ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)

   [589] Tena samayena buddho bhagavā rājagahe viharati veḷuvane
kalandakanivāpe  .  tena  kho  pana  samayena  āyasmatā dabbena
mallaputtena  jātiyā  sattavassena  arahattaṃ  sacchikataṃ hoti yaṅkiñci
sāvakena  pattabbaṃ  sabbaṃ  tena  anuppattaṃ  hoti  natthi  cassa
kiñci uttari 1- karaṇīyaṃ katassa vā paticayo.
   [590]  Athakho  āyasmato  dabbassa  mallaputtassa rahogatassa
paṭisallīnassa  evañcetaso  parivitakko  udapādi  mayā kho jātiyā
sattavassena   arahattaṃ  sacchikataṃ  yaṅkiñci  sāvakena  pattabbaṃ
sabbaṃ  mayā  anuppattaṃ  natthi  ca  me  kiñci  uttari  karaṇīyaṃ
katassa vā paticayo kiṃ nu kho ahaṃ saṅghassa veyyāvaccaṃ kareyyanti.
Athakho  āyasmato  dabbassa  mallaputtassa  etadahosi  yannūnāhaṃ
saṅghassa senāsanañca paññāpeyyaṃ bhattāni ca uddiseyyanti.
   [591]  Athakho  āyasmā  dabbo  mallaputto  sāyaṇhasamayaṃ
paṭisallānā  vuṭṭhito  yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  . ekamantaṃ nisinno kho
āyasmā  dabbo  mallaputto  bhagavantaṃ  etadavoca  idha  mayhaṃ
bhante  rahogatassa  paṭisallīnassa  evañcetaso  parivitakko  udapādi
mayā  kho  jātiyā sattavassena arahattaṃ sacchikataṃ yaṅkiñci sāvakena
pattabbaṃ  sabbaṃ  mayā  anuppattaṃ  natthi  ca  me  kiñci  uttari
karaṇīyaṃ  katassa  vā  paticayo kiṃ nu kho ahaṃ saṅghassa veyyāvaccaṃ
@Footnote: 1 Yu. uttariṃ. evamuparipi.
Kareyyanti  tassa  mayhaṃ  bhante  etadahosi  yannūnāhaṃ  saṅghassa
senāsanañca  paññāpeyyaṃ  bhattāni  ca  uddiseyyanti  icchāmahaṃ
bhante  saṅghassa  senāsanañca  paññāpetuṃ bhattāni ca uddisitunti .
Sādhu  sādhu  dabba  tenahi  tvaṃ  dabba  saṅghassa  senāsanañca
paññāpehi  bhattāni  ca uddisāhīti . evaṃ bhanteti kho āyasmā
dabbo mallaputto bhagavato paccassosi.
   [592]  Athakho  bhagavā  etasmiṃ  nidāne  etasmiṃ pakaraṇe
dhammiṃ  kathaṃ  katvā  bhikkhū  āmantesi tenahi bhikkhave saṅgho dabbaṃ
mallaputtaṃ   senāsanapaññāpakañca   bhattuddesakañca  sammannatu  .
Evañca  pana  bhikkhave  sammannitabbo  .  paṭhamaṃ dabbo yācitabbo
yācitvā  byattena  bhikkhunā  paṭibalena  saṅgho  ñāpetabbo
suṇātu  me bhante saṅgho yadi saṅghassa pattakallaṃ saṅgho āyasmantaṃ
dabbaṃ    mallaputtaṃ    senāsanapaññāpakañca    bhattuddesakañca
sammanneyya  .  esā  ñatti  .  suṇātu  me  bhante  saṅgho
saṅgho   āyasmantaṃ   dabbaṃ   mallaputtaṃ   senāsanapaññāpakañca
bhattuddesakañca  sammannati  .  yassāyasmato  khamati  āyasmato
dabbassa  mallaputtassa  senāsanapaññāpakassa  ca  bhattuddesakassa  ca
sammati  so  tuṇhassa  yassa  nakkhamati  so  bhāseyya . sammato
saṅghena  āyasmā  dabbo  mallaputto  senāsanapaññāpako  ca
bhattuddesako  ca  khamati  saṅghassa  tasmā  tuṇhī  .  evametaṃ
Dhārayāmīti.
   [593]  Sammato  cāyasmā  1- dabbo mallaputto sabhāgānaṃ
sabhāgānaṃ  2-  bhikkhūnaṃ ekajjhaṃ senāsanaṃ paññāpeti ye te bhikkhū
suttantikā  tesaṃ  ekajjhaṃ  senāsanaṃ  paññāpeti  te  aññamaññaṃ
suttantaṃ saṅgāyissantīti ye te bhikkhū vinayadharā tesaṃ ekajjhaṃ senāsanaṃ
paññāpeti  te  aññamaññaṃ  vinayaṃ  vinicchinissantīti  ye  te bhikkhū
dhammakathikā  tesaṃ  ekajjhaṃ  senāsanaṃ  paññāpeti  te  aññamaññaṃ
dhammaṃ sākacchissantīti ye te bhikkhū jhāyino tesaṃ ekajjhaṃ senāsanaṃ
paññāpeti  te  aññamaññaṃ  na  byābādhissantīti  ye  te  bhikkhū
tiracchānakathikā  kāyadaḷhibahulā  3-  viharanti  tesampi  ekajjhaṃ
senāsanaṃ  paññāpeti  imāyapīme  4-  āyasmantā  5-  ratiyā
acchissantīti  yepi  te  bhikkhū  vikāle  āgacchanti  tesampi
tejodhātuṃ  samāpajjitvā teneva ālokena senāsanaṃ paññāpeti .
Apissu  bhikkhū  sañcicca  vikāle  āgacchanti  mayaṃ  āyasmato
dabbassa mallaputtassa iddhipāṭihāriyaṃ passissāmāti.
   {593.1}  Te  āyasmantaṃ  dabbaṃ  mallaputtaṃ  upasaṅkamitvā
evaṃ  vadenti  amhākaṃ  āvuso  dabba  senāsanaṃ paññāpehīti .
Te  āyasmā  dabbo  mallaputto  evaṃ vadeti kattha āyasmantā
icchanti  kattha  paññāpemīti  .  te  sañcicca  dūre  apadissanti
amhākaṃ   āvuso   dabba   gijjhakūṭe   pabbate   6-
@Footnote: 1 Ma. ca panāyasmā. Yu. ca āyasmā . 2 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
@3 Yu. kāyadaḷhībahulā . 4 Ma. Yu. imāyapime . 5 Ma. āyasmanto.
@6 Yu. ayaṃ pāṭho na dissati.
Senāsanaṃ  paññāpehi  .  amhākaṃ āvuso dabba 1- corappapāte
senāsanaṃ  paññāpehi  .  amhākaṃ  āvuso  dabba  isigilipasse
kāḷasilāyaṃ  senāsanaṃ  paññāpehi  .  amhākaṃ  āvuso  dabba
vebhārapasse  sattapaṇṇaguhāyaṃ  senāsanaṃ  paññāpehi  .  amhākaṃ
āvuso  dabba  sītavane sappasoṇḍikapabbhāre senāsanaṃ paññāpehi .
Amhākaṃ  āvuso  dabba  gomaṭakandarāyaṃ  senāsanaṃ  paññāpehi .
Amhākaṃ  āvuso  dabba tiṇḍukakandarāyaṃ 2- senāsanaṃ paññāpehi .
Amhākaṃ  āvuso  dabba kapotakandarāyaṃ 3- senāsanaṃ paññāpehi .
Amhākaṃ  āvuso  dabba  tapodārāme  senāsanaṃ  paññāpehi .
Amhākaṃ  āvuso dabba jīvakambavane senāsanaṃ paññāpehi . amhākaṃ
āvuso dabba maddakucchimhi migadāye senāsanaṃ paññāpehīti.
   {593.2}  Tesaṃ  āyasmā  dabbo  mallaputto  tejodhātuṃ
samāpajjitvā  aṅguliyā  jalamānāya  purato  purato  gacchati .
Tepi  teneva  ālokena  āyasmato dabbassa mallaputtassa piṭṭhito
piṭṭhito gacchanti . tesaṃ āyasmā dabbo mallaputto evaṃ senāsanaṃ
paññāpeti  ayaṃ  mañco  idaṃ  pīṭhaṃ  ayaṃ  bhisī idaṃ bimbohanaṃ idaṃ
vaccaṭṭhānaṃ  idaṃ  passāvaṭṭhānaṃ  idaṃ  pānīyaṃ  idaṃ  paribhojanīyaṃ
ayaṃ   kattaradaṇḍo  idaṃ  saṅghassa  katikasaṇṭhānaṃ  imaṃ  kālaṃ
@Footnote: 1 ito paraṃ dabbātyālapanaṃ sabbattha na dissati . 2 Yu. Rā. tindukakandarāyaṃ.
@3 Yu. tapodakandarāyaṃ.
Pavisitabbaṃ  imaṃ  kālaṃ  nikkhamitabbanti  .  tesaṃ  āyasmā  dabbo
mallaputto evaṃ senāsanaṃ paññāpetvā punadeva veḷuvanaṃ paccāgacchati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 304-308. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=6&A=6180              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=6&A=6180              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=6&item=589&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=6&siri=47              Contents of The Tipitaka Volume 6 https://84000.org/tipitaka/read/?index_6 https://84000.org/tipitaka/english/?index_6

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]