ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)

   [471]  Tena  kho  pana samayena aññataro bhikkhu parivasanto
vibbhami  .  so  puna  paccāgantvā bhikkhū upasampadaṃ yāci . te

--------------------------------------------------------------------------------------------- page250.

Bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. [472] Idha pana bhikkhave bhikkhu parivasanto vibbhamati . Vibbhantakassa bhikkhave parivāso na rūhati . so ce puna upasampajjati tassa tadeva purimaṃ parivāsadānaṃ . yo parivāso dinno sudinno. Yo parivuttho suparivuttho. Avaseso parivasitabbo. [473] Idha pana bhikkhave bhikkhu parivasanto sāmaṇero hoti. Sāmaṇerassa bhikkhave parivāso na rūhati . so ce puna upasampajjati tassa tadeva purimaṃ parivāsadānaṃ . yo parivāso dinno sudinno. Yo parivuttho suparivuttho. Avaseso parivasitabbo. [474] Idha pana bhikkhave bhikkhu parivasanto ummattako hoti . ummattakassa bhikkhave parivāso na rūhati . so ce puna anummattako hoti tassa tadeva purimaṃ parivāsadānaṃ . yo parivāso dinno sudinno . yo parivuttho suparivuttho . Avaseso parivasitabbo. [475] Idha pana bhikkhave bhikkhu parivasanto khittacitto hoti . khittacittassa bhikkhave parivāso na rūhati . so ce puna akhittacitto hoti tassa tadeva purimaṃ parivāsadānaṃ . yo parivāso dinno sudinno . yo parivuttho suparivuttho . Avaseso parivasitabbo. [476] Idha pana bhikkhave bhikkhu parivasanto vedanaṭṭo 1- hoti. @Footnote: 1 Ma. vedanāṭṭo. ito paraṃ sabbattha eseva nayo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page251.

Vedanaṭṭassa bhikkhave parivāso na rūhati . so ce puna avedanaṭṭo hoti tassa tadeva purimaṃ parivāsadānaṃ . yo parivāso dinno sudinno. Yo parivuttho suparivuttho. Avaseso parivasitabbo. [477] Idha pana bhikkhave bhikkhu parivasanto āpattiyā adassane ukkhipiyati . ukkhittakassa bhikkhave parivāso na rūhati . so ce puna osāriyati tassa tadeva purimaṃ parivāsadānaṃ . yo parivāso dinno sudinno . yo parivuttho suparivuttho . Avaseso parivasitabbo. [478] Idha pana bhikkhave bhikkhu parivasanto āpattiyā appaṭikamme ukkhipiyati . ukkhittakassa bhikkhave parivāso na rūhati . So ce puna osāriyati tassa tadeva purimaṃ parivāsadānaṃ . Yo parivāso dinno sudinno . yo parivuttho suparivuttho . Avaseso parivasitabbo. [479] Idha pana bhikkhave bhikkhu parivasanto pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhipiyati . ukkhittakassa bhikkhave parivāso na rūhati . so ce puna osāriyati tassa tadeva purimaṃ parivāsadānaṃ. Yo parivāso dinno sudinno . yo parivuttho suparivuttho . Avaseso parivasitabbo. [480] Idha pana bhikkhave bhikkhu mūlāya paṭikassanāraho vibbhamati. Vibbhantakassa bhikkhave mūlāya paṭikassanā na rūhati . so ce

--------------------------------------------------------------------------------------------- page252.

Puna upasampajjati tassa tadeva purimaṃ parivāsadānaṃ . yo parivāso dinno sudinno . yo parivuttho suparivuttho . So bhikkhu mūlāya paṭikassitabbo. [481] Idha pana bhikkhave bhikkhu mūlāya paṭikassanāraho sāmaṇero hoti .pe. ummattako hoti .pe. khittacitto hoti .pe. vedanaṭṭo hoti .pe. āpattiyā adassane ukkhipiyati .pe. āpattiyā appaṭikamme ukkhipiyati .pe. Pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhipiyati . ukkhittakassa bhikkhave mūlāya paṭikassanā na rūhati . so ce puna osāriyati tassa tadeva purimaṃ parivāsadānaṃ . yo parivāso dinno sudinno . Yo parivuttho suparivuttho. So bhikkhu mūlāya paṭikassitabbo.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 249-252. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=6&A=5089&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=6&A=5089&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=6&item=471&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=6&siri=36              Contents of The Tipitaka Volume 6 https://84000.org/tipitaka/read/?index_6 https://84000.org/tipitaka/english/?index_6

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]