparivasam detu.
   [416] Evanca pana bhikkhave databbo. Tena bhikkhave udayina
bhikkhuna  sangham  upasankamitva  ekamsam  uttarasangam karitva vuddhanam
bhikkhunam  pade  vanditva  ukkutikam  nisiditva  anjalim  paggahetva
evamassa  vacaniyo  aham  bhante  ekam apattim apajjim sancetanikam
sukkavisatthim  pakkhapaticchannam  soham  bhante  sangham ekissa apattiya
sancetanikaya   sukkavisatthiya   pakkhapaticchannaya   pakkhaparivasam
yacamiti. Dutiyampi yacitabbo tatiyampi yacitabbo.
   [417] Byattena bhikkhuna patibalena sangho napetabbo
   {417.1} sunatu me bhante sangho ayam udayi bhikkhu ekam apattim
apajji  sancetanikam  sukkavisatthim  pakkhapaticchannam  so sangham ekissa
Apattiya    sancetanikaya   sukkavisatthiya   pakkhapaticchannaya
pakkhaparivasam  yacati  .  yadi  sanghassa  pattakallam sangho udayissa
bhikkhuno   ekissa   apattiya   sancetanikaya  sukkavisatthiya
pakkhapaticchannaya pakkhaparivasam dadeyya. Esa natti.
   {417.2}  Sunatu me bhante sangho ayam udayi bhikkhu ekam
apattim  apajji  sancetanikam  sukkavisatthim  pakkhapaticchannam  so
sangham   ekissa   apattiya   sancetanikaya   sukkavisatthiya
pakkhapaticchannaya   pakkhaparivasam  yacati  .  sangho  udayissa
bhikkhuno   ekissa   apattiya   sancetanikaya  sukkavisatthiya
pakkhapaticchannaya  pakkhaparivasam  deti . yassayasmato khamati udayissa
bhikkhuno   ekissa   apattiya   sancetanikaya  sukkavisatthiya
pakkhapaticchannaya   pakkhaparivasassa  danam  so  tunhassa  yassa
nakkhamati so bhaseyya.
   {417.3}  Dutiyampi etamattham vadami .pe. tatiyampi etamattham
vadami .pe. dinno sanghena udayissa bhikkhuno ekissa apattiya
sancetanikaya  sukkavisatthiya  pakkhapaticchannaya  pakkhaparivaso  khamati
sanghassa tasma tunhi. Evametam dharayamiti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 201-202. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=6&A=4092&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=6&A=4092&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=6&item=415&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=6&siri=28              Contents of The Tipitaka Volume 6 https://84000.org/tipitaka/read/?index_6 https://84000.org/tipitaka/english/?index_6

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]