ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)

   [471]  Tena  kho  pana samayena annataro bhikkhu parivasanto
vibbhami  .  so  puna  paccagantva bhikkhu upasampadam yaci . te
Bhikkhu bhagavato etamattham arocesum.
   [472]  Idha  pana  bhikkhave  bhikkhu  parivasanto  vibbhamati .
Vibbhantakassa bhikkhave parivaso na ruhati . so ce puna upasampajjati
tassa  tadeva  purimam  parivasadanam  .  yo  parivaso  dinno
sudinno. Yo parivuttho suparivuttho. Avaseso parivasitabbo.
   [473] Idha pana bhikkhave bhikkhu parivasanto samanero hoti.
Samanerassa bhikkhave parivaso na ruhati . so ce puna upasampajjati
tassa  tadeva  purimam  parivasadanam  .  yo  parivaso  dinno
sudinno. Yo parivuttho suparivuttho. Avaseso parivasitabbo.
   [474]  Idha  pana  bhikkhave  bhikkhu  parivasanto  ummattako
hoti  .  ummattakassa  bhikkhave  parivaso  na ruhati . so ce
puna  anummattako  hoti  tassa  tadeva  purimam parivasadanam . yo
parivaso  dinno  sudinno  .  yo  parivuttho  suparivuttho .
Avaseso parivasitabbo.
   [475]  Idha  pana  bhikkhave  bhikkhu  parivasanto  khittacitto
hoti  .  khittacittassa  bhikkhave  parivaso  na ruhati . so ce
puna  akhittacitto  hoti  tassa  tadeva  purimam parivasadanam . yo
parivaso  dinno  sudinno  .  yo  parivuttho  suparivuttho .
Avaseso parivasitabbo.
   [476] Idha pana bhikkhave bhikkhu parivasanto vedanatto 1- hoti.
@Footnote: 1 Ma. vedanatto. ito param sabbattha eseva nayo.
Vedanattassa bhikkhave parivaso na ruhati . so ce puna avedanatto
hoti  tassa  tadeva  purimam  parivasadanam  . yo parivaso dinno
sudinno. Yo parivuttho suparivuttho. Avaseso parivasitabbo.
   [477] Idha pana bhikkhave bhikkhu parivasanto apattiya adassane
ukkhipiyati  .  ukkhittakassa  bhikkhave  parivaso  na  ruhati . so
ce  puna  osariyati  tassa  tadeva  purimam  parivasadanam  . yo
parivaso  dinno  sudinno  .  yo  parivuttho  suparivuttho .
Avaseso parivasitabbo.
   [478] Idha pana bhikkhave bhikkhu parivasanto apattiya appatikamme
ukkhipiyati  .  ukkhittakassa  bhikkhave  parivaso  na  ruhati .
So  ce  puna  osariyati  tassa  tadeva  purimam  parivasadanam .
Yo  parivaso  dinno  sudinno  .  yo parivuttho suparivuttho .
Avaseso parivasitabbo.
   [479]  Idha pana bhikkhave bhikkhu parivasanto papikaya ditthiya
appatinissagge  ukkhipiyati  .  ukkhittakassa  bhikkhave  parivaso  na
ruhati . so ce puna osariyati tassa tadeva purimam parivasadanam.
Yo  parivaso  dinno  sudinno  .  yo parivuttho suparivuttho .
Avaseso parivasitabbo.
   [480] Idha pana bhikkhave bhikkhu mulaya patikassanaraho vibbhamati.
Vibbhantakassa  bhikkhave  mulaya  patikassana  na  ruhati  . so ce
Puna  upasampajjati  tassa  tadeva  purimam  parivasadanam  .  yo
parivaso  dinno  sudinno  .  yo  parivuttho  suparivuttho .
So bhikkhu mulaya patikassitabbo.
   [481]  Idha  pana  bhikkhave  bhikkhu  mulaya  patikassanaraho
samanero  hoti  .pe.  ummattako  hoti  .pe.  khittacitto
hoti  .pe.  vedanatto  hoti  .pe.  apattiya  adassane
ukkhipiyati  .pe.  apattiya  appatikamme  ukkhipiyati  .pe.
Papikaya  ditthiya  appatinissagge  ukkhipiyati  .  ukkhittakassa
bhikkhave  mulaya  patikassana  na ruhati . so ce puna osariyati
tassa tadeva purimam parivasadanam . yo parivaso dinno sudinno .
Yo parivuttho suparivuttho. So bhikkhu mulaya patikassitabbo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 249-252. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=6&A=5089&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=6&A=5089&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=6&item=471&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=6&siri=36              Contents of The Tipitaka Volume 6 https://84000.org/tipitaka/read/?index_6 https://84000.org/tipitaka/english/?index_6

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]