ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)

   [466]  Tena  kho  pana  samayena aññataro bhikkhu sambahulā
@Footnote: 1 Ma. tassa saṅgho.
Saṅghādisesā  āpattiyo āpanno hoti . so 1- āpattipariyantaṃ
na  jānāti  rattipariyantaṃ  na  jānāti  āpattipariyantaṃ  na  sarati
rattipariyantaṃ  na  sarati  āpattipariyante  vematiko  rattipariyante
vematiko  .  so  bhikkhūnaṃ  ārocesi  ahaṃ  āvuso  sambahulā
saṅghādisesā  āpattiyo  āpajjiṃ  āpattipariyantaṃ  na  jānāmi
rattipariyantaṃ  na  jānāmi  āpattipariyantaṃ  na  sarāmi  rattipariyantaṃ
na  sarāmi  āpattipariyante  vematiko  rattipariyante vematiko kathaṃ
nu  kho  mayā  paṭipajjitabbanti  .  te  bhikkhū bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ  . tenahi bhikkhave saṅgho tassa bhikkhuno tāsaṃ āpattīnaṃ
suddhantaparivāsaṃ detu.
   [467]  Evañca  pana  bhikkhave  dātabbo . tena bhikkhave
bhikkhunā  saṅghaṃ  upasaṅkamitvā  ekaṃsaṃ  uttarāsaṅgaṃ karitvā vuḍḍhānaṃ
bhikkhūnaṃ  pāde  vanditvā  ukkuṭikaṃ  nisīditvā  añjaliṃ  paggahetvā
evamassa  vacanīyo  ahaṃ  bhante  sambahulā saṅghādisesā āpattiyo
āpajjiṃ  āpattipariyantaṃ  na  jānāmi  rattipariyantaṃ  na  jānāmi
āpattipariyantaṃ  na  sarāmi  rattipariyantaṃ  na sarāmi āpattipariyante
vematiko  rattipariyante vematiko sohaṃ bhante saṅghaṃ tāsaṃ āpattīnaṃ
suddhantaparivāsaṃ   yācāmīti  .  dutiyampi  yācitabbo  tatiyampi
yācitabbo.
@Footnote: 1 Ma. Yu. sosaddo na dissati.
   [468] Byattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {468.1} suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ itthannāmo bhikkhu sambahulā
saṅghādisesā āpattiyo āpajji āpattipariyantaṃ na jānāti rattipariyantaṃ
na jānāti āpattipariyantaṃ na sarati rattipariyantaṃ na sarati āpattipariyante
vematiko rattipariyante vematiko so saṅghaṃ tāsaṃ āpattīnaṃ suddhantaparivāsaṃ
yācati . yadi saṅghassa pattakallaṃ saṅgho itthannāmassa bhikkhuno tāsaṃ
āpattīnaṃ suddhantaparivāsaṃ dadeyya. Esā ñatti.
   {468.2} Suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ itthannāmo bhikkhu sambahulā
saṅghādisesā āpattiyo āpajji āpattipariyantaṃ na jānāti rattipariyantaṃ
na jānāti āpattipariyantaṃ na sarati rattipariyantaṃ na sarati āpattipariyante
vematiko rattipariyante vematiko so saṅghaṃ tāsaṃ āpattīnaṃ suddhantaparivāsaṃ
yācati . saṅgho itthannāmassa bhikkhuno tāsaṃ āpattīnaṃ suddhantaparivāsaṃ
deti  .  yassāyasmato khamati itthannāmassa bhikkhuno tāsaṃ āpattīnaṃ
suddhantaparivāsassa dānaṃ so tuṇhassa yassa nakkhamati so bhāseyya.
   {468.3}  Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi .pe. tatiyampi etamatthaṃ
vadāmi  .pe. dinno saṅghena itthannāmassa bhikkhuno tāsaṃ āpattīnaṃ
suddhantaparivāso khamati saṅghassa tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.
   [469] Evañca 1- kho bhikkhave suddhantaparivāso dātabbo.
@Footnote: 1 Ma. Yu. casaddo na dissati.
Evaṃ  parivāso  dātabbo  .  kathañca  bhikkhave  suddhantaparivāso
dātabbo  .  āpattipariyantaṃ  na  jānāti rattipariyantaṃ na jānāti
āpattipariyantaṃ  na  sarati  rattipariyantaṃ  na  sarati  āpattipariyante
vematiko  rattipariyante  vematiko  suddhantaparivāso  dātabbo .
Āpattipariyantaṃ  jānāti  rattipariyantaṃ  na  jānāti  āpattipariyantaṃ
sarati rattipariyantaṃ na sarati āpattipariyante nibbematiko rattipariyante
vematiko   suddhantaparivāso   dātabbo   .   āpattipariyantaṃ
ekaccaṃ  jānāti  ekaccaṃ  na  jānāti  rattipariyantaṃ  na jānāti
āpattipariyantaṃ  ekaccaṃ  sarati  ekaccaṃ  na  sarati rattipariyantaṃ na
sarati  āpattipariyante  ekacce  vematiko  ekacce  nibbematiko
rattipariyante vematiko suddhantaparivāso dātabbo.
   {469.1} Āpattipariyantaṃ na jānāti rattipariyantaṃ ekaccaṃ jānāti
ekaccaṃ na jānāti āpattipariyantaṃ na sarati rattipariyantaṃ ekaccaṃ sarati
ekaccaṃ  na  sarati āpattipariyante vematiko rattipariyante ekacce
vematiko ekacce nibbematiko suddhantaparivāso dātabbo.
   {469.2}  Āpattipariyantaṃ  jānāti  rattipariyantaṃ  ekaccaṃ
jānāti  ekaccaṃ  na  jānāti  āpattipariyantaṃ  sarati  rattipariyantaṃ
ekaccaṃ  sarati  ekaccaṃ  na  sarati  āpattipariyante  nibbematiko
rattipariyante ekacce vematiko ekacce nibbematiko suddhantaparivāso
dātabbo  .  āpattipariyantaṃ  ekaccaṃ jānāti ekaccaṃ na jānāti
Rattipariyantaṃ  ekaccaṃ  jānāti  ekaccaṃ  na jānāti āpattipariyantaṃ
ekaccaṃ  sarati  ekaccaṃ  na  sarati  rattipariyantaṃ  ekaccaṃ  sarati
ekaccaṃ  na  sarati  āpattipariyante  ekacce  vematiko ekacce
nibbematiko  rattipariyante  ekacce vematiko ekacce nibbematiko
suddhantaparivāso  dātabbo  .  evaṃ  kho bhikkhave suddhantaparivāso
dātabbo.
   [470] Kathañca bhikkhave parivāso dātabbo  . āpattipariyantaṃ
jānāti  rattipariyantaṃ  jānāti  āpattipariyantaṃ  sarati  rattipariyantaṃ
sarati  āpattipariyante  nibbematiko  rattipariyante  nibbematiko
parivāso  dātabbo  .  āpattipariyantaṃ  na  jānāti  rattipariyantaṃ
jānāti  āpattipariyantaṃ  na sarati rattipariyantaṃ sarati āpattipariyante
vematiko  rattipariyante  nibbematiko  parivāso  dātabbo .
Āpattipariyantaṃ  ekaccaṃ  jānāti  ekaccaṃ  na jānāti rattipariyantaṃ
jānāti  āpattipariyantaṃ ekaccaṃ sarati ekaccaṃ na sarati rattipariyantaṃ
sarati  āpattipariyante  ekacce  vematiko  ekacce  nibbematiko
rattipariyante  nibbematiko parivāso dātabbo . evaṃ kho bhikkhave
parivāso dātabbo.
          Parivāso niṭṭhito.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 245-249. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=6&A=5010              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=6&A=5010              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=6&item=466&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=6&siri=35              Contents of The Tipitaka Volume 6 https://84000.org/tipitaka/read/?index_6 https://84000.org/tipitaka/english/?index_6

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]