ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)

   [69] Tihi bhikkhave angehi samannagatassa bhikkhuno akankhamano
sangho  niyassakammam  kareyya  bhandanakarako  hoti  kalahakarako
vivadakarako  bhassakarako  sanghe  adhikaranakarako  balo  hoti
abyatto  apattibahulo  anapadano  gihisamsattho viharati ananulomikehi
gihisamsaggehi   imehi  kho  bhikkhave  tihangehi  samannagatassa
bhikkhuno akankhamano sangho niyassakammam kareyya.
   [70]  Aparehipi  bhikkhave  tihangehi  samannagatassa  bhikkhuno
akankhamano  sangho  niyassakammam  kareyya  adhisile  silavipanno
hoti  ajjhacare  acaravipanno  hoti  atiditthiya  ditthivipanno
hoti  imehi  kho  bhikkhave  tihangehi  samannagatassa  bhikkhuno
akankhamano sangho niyassakammam kareyya.
   [71]  Aparehipi  bhikkhave  tihangehi  samannagatassa  bhikkhuno
Akankhamano  sangho  niyassakammam  kareyya  buddhassa  avannam bhasati
dhammassa  avannam  bhasati  sanghassa  avannam  bhasati  imehi  kho
bhikkhave  tihangehi  samannagatassa  bhikkhuno  akankhamano  sangho
niyassakammam kareyya.
   [72]  Tinnam  bhikkhave bhikkhunam akankhamano sangho niyassakammam
kareyya  eko  bhandanakarako  hoti  kalahakarako  vivadakarako
bhassakarako  sanghe  adhikaranakarako  eko  balo hoti abyatto
apattibahulo  anapadano  eko  gihisamsattho  viharati  ananulomikehi
gihisamsaggehi  imesam  kho  bhikkhave  tinnam  bhikkhunam  akankhamano
sangho niyassakammam kareyya.
   [73]  Aparesampi  bhikkhave  tinnam bhikkhunam akankhamano sangho
niyassakammam  kareyya  eko  adhisile  silavipanno  hoti  eko
ajjhacare  acaravipanno  hoti  eko  atiditthiya  ditthivipanno
hoti  imesam  kho  bhikkhave  tinnam  bhikkhunam  akankhamano  sangho
niyassakammam kareyya.
   [74]  Aparesampi  bhikkhave  tinnam bhikkhunam akankhamano sangho
niyassakammam  kareyya  eko   buddhassa  avannam  bhasati  eko
dhammassa  avannam  bhasati  eko  sanghassa  avannam  bhasati  imesam
kho bhikkhave tinnam bhikkhunam akankhamano sangho niyassakammam kareyya.
         Akankhamanacchakkam nitthitam.
   [75]  Niyassakammakatena  bhikkhave bhikkhuna samma vattitabbam .
Tatrayam  sammavattana  na  upasampadetabbam  na  nissayo databbo
na  samanero  upatthapetabbo  na  bhikkhunovadakasammati  saditabba
sammatenapi  bhikkhuniyo  na  ovaditabba  yaya  apattiya  sanghena
niyassakammam  katam  hoti  sa  apatti  na  apajjitabba  anna
va  tadisika  tato  va  papitthatara  kammam  na  garahitabbam
kammika  na  garahitabba na pakatattassa bhikkhuno uposatho thapetabbo
na  pavarana  thapetabba  na  savacaniyam  katabbam  na  anuvado
patthapetabbo  na  okaso  karetabbo  na  codetabbo  na
saretabbo na bhikkhu 1- bhikkhuhi sampayojetabbanti.
        Niyassakamme attharasavattam nitthitam.
   [76]  Athakho  sangho seyyasakassa bhikkhuno niyassakammam akasi
nissaya te vatthabbanti . so sanghena niyassakammakato kalyanamitte
sevamano  bhajamano  payirupasamano  uddisapento  paripucchanto
bahussuto  ahosi  2-  agatagamo dhammadharo vinayadharo matikadharo
pandito   viyatto   medhavi  lajji  kukkuccako  sikkhakamo
so 3- samma vattati lomam pateti nettharam vattati bhikkhu upasankamitva
evam  vadati  aham  avuso  sanghena niyassakammakato samma vattami
lomam patemi nettharam vattami katham nu kho maya patipajjitabbanti.
Bhikkhu 4- bhagavato etamattham arocesum.
@Footnote: 1-4 Ma. Yu. bhikkhuti patho na dissati .   2 Ma. Yu. hoti.
@3 Ma. Yu. ayam patho na dissati.
   [77]  Tenahi bhikkhave sangho seyyasakassa bhikkhuno niyassakammam
patippassambhetu  .  pancahi  bhikkhave  angehi samannagatassa bhikkhuno
niyassakammam  na  patippassambhetabbam  upasampadeti  nissayam  deti
samaneram   upatthapeti  bhikkhunovadakasammatim  sadiyati  sammatopi
bhikkhuniyo  ovadati  imehi  kho  bhikkhave pancahangehi samannagatassa
bhikkhuno niyassakammam na patippassambhetabbam.
   [78]  Aparehipi  bhikkhave  pancahangehi samannagatassa bhikkhuno
niyassakammam  na  patippassambhetabbam  yaya  apattiya  sanghena
niyassakammam  katam  hoti  tam  apattim  apajjati annam va tadisikam
tato  va  papitthataram  kammam  garahati  kammike  garahati  imehi
kho  bhikkhave  pancahangehi  samannagatassa  bhikkhuno  niyassakammam  na
patippassambhetabbam.
   [79] Atthahi bhikkhave angehi samannagatassa bhikkhuno niyassakammam
na   patippassambhetabbam  pakatattassa  bhikkhuno  uposatham  thapeti
pavaranam  thapeti  savacaniyam  karoti  anuvadam  patthapeti  okasam
kareti  codeti  sareti  bhikkhu  bhikkhuhi  sampayojeti  imehi
kho  bhikkhave  atthahangehi  samannagatassa  bhikkhuno  niyassakammam  na
patippassambhetabbam.
       Napatippassambhetabbaattharasakam nitthitam.
   [80] Pancahi bhikkhave angehi samannagatassa bhikkhuno niyassakammam
Patippassambhetabbam na upasampadeti .pe.
   [81]  Aparehipi  bhikkhave  pancahangehi samannagatassa bhikkhuno
niyassakammam  patippassambhetabbam  yaya  apattiya  sanghena niyassakammam
katam  hoti  tam  apattim  napajjati  annam  va  tadisikam  tato
va  papitthataram  kammam  na  garahati  kammike  na  garahati  imehi
kho  bhikkhave  pancahangehi  samannagatassa  bhikkhuno  niyassakammam
patippassambhetabbam.
   [82] Atthahi bhikkhave angehi samannagatassa bhikkhuno niyassakammam
patippassambhetabbam  na  pakatattassa  bhikkhuno  uposatham  thapeti  na
pavaranam  thapeti  na  savacaniyam  karoti  na  anuvadam  patthapeti na
okasam  kareti  na  codeti  na  sareti  na  bhikkhu  bhikkhuhi
sampayojeti  imehi  kho  bhikkhave  atthahangehi  samannagatassa
bhikkhuno niyassakammam patippassambhetabbam.
       Patippassambhetabbaattharasakam nitthitam.
   [83] Evanca pana bhikkhave patippassambhetabbam . tena bhikkhave
seyyasakena  bhikkhuna sangham upasankamitva ekamsam uttarasangam karitva
vuddhanam  bhikkhunam  pade  vanditva  ukkutikam  nisiditva  anjalim
paggahetva  evamassa  vacaniyo  aham bhante sanghena niyassakammakato
samma  vattami  lomam  patemi  nettharam  vattami  niyassakammassa
patippassaddhim  yacamiti  .  dutiyampi  yacitabba  .  tatiyampi
Yacitabba. Byattena bhikkhuna patibalena sangho napetabbo.
   {83.1} Sunatu me bhante sangho ayam seyyasako bhikkhu sanghena
niyassakammakato  samma  vattati  lomam  pateti  nettharam  vattati
niyassakammassa  patippassaddhim  yacati . yadi sanghassa pattakallam sangho
seyyasakassa bhikkhuno niyassakammam patippassambheyya. Esa natti.
   {83.2} Sunatu me bhante sangho ayam seyyasako bhikkhu sanghena
niyassakammakato  samma  vattati  lomam  pateti  nettharam  vattati
niyassakammassa  patippassaddhim  yacati  .  sangho seyyasakassa bhikkhuno
niyassakammam  patippassambheti  .  yassayasmato  khamati  seyyasakassa
bhikkhuno   niyassakammassa   patippassaddhi   so  tunhassa  yassa
nakkhamati so bhaseyya.
   {83.3}  Dutiyampi  etamattham  vadami  . sunatu me bhante
sangho  ayam  seyyasako  bhikkhu  sanghena  niyassakammakato  samma
vattati  lomam  pateti  nettharam  vattati niyassakammassa patippassaddhim
yacati  . sangho seyyasakassa bhikkhuno niyassakammam patippassambheti .
Yassayasmato   khamati   seyyasakassa   bhikkhuno   niyassakammassa
patippassaddhi so tunhassa yassa nakkhamati so bhaseyya.
   {83.4} Tatiyampi etamattham vadami . sunatu me bhante sangho
ayam  seyyasako  bhikkhu  sanghena niyassakammakato samma vattati lomam
pateti  nettharam  vattati  niyassakammassa  patippassaddhim  yacati .
Sangho  seyyasakassa  bhikkhuno  niyassakammam  patippassambheti  .
Yassayasmato  khamati  seyyasakassa  bhikkhuno niyassakammassa patippassaddhi
so tunhassa yassa nakkhamati so bhaseyya.
   {83.5}   Patippassaddham   sanghena  seyyasakassa  bhikkhuno
niyassakammam khamati sanghassa tasma tunhi. Evametam dharayamiti.
         Niyassakammam dutiyam nitthitam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 27-33. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=6&A=541&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=6&A=541&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=6&item=69&items=15              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=6&siri=4              Contents of The Tipitaka Volume 6 https://84000.org/tipitaka/read/?index_6 https://84000.org/tipitaka/english/?index_6

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]